Economisch weerbericht (81): Voedsel nekt gezondheid

Economisch weerbericht (81): Voedsel nekt gezondheid

De zomerbarbecue wordt misschien wel onbetaalbaar. De Partij voor de Dieren wil een heuse vleestaks. Geniet er deze zomer nog maar van. Met links aan de macht zou de minister van LNV wel eens een PvdD’er kunnen worden. Een frisse wind lijkt noodzakelijker dan ooit. Steeds vaker komt aan het licht, dat LNV op gespannen voet staat met VWS, immers “der Mensch ist was er ist”: een voedselkwaliteit die te wensen overlaat, schaadt direct de volksgezondheid. Recent werd duidelijk, dat er op twee fronten problemen zijn: ten aanzien van de bestrijding van resistente bacteriën en ten aanzien van de bestrijding van Q-koorts.

Resistente bacteriën
Onlangs zei professor Degener in ZEMBLA dat de overheid al jaren op de hoogte is van de gevaren voor de volksgezondheid door buitensporig antibioticagebruik in de veeteelt: “Er zijn meerdere rapporten en adviezen gekomen van de Gezondheidsraad. Het stapelt zich op. We worden er langzamerhand moe van.

Q-Koorts
In december vorig jaar zei deze zelfde hoogleraar medische microbiologie en adviseur van de Gezondheidsraad het ontoelaatbaar te vinden dat de besmettingsbronnen niet onmiddellijk door het ministerie van Landbouw zijn bekendgemaakt en uitgeschakeld.

Blijkbaar zit er een groot spanningsveld tussen economische belangen en het gezondheidsbelang. Zou het niet gezond zijn om eens een nieuw type bestuurders te mogen begroeten? Als we de vleestaks op de koop toe nemen, staan we misschien aan minder gezondheidsrisico’s bloot, omdat de inkomsten besteed kunnen worden aan duurzame maatregelen op het gebied van landbouw, visserij en bosbouw. Zowel de landbouw als de vissector zullen moeten inspelen op de veranderingen die gaande zijn. Schaalvergroting en kapitaalintensivering houden een keer op. Volgens mijn stellige overtuiging zullen de kosten verhoudingsgewijs sneller toenemen dan de opbrengsten, vanwege gezondheidsrisico’s en omdat de vis opraakt. We lopen nu al het risico dat een varkensflat eerder een fokparadijs is voor resistente bacteriën dan een productiehal van een lekkere karbonade.

Innovatieve ontwikkelingen
Volgens mij moeten we toe naar de grootschalige ontwikkeling van kleine, creatieve en innovatieve projecten, in plaats van de intensieve veehouderij nog verder uit te bouwen. Het is de moeite waard om te onderzoeken of innovatieve ontwikkelingen een bron van inkomsten kunnen zijn voor een reeks kleine gespecialiseerde regionale bedrijven. Bijvoorbeeld: waarom kunnen we tussen de windmolens op zee geen visbassins bouwen? Of zet ze binnendijks neer met speciaal gezuiverd zeewater waarin de dieren optimaal kunnen gedijen. Andere bedrijven kunnen vistelers voorzien van speciaal ontwikkeld voer. De landbouwhogeschool Wageningen kan hier prima een rol in spelen.

Onze bossen, maar ook de kustgebieden bieden voldoende ruimte voor de duurzame productie van konijnen- en hazenvlees. Het bijvoederen van konijnen en hazen kan samengaan met het landschapsbeheer. Speciaal ontwikkelde vangtechnieken kunnen voor een wereldprimeur zorgen. Wat dacht u ervan als uw gemeente tegen gereduceerde prijzen stukken landbouwgrond uitgeeft, bestemd voor educatieve doeleinden. Kinderen van de basisschool of het voortgezet onderwijs kunnen in praktijklessen met hun handen aan de slag? Ze nemen hun eigen groenten mee naar huis of leveren die af bij de duurzame veeteler om de hoek. Waarom slaan overheid, onderwijs en de financiële sector niet de handen ineenslaan om op dit soort manieren de vlees- en visindustrie te vernieuwen? Het concept kan uitgroeien tot een prachtig exportproduct. Wereldwijd stijgt de vraag naar voedsel, terwijl de productie achterblijft. Landbouwfamiliebedrijven zijn wereldwijd nog steeds een grote bron van werkgelegenheid.

Op 9 juni gaan we weer naar de stembus. Inzake voedselkwaliteit zouden de belangen van LNV en VWS parallel moeten lopen. Het lijkt er echter op dat economisch gewin onze gezondheid in de houdgreep heeft. Volgens het CBS heeft Nederland in 2008 voor 63 miljard aan landbouwproducten geëxporteerd. De financiële belangen zijn groot. Kiest u voor het huidige landbouwbeleid, waarbij de economische belangen op korte termijn belangrijker lijken te zijn dan de belangen voor uw gezondheid op de lange termijn? Of kiest u voor uw gezondheid en accepteert u dat het vlees dan mogelijk duurder wordt?

