Social media conversaties op zijn Lowlands

21 december 2009, 12:40

Social Media is hot en steeds meer bedrijven ‘moeten’ iets met social media. Allemaal willen ze de conversatie aangaan met hun klanten. Maar wat betekent dat nu eigenlijk? Om het verschil in perceptie op te lossen, heb ik geprobeerd het ‘gesprek’ in social media te vertalen naar ‘the real world’.

Want het gesprek online verschilt denk ik niet veel van het gesprek offline. Er gelden dezelfde normen en waarden en dezelfde intermenselijke krachten zijn van toepassing. Pakkende slogans, schreeuwerige en opgesmukte teksten werken niet in de nieuwe manier van communiceren. Respect en menselijkheid zijn belangrijk. Het publiek kan niet meer in een hokje worden geduwd en iedereen die het internet gebruikt heeft meerdere petten op. Wil je dus de conversatie aangaan met je publiek, dan moet je daar rekening mee houden en voor alle ‘doelgroepen’ een goed verhaal hebben, interessant en persoonlijk. Je verhaal bestaat uit verschillende facetten en daarmee spreek je verschillende mensen aan. Net als in het dagelijkse leven zal het publiek zelf beslissen of ze luisteren of niet. Ik neem je, ter argumentatie, hieronder mee naar Lowlands!

Lowlands anologie

Om het (social) media landschap in kaart te brengen en de manier hoe je als bedrijf daarmee om kan gaan, maak ik een anologie met Lowlands. Op Lowlands staan verschillende tenten, podia met sprekers en publiek. Er zijn drink- en eetgelegenheden, toiletten en een enorm buitenterrein waar iedereen kris kras door elkaar loopt op weg naar een andere locatie. En iedereen is op een of andere manier in interactie met elkaar. Of het nu een intiem gesprek is, een mening die wordt geroepen of een individu die een look heeft die aanspreekt, men beïnvloedt elkaar.

De traditionele Alpha tent

Voor de beeldvorming is het handig om ook even de oude media uit te leggen op zijn Lowlands. De Alpha tent is de main stage op Lowlands. Het podium is groot en het publiek is verreweg het grootst. Net als de traditionele media als kranten, publieksbladen, tv en radio. Op het podium staan een vaste rij sprekers (journalisten en programmamakers) en om op dat podium te komen is het belangrijk een goed contact te hebben met die spreker op het podium die past bij jouw verhaal. Als zij overtuigd zijn van jouw goede verhaal, dan zullen ze elementen daaruit gebruiken op het podium of je uitnodigen op het podium om je verhaal te vertellen. Het fijne is dat deze jongens een hoop proppers hebben rondlopen die het publiek naar hun tent lokken (op straat door de krant uit te delen of met commercials, displays en aanbiedingen op andere plekken). Je kunt natuurlijk ook een plekje op dat podium kopen. Maar de vraag is of je je goeie verhaal dan kwijt kunt in 30 seconden. Het bereik is groot, maar in deze tent staat het publiek ver achter dranghekken. Je kunt niet direct in contact met ze komen om te horen wat ze van je verhaal vinden, of ze het begrijpen en wat ze nog meer van je willen weten. Deze mensen hebben echter wel een mening. De meeste houden die voor zich, sommige zullen die ergens anders ventileren. In de buitenruimte, in de horecaruimtes of tegen elkaar in de tent.

Bravo, traditioneel in een nieuw jasje

Dan heb je de Bravo tent. Deze tent is bijna net zo groot als de Alpha tent. Vergelijk dit podium met de Nu.nls, Telegraaf.nls, Webwerelds, Viva.nls en Geen Stijlen van deze wereld. Ook hier staat die vaste rij sprekers op het podium. Zij bepalen de inhoud van hun eigen show en om dat te beïnvloeden moet je ook goede contacten hebben met de sprekers die aansluiten bij jouw verhaal. Het publiek is eveneens groot, het heeft echter iets meer ruimte om zijn mening te uiten. Het merendeel is echter passieve luisteraars. Van een echte dialoog is nog geen sprake, het is meer meningen spuien. Het is een goeie plek om te polsen wat de stemming is. Als je zelf niet op het podium staat, is het ook mogelijk je mening te roepen vanuit het publiek. Kans dat je wordt gehoord is echter wel kleiner, omdat je geen microfoon in handen hebt. Op het podium is beter, echter wel risicovoller. Als je een goed verhaal hebt, dan word je beloond door het publiek. Ze zullen je verhaal verder gaan vertellen en delen met anderen. Maar als ze het niet met je eens zijn dan zul je het voelen. Als iemand uit het publiek en doos eieren neerzet, reken er dan maar op dat meerdere mensen gaan gooien. En een ei op je kop doet zeer. Een gekocht plekje in de colissen van dit podium (banner) is natuurlijk een optie. Het zal je zeker bezoekers opleveren, maar geen interactie.

