Het sociale intranet: stoppen met navelstaren (deel 3)

29 juli 2010, 07:56

In de vorige delen van de online summerschool over sociale intranetten bespraken we de strategische waarde van sociale intranetten en de grote managementuitdaging bij sociale intranetten om top-down en bottom-up met elkaar te verbinden. In dit derde deel vervolgen we onze verkenning van het sociale intranet door de grenzen van de organisatie op te zoeken. Het sociale intranet blijkt een ideaal middel om een einde te maken aan het navelstaren doordat het stimuleert en helpt om “binnen” en “buiten” met elkaar te verbinden.

Grenzen tussen binnen en buiten vervagen

Daar waar het traditionele intranet werd gedefinieerd door de harde grenzen van de organisatie, veert het sociale intranet mee met de dynamieken in en rond de organisatie. In traditionele termen combineert het zo het “intranet” met het “extranet”.

Waarom is dat zo interessant aan het sociale intranet? Kort gezegd: de gesprekken over de organisatie houden niet op bij de muren van het gebouw. Zo blijken bijvoorbeeld veel ex-medewerkers nog altijd een “eerste liefde” gevoel bij jouw organisatie te hebben. Ze voelen zich nog lange tijd als ambassadeur verbonden en blijven ook over je praten, ook al is er geen juridisch contract meer actief. Een actief alumni-beleid kan een zeer effectieve vorm van marketing zijn, zo leerden we bijvoorbeeld bij enkele consulting organisaties waar veel oud medewerkers later opdrachtgever werden. En als je daar het aantal freelancers bij optelt met een los-vaste lange termijn relatie met jouw organisatie, terwijl ze (tussen de opdrachten door, of erger nog: tijdens de opdracht) vaak geweerd worden van relevante interne communicatie en systemen, dan realiseer je je dat het interessant is om de grenzen tussen binnen en buiten wat meer te laten vervagen.

Gesprekken over “het eigene” vinden binnen én buiten plaats

Wat het verbinden van binnen en buiten vooral zo belangrijk maakt, wordt duidelijk als we even terugkijken naar wat we bij “de strategische waarde van het sociale intranet” over “het eigene van jouw organisatie” schreven: De gesprekken binnen en over jouw organisatie vormen en veranderen continu de eigenheid van jouw organisatie. Door klanten en ex-klanten, medewerkers en ex-medewerkers, experts en misschien zelfs wel concurrenten toegang te geven tot (delen van) jouw sociale intranet, stimuleer je het continue gesprek over de eigenheid van je organisatie, en trek je die ook naar jezelf toe. Als je vervolgens ook de gesprekken die op andere plaatsen over jou en je diensten plaatsvinden zichtbaar maakt op je sociale intranet, groeit webcare van PR instrument tot een integraal onderdeel van je bedrijfsvoering en dragen alle gesprekken met elkaar bij aan het steeds weer herontdekken en beïnvloeden van de eigenheid van jouw organisatie.

Voorbeeld sociaal intranet: Plein66

Een mooi voorbeeld vind ik Plein66.nl, de sociale aanvulling op het leden-intranet van D66. Plein66 was vier jaar geleden onze eerste klant die zijn sociale intranet baseerde op het Winkwaves Kenniscafé. Plein66 is niet alleen gericht op leden, maar staat in basis open voor iedereen die een constructieve bijdrage aan de gesprekken rond D66 wil leveren. Dit betekent dat er ook nogal wat mensen van andere politieke geaardheid zich in het gesprek mengen. Tot een bepaalde mate blijkt er een zelfreinigend vermogen te zijn, waarbij de deelnemers in het gesprek elkaar tot de orde roepen als de constructiviteit daalt.

De gesprekken blijken constructiever te worden als je vervolgens het gastheerschap goed inricht en online gespreksleiders (we noemen ze vaak tafelheren en tafeldames) de context van de verschillende gesprekken helder neerzetten. Je ziet daarom op Plein66 naast de publieke algemeen toegankelijke discussies aardig wat besloten kringen actief, waar in een meer gecontroleerde omgeving gefocusd gesproken kan worden of kan worden samengewerkt aan moties en stukken. Het prettige is daarbij dan wel dat daar dan toch ook externe experts en hele klankbordgroepen in het besloten gesprek uitgenodigd kunnen worden, om rond het specifieke onderwerp mee te denken. ??