Op 9 juni kunt u uw stem laten horen!


Geplaatst in

DelenEr zijn 5 reacties op dit artikel

 • Goed dat hier aandacht aan wordt besteed, kijk ook eens de eye opening movie Food Inc: http://www.imdb.com/title/tt1286537/
  Ik let sindsdien altijd op wat ik koop. Scharrelvlees, eieeren etc. Koop mn groente ook niet meer buiten het seizoen.

  geplaatst op
 • Beste Andre,

  Bedankt voor je bijdrage.

  Scharrelvlees heeft volgens http://www.rinescocatering.nl/paginas/pluspunt.html een aantal groot aantal voordelen. Deze zijn:
  • Het voer bestaat uitsluitend uit plantaardige grondstoffen.
  (toevoeging van beendermeel is uit den boze)
  • Aan het voer worden geen antibotica toegevoegd.
  • Aan het voer worden geen hormonen en/of groeibevorderaars toegevoegd.
  • Scharreldieren hebben onbeperkt drinkwater tot hun beschikking.
  • De scharreldieren zijn in groepen gehuisvest.
  • De scharreldieren hebben voldoende ruimte.
  • De scharreldieren hebben altijd de mogelijkheid om buiten te lopen.
  • In de stal is voldoende daglicht, zodat de dieren een natuurlijk dag en nachtritme hebben.
  • De scharreldieren hebben binnen een dichte vloer(geen roosters) met daarop vers stro.
  • De jonge dieren zogen geruime tijd bij de moeder, hierdoor groeien ze op als sterke en gezonde scharreldieren.
  • Er mogen geen lichaamsdelen worden verwijderd(bijv. staartjes knippen).
  • Er wordt met respect omgegaan met de dieren, ook tijdens transport.
  • Scharrelvlees heeft een duidelijk herkenbaar keurmerk.
  • Scharrelvlees wordt door een onafhankelijke instantie gecontroleerd vanaf de geboorte tot bij de slager in de winkel.
  Meer informatie: http://www.scharrelvlees.net/

  geplaatst op
 • Sluipmoordenaar ESBL-bactterie maakt zijn eerste dodelijke slachtoffer. Ondanks alle kennis en al het wetenschappelijk onderzoek dat er naar is gedaan lijkt het erop dat we de opmars van resistente bacteriën niet kunnen stoppen. De toename van het aantal ziekenhuispatiënten met ESBL (Extended Spectrum Beta-lactamase) zou ons zorgen moeten baren. Het is zeer waarschijnlijk een kwestie van tijd voordat er meerdere slachtoffers zullen vallen.

  Kippenvlees is relatief goedkoop. We mogen ervan uitgaan dat er in een tijd van economische tegenspoed vaker kippenvlees op tafel gezet wordt. Volgens het artikel van de NOS is 94 procent van alle kip besmet met ESBL-bacteriën. Jaarlijks verorberen we met z’n allen 300 miljoen kippen. We lopen naar aller waarschijnlijkheid een serieus risico.

  Niet voor niets luidt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de noodklok. Zij vinden dat supermarkten moeten stoppen met de verkoop van met ESBL besmet pluimveevlees. In dat geval zou er op dit moment praktisch geen kilo vlees meer verkocht kunnen worden.

  Ondanks het feit dat de doodsoorzaak van de 85 jarige vrouw nog niet met 100 procent aangrenzende zekerheid is vastgesteld, lijkt het me goed dat de pluimveesector deze kwestie ernstig serieus moet nemen, niet moet bagatelliseren (zie de reactie van iemand op de site van AGD) en zal men willicht sneller dan men nu van plan is het gebruik van antibiotica moeten terugdringen omdat het niet ondenkbeeldig is dat naarmate er meer mensen overlijden vanzelf meer angst onder de bevolking kan ontstaan.

  We kunnen allemaal de beelden nog voor onze geest halen van vooral Aziaten die met mondkapjes opliepen om een besmetting met vogelgriep te voorkomen en misschien kunnen we ons ook nog wel herinneren dat we minder (varkens)vlees gingen eten nadat er wereldwijd sprake was van een uitbraak van BSE. De landbouwsector zal alle zeilen bij moeten zetten.

