Online oriëntatie naar hypotheken leidt opnieuw naar De Hypotheker

30 september 2010, 07:39

In een periode waarin de hypotheekrente eindelijk een daling laat zien, heeft WUA! respondenten online laten zoeken naar een geschikte hypotheekverstrekker. Daarbij blijkt de kans het grootst dat ze uiteindelijk voor De Hypotheker kiezen. Zes maanden eerder was De Hypotheker ook al winnaar van hetzelfde onderzoek. Net als in maart eindigen de Rabobank en ABN AMRO op de respectievelijk tweede en derde plaats. Tijdens het onderzoek gaven de respondenten in totaal 238 individuele beoordelingen over 67 verschillende websites.

De 12 best presterende websites volgens het online onderzoek van WUA!

De winnaar

Net als tijdens de vorige meting, blijkt De Hypotheker over de best vindbare website van de branche te beschikken. Maar liefst 77,5% van de respondenten weet de weg naar de site te vinden, waarmee het een enorm gat slaat met de concurrentie. Bovendien is Hypotheker.nl verreweg het vaakst de eerste website die een respondent bezoekt. Een eerdere benchmark van WUA! over 85 uitgevoerde onderzoeken wees al uit hoe belangrijk dit gegeven is. De eerst gevonden website wordt in 31% van de gevallen uiteindelijk gekozen om een product of dienst bij af te nemen. De Hypotheker wordt uiteindelijk door 20% van de respondenten aangewezen als favoriet om een hypotheek bij af te sluiten. De respondenten prijzen daarbij vooral de onafhankelijkheid, de hoeveelheid informatie en de gebruiksvriendelijkheid van de website.

Hypotheker.nl is vaak de eerste website die respondenten bezoeken

Rabobank en ABN AMRO

De Rabobank heeft een significant minder goed vindbare website dan De Hypotheker. De website wordt door 50% van de respondenten gevonden, maar wat vervolgens opvalt is dat al deze bezoekers na de eerste indruk besluiten om door te klikken op de website. Net als zes maanden eerder kiest 17,5% van de respondenten voor de Rabobank, die wel significant hoger scoort op vertrouwen en vormgeving dan bij de vorige meting. ‘Persoonlijk en modern, zoals ik mij als klant wil voelen’, omschrijft een respondent de website.

ABN AMRO eindigt net als zes maanden eerder op de derde plaats, en doet dit nadat 40% van de respondenten de weg naar ABNAMRO.nl weet te vinden. De website scoort significant hoger op gebruiksvriendelijkheid dan zes maanden eerder, en weet uiteindelijk 5% van de respondenten te overtuigen.

Hoogste nieuwe binnenkomer

SNS Bank nomineert zichzelf voor een eervolle vermelding, door nieuw binnen te komen op de vierde plaats in de door WUA! opgestelde ranglijst. SNSBank.nl eindigde bij de eerste meting in 2009 op de zestiende plaats, en werd zes maanden geleden niet vaak genoeg gevonden en beoordeeld om in de ranglijst opgenomen te worden. De website wordt ditmaal door 37,5% van de respondenten gevonden, en scoort goed met een tweede plaats op het thema Vertrouwen en een derde plaats op het thema Informatiewaarde. Net als ABN AMRO weet SNS Bank uiteindelijk 5% van de respondenten te overtuigen.

De website van de Rabobank geeft de beste eerste indruk

Onderzoeksopzet

WUA! nodigde voor het onderzoek veertig respondenten uit, tussen de 25 en 39 jaar oud en ervaren met het online oriënteren naar producten en diensten. Ze kregen de opdracht op zoek te gaan naar een hypotheek voor de aankoop van een huis van zo’n €250.000. Verdere voorwaarden als hypotheekvorm en looptijd waren aan de respondenten zelf om te bepalen. Over gevonden websites werden aan de hand van uitgebreide vragenlijsten tussen de 69 en 107 beoordelingen gegeven. Aan het eind van de twee uur durende zoektocht wezen de respondenten hun favoriete website aan. Vervolgens is met een deel van de respondenten een groepsdiscussie gevoerd voor aanvullend kwalitatief inzicht. Aan de hand van alle verzamelde data berekende WUA! vervolgens de verschillende Web Performance Scores.

Conclusie

De Hypotheker neemt voor de tweede keer op rij een flinke voorsprong op de concurrentie, met een Web Performance Score die maar liefst een punt hoger ligt dan de nummer twee. Toch is het verschil in uiteindelijke voorkeur minimaal, omdat ook de Rabobank een groot deel van de respondenten weet te overtuigen. ABN AMRO en de nieuw binnengekomen SNS Bank lijken de voornaamste kandidaten om bij de volgende meting een bedreiging te gaan vormen voor de bovenste twee websites, maar zullen hiervoor allereerst hun online vindbaarheid moeten verbeteren. Zoals eerder al aangegeven heeft de eerst gevonden website direct een voorsprong op de rest van het veld, en wat dit betreft staat De Hypotheker momenteel op eenzame hoogte.

Onderzoeksgegevens

Onderzoek: september 2010

Case: ‘U gaat zich oriënteren naar een hypotheek op het internet. U wilt een huis kopen van ongeveer €250.000.’

Aantal respondenten: 40

Selectiecriteria: Nederlands Algemeen Publiek

Leeftijd: tussen de 25 en 39 jaar oud

Verdeling geslacht: 57,5% vrouw, 42,5% man

Plaats onderzoek: Amsterdam

Herkomst respondenten: Amsterdam en omstreken

Opleiding: MBO+

Ervaring: oriënteren regelmatig op het internet

Duur DVD panel discussie: 2 keer 1 uur

Opdrachtgever: onafhankelijk door WUA!

Pagina’s rapportage: 250+

Volgende meting: maart 2011

Henk Kroezen heeft samen met zijn broer Klaas het bedrijf WUA! Web Performance opgericht. WUA! staat voluit voor Web Usability Advice. WUA! geeft bedrijven inzicht in hun prestaties op het internet. Wat WUA! doet is het volgende: voor ieder onderzoek worden groepen mensen uitgenodigd om zich online te oriënteren op een product met behulp van een case. Het onderzoek vindt plaats in een gecontroleerde testomgeving binnen de locatie op de Herengracht. WUA! volgt precies wat de deelnemers doen en stelt continu vragen tijdens het oriëntatieproces. Daarmee worden zaken inzichtelijk zoals: welke aanbieders worden in welke volgorde gevonden? Waar klikt men door en waar haakt men af? En waarom? Wie wordt gezien als de meest betrouwbare aanbieder? Wie wordt gezien als de aanbieder met de beste prijs/kwaliteit verhouding? Wie wordt gezien als het meest sympathiek? Of als de grootste aanbieder? Welke site is het meest aansprekend? Voor welke aanbieders heeft men een voorkeur om bij te kopen? En bij wie wordt uiteindelijk het meest gekocht / afgesloten? Wie is de grootste, de beste, oftewel de heerser op het web?

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!