Crowd sourcing: volwassen en ingebed

Het verbinden van binnen en buiten zoals we dat bijvoorbeeld op Plein66 zien, illustreert ook mooi hoe crowd-sourcing ondertussen gegroeid is tot een volwassen en ingebed onderdeel in het continue gesprek om binnen en buiten met elkaar te verbinden. Het werkt met één-tweetjes tussen het open deel en het publieke deel. Voordat gestart wordt met een werkgroep, wordt op het publieke deel een eerste inventarisatie van meningen en standpunten verzameld (het traditionele crowdsourcing). Vervolgens worden niet alleen the usual suspects uitgenodigd, maar ook mensen – zowel van binnen de organisatie als daarbuiten – die interessante bijdrages aan het publieke gesprek leveren, om zitting te nemen in de werkgroep. Vervolgens wordt in een besloten kring gefocusd gewerkt aan een eerste versie van het document. Deze eerste versie wordt vervolgens voorgelegd op het publieke deel aan het brede publiek om tips, suggesties en verfijningen te verzamelen. Deze worden vervolgens in de besloten werkgroep weer besproken en in de definitieve versie verwerkt. Het interessante is dat bij deze werkwijze niet zozeer voor beslotenheid gekozen wordt vanwege het “geheim zijn”, maar meer vanwege de constructiviteit van een kleine gefocusde werkgroep.

Een ander voorbeeld is een retailorganisatie, die al lange tijd gewend was om met focusgroepen te werken. Op het sociale intranet worden nu periodiek speciale discussiegroepen gestart waar klanten en niet-klanten worden uitgenodigd om met elkaar en met de retailer, het gesprek aan te gaan over merkbeleving en ideeën voor innovatie. Door deze interactie niet incidenteel maar continu te organiseren, ontstaat een continue dialoog tussen binnen en buiten.

Conclusie: sociale intranet onmisbaar voor transparantie en authenticiteit

Het sociale intranet blijkt zo een constructieve omgeving om mensen van binnen en buiten de organisatie met elkaar te verbinden, waardoor navelstaren verruild wordt voor continue innovatie, samenwerking over de grenzen heen en relatiemanagement, en je als organisatie op een geloofwaardige manier invulling geeft aan de ambitie om transparanter en authentieker te opereren.

Nu we de grote lijnen van het sociale intranet verkend hebben, in deel 1 de strategische waarde van het sociale intranet, in deel 2 de grootste managementuitdaging van sociale intranetten om top-down en bottom-up te verbinden, en in dit derde deel de grenzen van de organisatie hebben opgezocht, zullen we volgende week ingaan op het ontwerpen van een sociaal intranet: wat moet een sociaal intranet bieden om die strategische waarde en verbinding tussen binnen en buiten daadwerkelijk mogelijk te maken?

Rene Jansen
Gepassioneerd storyteller bij Winkwaves

René is een gepassioneerd verteller over de ontwikkelingen op het gebied van social networking, kennisdeling en enterprise 2.0. Vanuit een combinatie van zijn praktijkervaring als directeur van Winkwaves, conceptbureau voor social networking en kennisdeling in de zakelijke omgeving, en zijn wetenschappelijke ervaring als Primavera research fellow bij de Universiteit van Amsterdam en visiting professor bij de Universiteit Malaya in Kuala Lumpur, predikt hij vol overgave over nieuwe manieren van werken, organiseren en klanten bedienen, waarin de mens als mens centraal wordt geplaatst. René treedt ook vaak op als spreker op congressen of als inspirator op heidesessies, waar hij de ambitie heeft inspirerende gesprekken op gang te brengen, zodat iedereen aan het eind van de dag frisse ideeën en haalbare plannen mee naar huis neemt.

Categorie
Tags

3 Reacties

  renejansen

  Hallo Stephan,

  Dank voor je warme woorden en leuke reactie. Via twitter en email had ik al wat meer aanmoedigende vragen gekregen om het drieluik uit te breiden richting het ontwerpen en tot leven brengen (en belofte in laatste alinea maakt een schuld die ik graag inlos ;).

  Ik denk zelf dat er weinig discussie hier live op M! heeft plaatsgevonden omdat het redelijk uitgebreide visiestukken zijn geworden, waarover je beter live een goed gesprek kan hebben dan wat korte statements uitwisselen online, ik heb dan ook wat telefoontjes gehad om onder genot lekkere Cappuccino wat dieper door te praten 🙂

  Ik ga aan de slag, dank voor de extra stimulans, zal ergens volgende week worden!

  Warme groet,

  –Rene.

  PS: Excuses voor de foutmelding op de Winkwaves blog, we zijn net aan het overstappen naar nieuwe blogomgeving en oud en nieuw gaat wel eens vaker samen met vuurwerk 😉


  13 augustus 2010 om 06:12
  Stephan ten Kate

  Beste Rene,

  Leuk om te horen dat er een vervolg komt. En ik deel je mening dat offline uitwisselingen ook erg fijn zijn (zeker omdat je dan Cappuccino kan drinken :).


  13 augustus 2010 om 07:27
  Tayo

  I could not create a new admin user in cnrtool panel. I think supposed virus does not let creating this user.how can i create a new admin user?to try the another solution, where is Open your Group Policy Management Editor i could not find it?help me pls.


  9 juli 2015 om 10:24

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!