Nieuwe vormen van nieuws in de Charly tent

Het podium in de Charly tent lijkt op Marketingfacts, DutchCowboys, of Springwise. Het podium is beschikbaar gesteld aan mensen die een goed verhaal hebben en als expert een mening hebben over hun omgeving. Een plek op dit podium is ook weer gebaseerd op de inhoud van je verhaal en goede contacten met de eigenaren of relevante experts op het podium. De publieksgrootte varieert, maar heeft de potentie om groot te zijn en het publiek bestaat uit gelijkgestemden. Dit is een prima plek om interactie aan te gaan met het publiek. De meerderheid zal ook hier zijn mond houden, anderen delen hun mening. De manier waarop je je verhaal vertelt, zal van invloed zijn op de feedback die je krijgt. Het publiek dat zich in deze tent bevindt raakt steeds meer gewend aan het gegeven dat ze een mening kunnen geven en verwachten ook dat jij daar een antwoord op teruggeeft. O ja, hier ook plek is voor betaalde aandacht. En zij hebben ook proppers (twitter, facebook, iPhone apps) die het publiek de tent inlokken.

One man show in Delta

Het podium van de Delta-tent is privately owned door iemand die veel te vertellen heeft over een bepaald vakgebied. Het publiek is zijn echte fans. De lifestyle blog van Nalden.net is daar een goed voorbeeld van, evenals Yoast het internationale podium van Joost de Valk over search. Wil je hun beeld op de wereld beïnvloeden dan moet je met hen persoonlijk in gesprek. Dit kan back-stage of vanuit het publiek. Bij ieder relevant optreden moet je dan wel in de zaal staan en je mening ventileren willen zij je gaan herkennen en met je in gesprek gaan. In deze tent is de sfeer wat intiemer en de interactie met het publiek actief. Het publiek geeft vrijer zijn mening en de kans op een inhoudelijk dialoog is groot. Nalden en Joost hebben inmiddels zoveel publiek in hun tent verzameld, dat zij anderen hebben gevraagd om samen met hen het podium te vullen. Nog even en ze schuiven door naar de Charly tent. En ook zij bieden ruimte voor betaalde aandacht.

Je eigen Echo

Het kleine Echo-tentje kan van jou worden. Je kunt daar als bedrijf zelf je podium bouwen en je eigen verhaal gaan vertellen. Een interessant verhaal, waarin je jezelf laat zien, wekt interesse van toevallige passanten. Er zitten veel verschillende facetten aan jouw persoon. Laat die allemaal zien. Je vrienden en kennissen komen kijken en die trekken wel wat onbekenden mee naar binnen. Het publiek zal groter worden naarmate er meer mensen blijven staan om naar jouw verhaal te luisteren. Maak zelf ook gebruik van proppers, zoals Twitter, Linkedin of Facebook, om publiek aan te trekken. Moet je wel durven. Ze luisteren naar je verhaal als ze geboeid zijn door wat je te zeggen hebt, als ze zich met respect behandeld voelen, als je ze als luisteraars serieus neemt. Een echte band kun je met je publiek opbouwen, als je op de rand van het podium gaat zitten en ze vragen stelt, naar hen luistert en vragen beantwoordt. Het gesprek dat dan ontstaat kan leerzaam zijn voor de toehoorders daaromheen. Je leert er zelf van en dat kun je weer meenemen naar huis. Respect toon je door te laten zien wat je gedaan hebt met de feedback die je hebt gekregen. Voor je het weet groeit je Echo-tent en word je gevraagd om op een van de andere podia te spreken. Of zelfs op een plek buiten Lowlands.

Eten en drinken in sociale netwerken

Naast de tenten waar de optredens plaatsvinden, heb je ook eet- en drinktenten. Deze kun je vergelijken met Facebook, LinkedIn, Hyves en Myspace. De mensen in die tenten verzamelen een groep vrienden en gelijkgestemden om zich heen en praten aan tafel met elkaar. Je kunt rondlopen door de eettent en aanschuiven bij tafels waar een interessant gesprek gaande is, meeluisteren en eventueel een gepaste bijdrage leveren aan het gesprek. Je moet dan wel een hoop tafeltjes af om een indruk te krijgen waar de conversatie over gaat. Je kunt zelf een tafeltje inrichten en mensen vragen bij jou aan tafel te komen zitten. De setting leent zich om interessante onderwerpen te delen, vragen te stellen aan de mensen aan je tafel of in te gaan op vragen die zij je stellen. Als gastheer moet je wel elke dag aanwezig zijn. Het is toch vervelend als je gast een lege tafel treft of lang op zijn antwoord moet wachten. Hoe actiever jij als gastheer bent, hoe interessanter je gasten het vinden om aan te schuiven aan tafel en mee te praten. De tafel zal dan ook steeds groter worden. Hier maak je vrienden, ambassadeurs.

