Internet verdringt traditionele mediaproducten

18 mei 2009, 07:43

Zo luidt de kop van een artikel in het webmagazine van het CBS (via nu.nl). In 2008 heeft iets meer dan de helft van de internetters het medium gebruikt om naar radio te luisteren of om naar televisie te kijken. Kranten doen het ook goed online, iets meer dan de helft las of downloadde kranten via het internet. De conclusie uit het onderzoek van het CBS is dat het mediagebruik van internet ten koste gaat van de traditionele verschijningsvormen zoals kranten.

{title}

Toename van digitaal mediagebruik 2005-2008

Het aantal internetters dat online dagbladen of nieuwsbladen leest is in de periode 2005 tot 2008 met één derde gestegen. Online televisie en radio doen het nog beter, het gebruik hiervan is in dezelfde periode meer dan verdubbeld. Hierdoor is het aantal internetters dat online televisie en radio gebruikt in 2008 groter dan het aantal gebruikers van digitale edities van kranten en nieuwsbladen.

Digitale dagbladen populair bij alle leeftijden

Meer mannelijke (54 procent) dan vrouwelijke (41 procent) internetters lezen een digitale versie van de krant. Mensen uit de leeftijdsgroep 25 tot 44 jaar maken met meer dan 50 procent het meeste gebruik van online kranten en nieuwsbladen. Bij de andere leeftijdsgroepen ligt dit aandeel op iets meer dan 40 procent. Een ander interessant feit is dat één op de acht personen die digitale kranten lezen, zich daarop heeft geabonneerd.

{title}

Internet televisie is vooral populair bij jongeren tot 25 jaar. Ruim 70 procent van deze jongeren kijkt naar internet televisie. Naarmate de leeftijd stijgt, neemt dit gebruik af.

Afname gebruik traditionele media

Het CBS kan ook melden dat het gebruik van fysieke media de afgelopen jaren flink is afgenomen. Zo is de totale binnenlandse oplage van dagbladen in de periode 2002 tot 2008 met 16 procent gedaald, van 4,3 miljoen naar 3,6 miljoen.

{title}

Ook het aantal huishoudens met een dagbladabonnement is gedaald. In 2002 had nog 60 procent van de huishoudens een abonnement op een dagblad, dit aandeel was in 2008 nog maar 50 procent.

De uitgaven per huishouden aan dagbladabonnementen zijn ook minder geworden, gemiddeld van 124 euro in 2003 tot 110 euro in 2007. Het CBS meldt dat als er rekening wordt gehouden met de inflatie, deze afname tweemaal zo sterk zou zijn.

Bram Fasseur
Product Leader bij Fast Forward Thinking

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!