Vrij Uit en D-reizen beste websites voor wintersportboekingen

19 oktober 2009, 07:15

Respondenten die gevraagd worden via het internet een wintersportreis te boeken, doen dit het liefst bij de websites van Vrij Uit en D-reizen. Dat blijkt uit de Web Performance Scan die wij bij WUA in september uitvoerden. Zowel VrijUit.nl als D-reizen.nl werd door 12,5% van de respondenten als favoriet aangewezen, waarbij de website van Vrij Uit iets beter werd beoordeeld.

Web Performance Scan

Voor de scan namen veertig respondenten plaats in de gecontroleerde onderzoeksruimte van WUA! in Amsterdam. Ze begonnen hun online zoektocht aan de hand van de volgende casus: ‘Je wilt een 8-daagse wintersportreis naar Frankrijk boeken voor twee personen. Je zult met eigen vervoer reizen.’

De respondenten kregen anderhalf uur de tijd om een geschikte aanbieder te vinden, en waren geheel vrij in het bepalen van criteria, voorkeuren en zoekmethode. Ze bezochten in totaal 68 verschillende websites, resulterend in 253 individuele beoordelingen. Uit de verzamelde data en de genoteerde indrukken van de respondenten is goed af te leiden op welke manieren de verschillende partijen kunnen werken aan het verbeteren van hun online prestaties.

Beslissingsproces

Dat het voor organisaties belangrijk is zorg te dragen voor een goede online profilering is overduidelijk. Op 7 oktober werd bekend dat de omzet van webwinkels het afgelopen jaar met twintig procent is gestegen. Relevant voor deze specifieke Web Performance Scan is verder het onderzoek naar het boeken van wintersporten dat in 2008 werd gedaan. Daaruit bleek dat 78% van de mensen die wel eens een wintersport boekt, dat op het internet doet. Daarnaast concludeerden de onderzoekers, geheel in lijn met de bevindingen van WUA!, dat naast prijs en aanbod ook de overzichtelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van een website een belangrijke rol spelen in het beslissingsproces van de consument.

{title}

De zoektermen die door de respondenten werden gebruikt

Beter beoordeeld

Zoals vaker bij onderzoeken van WUA!, blijkt de vindbaarheid van websites voor veel wintersportaanbieders een probleem. Vrij Uit en D-reizen worden met 42,5% nog het vaakst gevonden, maar lopen dus direct ruim de helft van de potentiële klanten mis. Ook wat betreft de uiteindelijke voorkeur van de respondenten staan de twee samen bovenaan: beide organisaties worden door 12,5% van de deelnemers als favoriet aangewezen.

Vrij Uit eindigt vervolgens hoger in de ranglijst omdat de inhoud van de website beter wordt beoordeeld dan die van D-reizen. Respondenten geven aan dat de prijzen van Vrij Uit aantrekkelijk zijn, en dat het gebruikte beeldmateriaal een positief effect heeft. ‘De vakantiepret spat van het scherm’, zei een respondent tijdens het groepsgesprek na afloop van de zoektocht. Tussen de opmerkingen over de website van D-reizen vinden we een voorbeeld van de tegenovergestelde werking die het uiterlijk van een website kan hebben: ‘De site is lelijk, en als de site lelijk is, zullen de plekken ook wel lelijk zijn.’ Respondenten die de website van D-reizen wel konden waarderen, deden dit onder andere vanwege de teksten die ‘in een prettige stijl zijn geschreven’.

Op- en aanmerkingen als deze tonen aan hoeveel invloed de vormgeving van een website kan hebben op het beslissingsproces, en benadrukken daarmee het belang voor internetstrategen om mogelijkheden tot verbetering serieus te bestuderen.

{title}

Derde plaats

Sunweb staat in de subtop van veel deelaspecten die door WUA! worden onderzocht, en eindigt ten slotte op de derde plaats in de ranglijst. De hoogste cijfers worden gescoord op de onderdelen imago en vertrouwen, maar de eerste indruk en vormgeving van de website laten nog te wensen over. Mede omdat er verder weinig mankeert aan de werking van de website – ‘Je kunt goed filteren op voorkeuren en op prijs sorteren’ – wees 10% van de respondenten Sunweb.nl aan als beste website.