Gesprek in de wandelgangen

Buiten de tenten is de sfeer wat losser, daar loopt iedereen door elkaar heen en roept wat hem of haar op het hart ligt. Anderen roepen wat terug en gelijkgestemden lopen naar elkaar toe om verder te discussiëren over het onderwerp dat hen bezighoudt. Ik herken hier de online fora in. Dit gebied is groot en als je hierin de conversatie met je publiek wil aangaan, moet je de hele dag rondlopen te kunnen horen wat iedereen roept. Als ze het over jou hebben kun je daarop reageren en je mengen in het gesprek. Natuurlijk kun je zelf ook gaan roepen in de menigte en proberen een discussie op te starten (seeding). Je hebt maar een paar mensen nodig voor een gesprek dat waarschijnlijk door vele gelezen wordt. Je moet wel voorbereid zijn op wat weerstand. En tactisch omgaan met deze gesprekken, voor je het weet zet je zelf die doos eieren neer voor anderen om mee te gaan gooien.

De toiletwagen

Er moet ook een plek zijn waar je een kleine boodschap kunt achterlaten. Een plek waar je regelmatig naar toe gaat, maar de meeste mensen niet te lang blijven. Het toilet; oneerbiedig vergelijk ik Twitter daarmee. Rustig zittend op de wc kun je gesprekken ‘afluisteren’ en horen wat het sentiment is. Boodschappen, tweets, zijn de teksten op de muur of de korte gesprekje in de rij of bij de wastafel. Hoe interessanter je boodschap hoe meer mensen jouw wc kiezen om de teksten te kunnen lezen en ze hergebruiken (retweeten). Zelf kun je reageren op boodschappen of vragen van anderen en zo het contact aangaan. Je kunt ook briefjes achterlaten om mensen erop te attenderen dat er op een ander podium meer informatie te lezen valt. Op de wc is de conversatie doorgaans vluchtig en een echt gesprek vindt toch op een andere plek plaats. Maar goed, wachtend in de rij voor het toilet ontmoet je wel nieuwe mensen. En wie weet volgt buiten het toilet, na het wassen van de handen, wel een lang en voortdurend gesprek.

Het programmaboekje

Er zijn dus verschillende manieren en plekken om een conversatie aan te gaan met de menigte op Lowlands. Het programmaboekje biedt je houvast en geeft inzicht in het programma. Het geeft je houvast om te bepalen waar de voor jouw relevante gesprekken gevoerd worden. Daarnaast baseren de meeste bezoekers van Lowlands de keuze waar ze naar toe gaan op basis van het programmaboekje. In de online wereld is dat Google. Een actieve aanwezigheid, een goede omschrijving van je eigen verhaal, plus anderen die je verhaal vertellen en doorverwijzen naar jouw tent, vergroten jouw zichtbaarheid in het programmaboekje. En als ze in je tent geweest zijn, of bij je aan tafel hebben gezeten en je hebt een prettig contact gehad, reken er dan maar op dat mensen nog een keer komen kijken, zonder het programmaboekje te raadplegen.

Een goed verhaal is het halve werk

Kortom, voordat je naar Lowlands gaat moet je goed bedenken met wie je een conversatie aan wil gaan. Vervolgens moet je zorgvuldig uitzoeken waar die mensen uithangen. Tevens moet je bedenken wat je wilt delen en waarover je met hen wil praten. Een conversatie aangaan met anderen kan alleen als je inhoudelijk wat te vertellen heb, jezelf durft te laten zien in dit verhaal en ook respect hebt voor de ander waarmee je praat. De manier waarop je de conversatie instapt, zal bepalend zijn voor de intensiteit van het gesprek. Dus je moet goed luisteren om een dialoog op gang te brengen. Schreeuwen hoeft niet; ingetogenheid wordt gewaardeerd in een gesprekspartner. Stem je verhaal af op je luisteraars en houdt daarbij rekening met het feit dat iedereen kan meeluisteren.

Willemijn Vader
Creative Director bij Whizpr

Willemijn Vader heeft ruim 11 jaar ervaring in PR en sinds 2006 social media actief aan het inzetten binnen PR. Ze is Creative Director en mede-eigenaar van PR&Social; Media-adviesbureau Whizpr, gespecialiseerd in technologie en lifestyle.

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!