  Zou hethet verstandig zijn om uit voorzorg geen kippenvlees te eten of te bereiden? Denk er eens over na wat arts-microbioloog Alewijn Ott van het Laboratorium voor Infectieziekten in Groningen hierover te zeggen heeft:

  “Mensen raken vooral via kippenvlees in aanraking met esbl. Van kippenfarms is bekend dat er gesprayd wordt met antibiotica. Daardoor is de kans groot dat kippen-bacteriën ongevoelig worden voor die middelen. "Als je rauw kippenvlees in de keuken snijdt en daarna iets anders aanraakt kan het zich verspreiden", weet Ott. "Maar het kan ook in het eigen lichaam ontstaan. Esbl is ingewikkelder en lastiger te bestrijden dan mrsa (http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hW8m_7Nu2XIJ:www.dvhn.nl/nieuws/groningen/article5991500.ece/Groei-resistente-esbl-bacterie-door-kip-+resistente+bacterien+landbouwsector&cd=1&hl=nl&ct=clnk&gl=nl , 13/04/2010."

  Meer info:
  http://nos.nl/artikel/187040-eerste-dode-door-esblbacterie.html

  http://www.telegraaf.nl/etenengenieten/4442480/__Nederlander_eet_meer_kip-_en_varkensvlees__.html

  http://www.agd.nl/10109228/Nieuws/Sierteelt/RIVM-luidt-noodklok-na-sterfgeval-resistente-bacterie.htm

  geplaatst op
 • Arnoud, het ging eerst eens over salmonella maar waar zijn we nu? Ik overweeg echt om hier ter plekke een stralingsontsmetter achter de deur te zetten. Dat ene dametje van 85 jaar, dat nu hier het loodje legt vanwege dat gare virus. Het is het topje van de ijsberg. Net als met climate change: dit gebeurt gewoon, en opeens is het glijbaantje. Niet gezien? Sorry, uitgegleden. Was ook ineens zoo glad op dat ijsbergje ;-)

  geplaatst op
 • Jaap, veel uitglijders kunnen we ons niet meer veroorloven. We gaan ervan uit dat gif ons zal redden. We zijn al eerder uitgegleden met bestrijdingsmiddelen. Antibiotica is in wezen een bestrijdingsmiddel. We kunnen de gevolgen van nieuwe potentiële gevaren zoals de oprukkende snuitkevers, eikenprocessierupsen, resistente bacteriën nog niet goed overzien en denken dat we deze te kunnen bestrijden met gif.

  We bevinden ons op een glijdende schaal. De industrie zit er boven op. Er wordt veel verdiend in de farmaceutische industrie. Het biedt ons werkgelegenheid en misschien wel een korte termijn schijnveiligheid. Wat stelt per slot van rekening een periode van ongeveer 90 jaar antibioticagebruik voor ten opzichte van een paar duizend jaar wereldgeschiedenis? Daar maalt geen bacterie om.

  Hetzelfde geldt vermoedelijk voor de snuitkever. Hij heeft hier geen natuurlijke vijand en plant zich heerlijk voort. Met alle gevolgen van dien. De bestrijding van de eikenprocessierups loopt ook al op niets uit. behalve als zij jouw voordeur bereiken, maar dat terzijde.

  Overschat de mensheid zichzelf? Is het een drogreden om te veronderstellen dat we met onze handen in het haar zitten, tevergeefs moeite doen om het ongewenste resultaat uit te bannen als gevolg van het feit dat we niet de economische wil hebben om een gezonde oplossing voor de lange termijn te vinden omdat we alleen maar in staat zijn om in economische termen denken?

  Ik denk dat hier het probleem zit. Het verdienen van geld staat centraal. Geld is een middel dat uitsluitende mensen een doel dient. Geld brengt inmiddels alles uit balans omdat geld geen rekening houdt met natuurwetten. Er wordt veel geld verdiend ten koste van de natuur. De import van de snuitkever is een gevolg van de verdiensten van transportsector. Het ontstaan van resistente bacteriën is een gevolg van het maximaliseren van de opbrengsten per kilo kip. De gevolgen van overstromingen, waardoor er veel landbouwgewassen verzuipen, is in een niet te onderschatten aantal situaties te wijten aan menselijk ingrijpen. Overigens wordt er vooral ingegrepen als er geld verdiend kan worden.

  De natuur kent geen geld. Zij houdt alleen maar rekening met de geldigheid van haar eigen overlevingskansen. Daar kan geen mensengeld tegenop! De natuur zal het uiteindelijk winnen van de mensheid. Er zal weer een natuurlijk evenwicht ontstaan. Hoewel uiteindelijk niemand hierop zit te wachten zou dit proces wel eens hilarisch genoeg een positieve invloed kunnen hebben op de financiële gezondheid van de pensioenfondsen.

  Nog een paar economische weerberichten en dan ga ik met mijn welverdiende internetpensioen. Geen bacterie, snuitkever, processierups die daar om maalt. Zij zoeken hun eigen weg!

  geplaatst op

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.