Opvallend

De website van Jiba wordt door 30% van de respondenten gevonden, maar belandt op de zestiende en laatste plaats. De helft van de bezoekers haakt direct af, en de andere helft oordeelt relatief slecht over de website. Opvallend genoeg behaalde Jiba.nl in de Web Performance Scan naar gezinsvakanties in Griekenland nog een vierde plaats, met vergelijkbare waarderingen voor de inhoud van de website. Verschil met toen is dat de site destijds werd gevonden door 57,5% van de respondenten, en dat nog geen vijfde daarvan direct besloot af te haken.

Meer verschillen

Het naast elkaar leggen van de resultaten van de twee onderzoeken levert meer opvallende verschillen op. Zo moet Neckermann, winnaar van de scan naar gezinsvakanties in Griekenland, het ditmaal met een vijfde plaats doen. Net als bij Jiba zijn de waarderingen voor de website zelf vergelijkbaar, maar de vindbaarheid is dat allerminst: werd Neckermann.nl tijdens het eerdere onderzoek nog door de helft van de respondenten gevonden, nu wist slechts 22,5% van de deelnemers de weg naar de site te vinden. Slechts 2,5% van de respondenten besluit deze keer te willen boeken via Neckermann, terwijl dit aandeel bij het andere onderzoek nog vijf maal zo hoog lag. Het lijkt erop dat Neckermann zich nog enigszins dient te verdiepen in de online profilering op de wintersportmarkt.

Voor Arke geldt een vergelijkbaar verhaal. Bij het eerdere onderzoek werd Arke.nl door bijna 60% van de respondenten gevonden, en door een derde daarvan als favoriet aangewezen. Nu lag de vindbaarheid net onder de 40%, en koos één vierde hiervan aan het eind voor Arke.

Conclusie

Mensen die een wintersportreis boeken, doen dat over het algemeen online. Daarbij spelen naast de prijs ook het uiterlijk en de gebruiksvriendelijkheid van een website een belangrijke rol in het beslissingsproces. Met dat in gedachten lijkt het erop dat Sunweb zich na een verbetering van de vormgeving zou kunnen scharen bij Vrij Uit en D-reizen, die op dit moment net een stapje overtuigender blijken.

Opvallend is verder het verschil in resultaat van sommige organisaties in vergelijking met ons onderzoek naar gezinsvakanties in Griekenland. Vermoedelijk heeft ieder bedrijf zo zijn eigen focus wat doelgroep en bestemmingen betreft, maar het zou toch de moeite lonen om voor ieder onderdeel van het eigen reisaanbod te streven naar een optimalisatie van de online conversie.

Henk Kroezen heeft samen met zijn broer Klaas het bedrijf WUA! Web Performance opgericht. WUA! staat voluit voor Web Usability Advice. WUA! geeft bedrijven inzicht in hun prestaties op het internet. Wat WUA! doet is het volgende: voor ieder onderzoek worden groepen mensen uitgenodigd om zich online te oriënteren op een product met behulp van een case. Het onderzoek vindt plaats in een gecontroleerde testomgeving binnen de locatie op de Herengracht. WUA! volgt precies wat de deelnemers doen en stelt continu vragen tijdens het oriëntatieproces. Daarmee worden zaken inzichtelijk zoals: welke aanbieders worden in welke volgorde gevonden? Waar klikt men door en waar haakt men af? En waarom? Wie wordt gezien als de meest betrouwbare aanbieder? Wie wordt gezien als de aanbieder met de beste prijs/kwaliteit verhouding? Wie wordt gezien als het meest sympathiek? Of als de grootste aanbieder? Welke site is het meest aansprekend? Voor welke aanbieders heeft men een voorkeur om bij te kopen? En bij wie wordt uiteindelijk het meest gekocht / afgesloten? Wie is de grootste, de beste, oftewel de heerser op het web?

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!