Brand New Day favoriet voor aanvullend pensioen

30 augustus 2010, 05:53

Momenteel lichten alle pensioenverstrekkers hun klanten voor over de hoogte van de kosten van hun huidige polis. De kans bestaat dan ook dat consumenten de komende maanden in groten getale op zoek gaan naar alternatieven om naar over te stappen. WUA! vroeg respondenten zich online te oriënteren naar een aanvullend pensioen en concludeerde dat Brand New Day momenteel de beste papieren heeft. Er werden tijdens het onderzoek in totaal 185 individuele beoordelingen gegeven over 57 verschillende websites.


Bekijk bovenstaande video voor fragmenten uit de groepsdiscussie

Duidelijke informatie

Brand New Day wordt tijdens het onderzoek door slechts een kwart van de respondenten online gevonden, maar blijkt vervolgens een uitzonderlijk goede indruk te maken. De website trekt vooral bezoekers via de gesponsorde links in Google, en scoort vervolgens eerste plaatsen op de deelaspecten kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid, informatiewaarde en vormgeving. Ook wat uiteindelijke voorkeur betreft scoort Brand New Day het best van de branche: ondanks de beperkte vindbaarheid zou 17,5% van de respondenten op basis van de oriëntatie voor Brand New Day kiezen. Als doorslaggevende factor daarbij geven respondenten aan dat de website duidelijke informatie biedt over de kost- en opbrengststructuur.

Achtervolgers

De ING eindigt met een Web Performance Score van 6,3 op de tweede plaats in het onderzoek. De website geeft de beste eerste indruk van het veld en wordt gewaardeerd om de volledigheid van de informatie, die volgens de respondenten goed is ingedeeld in categorieën en subcategorieën. 15% van de respondenten wijst de ING uiteindelijk aan als favoriet.

AEGON wordt nog minder vaak gevonden dan Brand New Day, maar belandt dankzij een aantal goede scores toch op de derde plaats in de door WUA! opgestelde ranglijst. AEGON scoort vooral goed op informatiewaarde en vormgeving, en weet mede hierdoor 7,5% van de respondenten te overtuigen.

De 12 best presterende organisaties volgens de Web Performance Scan

Onderzoeksopzet

Voor dit onderzoek nodigde WUA! veertig respondenten uit, allen tussen de 40 en 55 jaar oud en ervaren met het online oriënteren naar producten en diensten. De respondenten kregen de opdracht om online op zoek te gaan naar een aanvullend pensioen (uitgestelde lijfrente) om naar over te stappen. De respondenten mochten zelf bepalen welke criteria vervolgens doorslaggevend waren in het kiezen van een favoriete website. Tijdens de zoektocht werden uitgebreide vragenlijsten ingevuld, waarbij de bezochte websites werden beoordeeld op deelaspecten als gebruiksvriendelijkheid en informatiewaarde. Aan de hand van alle verzamelde data berekende WUA! vervolgens de verschillende Web Performance Scores. Na afloop van de zoektocht is met 40% van de respondenten een groepsdiscussie gevoerd voor extra kwalitatief inzicht.

Conclusie

De resultaten van het onderzoeken tonen aan hoe belangrijk consumenten het momenteel vinden om goed geïnformeerd te worden over de huidige stand van zaken binnen de pensioensector. Alle organisaties in de top drie van de door WUA! opgestelde ranglijst hebben hun positie vooral te danken aan de goede informatievoorziening op de website. In deze roerige tijden blijken consumenten hun vertrouwen in de aanbieders enigszins verloren te hebben en behoefte te hebben aan inzicht in de kost- en opbrengststructuren van de verschillende pensioenen. Brand New Day slaagt daar op het moment het best in, en zou vermoedelijk nog meer potentiële klanten overtuigen bij een betere vindbaarheid. De komende maanden zullen uitwijzen in hoeverre consumenten daadwerkelijk zullen overstappen als gevolg van de huidige ontwikkelingen.

Henk Kroezen heeft samen met zijn broer Klaas het bedrijf WUA! Web Performance opgericht. WUA! staat voluit voor Web Usability Advice. WUA! geeft bedrijven inzicht in hun prestaties op het internet. Wat WUA! doet is het volgende: voor ieder onderzoek worden groepen mensen uitgenodigd om zich online te oriënteren op een product met behulp van een case. Het onderzoek vindt plaats in een gecontroleerde testomgeving binnen de locatie op de Herengracht. WUA! volgt precies wat de deelnemers doen en stelt continu vragen tijdens het oriëntatieproces. Daarmee worden zaken inzichtelijk zoals: welke aanbieders worden in welke volgorde gevonden? Waar klikt men door en waar haakt men af? En waarom? Wie wordt gezien als de meest betrouwbare aanbieder? Wie wordt gezien als de aanbieder met de beste prijs/kwaliteit verhouding? Wie wordt gezien als het meest sympathiek? Of als de grootste aanbieder? Welke site is het meest aansprekend? Voor welke aanbieders heeft men een voorkeur om bij te kopen? En bij wie wordt uiteindelijk het meest gekocht / afgesloten? Wie is de grootste, de beste, oftewel de heerser op het web?

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!