IAB Taskforce Search introduceert gedragscode zoekmachinemarketing

6 mei 2009, 11:28

Nadat de Taskforce Search van het IAB afgelopen jaar een standaard Request for Proposal (doc) voor opdrachtgevers heeft opgesteld, hebben de circa 20 zoekmachinemarketingbureaus die zijn aangesloten bij de Taskforce nu een gedragscode (pdf) opgesteld. De totstandkoming van de gedragscode is een belangrijkste stap voorwaarts in het streven van de Taskforce Search om de Nederlandse markt voor zoekmachinemarketing verder te professionaliseren en transparant te maken.

Het IAB introduceerde al eerder in 2004 een gedragscode zoekmachinemarketing maar deze was inmiddels sterk verouderd en daardoor onwerkbaar. Tjeenk Willink vervolgt: “de oude gedragscode voegde weinig toe aan de richtlijnen zoals zoekmachines die zelf hanteren en werd bovendien niet altijd even goed nageleeft. De nieuwe gedragscode beoogt opdrachtgevers te wijzen op enkele belangrijke aandachtspunten bij het contracteren van een zoekmachinemarketingbureau en gebiedt bureaus om opdrachtgevers correct en volledig informeren. Het staat opdrachtgevers en bureaus dan ook vrij om van de gedragscode af te wijken, mits de opdrachtgever deze afspraken goed geïnformeerd en weloverwogen heeft kunnen maken.

Naast het verstrekken van informatie over de zoekmachine-optimalisatie (SEO) richtlijnen van zoekmachines en voorbeelden van niet toegestane optimalisatiemethoden en –technieken wordt ook aan andere aspecten aandacht besteed. Zo verplichten alle deelnemende zoekmachinemarketingbureaus zich om met opdrachtgevers duidelijke afspraken te maken over het intellectueel eigendom op opgeleverde producten en conformeren zij zich mee te werken aan het overdragen van accounts van advertentiecampagnes, mocht een opdrachtgever besluiten om van bureau te veranderen”, aldus Tjeenk Willink.

Bureaus die de gedragscode van de Taskforce Search ondersteunen zijn:

• Checkit

• Clearsense

• eFocus

• Ilse Media

• Indenty

• Onetomarket

• Orange Valley

• Outrider

• Search Factory

• Searchresult

• SEOGuru

• Traffic Builders zoekmachinemarketing

• Traffic4u

• Tribal Internet Marketing

• Yonego

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

15 Reacties

  Joris Toonders | Yonego

  Goede stap op een goed moment! Was ook hard nodig voor de markt vind ik persoonlijk. O.a. rondom intellectueel eigendom is er nog altijd veel onduidelijkheid in de markt vanuit opdrachtgevers en daar schieten we uiteindelijk allemaal niets mee op.

  Was een prima bespreking en leuk om te zien dat er bij de laatste IAB Taskforce Search meeting aardig wat bureau’s aanwezig waren. Een teken dat ook de markt zelf deze gedragscode serieus wil oppakken.


  6 mei 2009 om 12:19
  Paul Hottinga

  Goede stap om de markt te professionaliseren. Denk dat deze stap ook nodig was, er zijn veel onduidelijkheden voor opdrachtgevers geweest.

  Mooie stap om zo de diensten transparanter en inzichtelijker te maken. Moet de kwaliteit en aanzien van de branche een boost geven.


  6 mei 2009 om 13:31
  eduardblacquiere

  Wellicht al duidelijk, maar niet minder belangrijk:

  De gedragscode zoekmachinemarketing is GEEN keurmerk voor aanbieders van zoekmachinemarketing. Het is een code waarin een aanbieder van zoekmachinemarketing, aangesloten bij de IAB Taskforce Search, zichzelf regels oplegt.

  Zo verplichten alle aan de IAB Taskforce Search deelnemende zoekmachinemarketingbureaus zich middels de gedragscode zoekmachinemarketing om te communiceren over hun werkwijzes en de consequenties hiervan.

  Dat betekent dus bijvoorbeeld dat de gedragscode zoekmachinemarketing een aanbieder NIET verplicht om in lijn te werken met de richtlijnen van Google of andere zoekmachines.

  Maar alle aan de IAB Taskforce Search deelnemende zoekmachinemarketingbureaus verplichten zich wel om hierover naar hun opdrachtgevers te communiceren en de consequenties van de werkwijze aan te geven!


  6 mei 2009 om 16:24
  Wolter Tjeenk Willink

  Dank voor de positieve reacties Joris/Paul en de aanvullingen van Eduard.

  Inmiddels hebben diverse bureaus naar aanleiding van dit bericht te kennen gegeven zich aan te willen melden voor de Taskforce Search en heb ik ook van niet-bureaus de eerste positieve geluiden mogen horen, dank daarvoor.

  Mochten bureaus geïnteresseerd zijn in deelname kunnen zij zich aanmelden via search apenstaart iab.nl. Jullie zijn van harte welkom om bij wijze van proef een ledenvergadering en Search Marketing Thursday bij te wonen.


  7 mei 2009 om 05:05
  whoisagap

  Op zijn minst een opmerkelijke gedragscode …

  IAB lijkt (misschien een kwestie van interpretatie) blackhat techniken aan te bevelen zolang de afnemers er maar transparant over geinformeerd worden … Een groot gedeelte van de gedragscode bestaat zelfs uit de uitvoerige omschrijving van de diverse malafide technieken.

  OK blackhat is niet illegaal , maar het is wel onethisch. Niet echt een fraai uitgangspunt voor een gedragscode. En met de standpunten zoals die nu in de code staan mag ieder IAB Taskforce Lid dus met z’n eigen site (en aanverwante sites) dus rustig aan rommelen buiten de grenzen van de zoekmachines, zonder door de IAB op de vingers getikt te kunnen worden ( men weet immers zelf precies wat men doet), en dat lijk me geen goede ontwikkeling.

  De vorige gedragscode keurde malafide praktijken nog af, en nu een flinke switch ….??

  Het zou toch niet zo zijn dat de leden van de Taskforce deze nieuwe gedragscode in het leven hebben geroepen om zichzelf vrij te pleiten ….


  9 mei 2009 om 20:29
  trafficb

  @Whoisagap: dank voor je reactie, hoewel wat kort door de bocht.

  Om elke vorm van misverstand hieromtrent te voorkomen: de gedragscode beoogt in géén enkel opzicht het gebruik van niet toegestane ‘blackhat’ technieken te bevorderen. De omschrijving van de technieken die in strijd zijn met de richtlijnen van de zoekmachines zijn als bijlage aan de gedragscode toegevoegd om opdrachtgevers handvatten aan te reiken zodat zij onethische optimalisatiemethoden beter kunnen herkennen. Het is dus een praktische aanvulling op deze richtlijnen. ‘Malafide praktijken’ zoals je die noemt worden door de gedragscode dus nog altijd afgekeurd, net als in de oude gedragscode.

  Een belangrijk verschil is echter dat de oude gedragscode uitging van ‘verboden’ gericht op de bureaus, waar de nieuwe gedragscode uitgaat van een zelfregulerend mechanisme tussen bureau en opdrachtgever. De huidige formulering leidt ertoe dat het bureaus dus ook binnen deze gedragscode niet is toegestaan om zonder medeweten/goedkeuring van de opdrachtgever onethische optimalisatiemethoden toe te passen.

  Voor zover ik weet is er binnen de Taskforce Search dan ook geen enkel bureau dat het gebruik van onethische optimalisatiemethoden actief toepast of propagandeert. Zeker niet waar het cloaking e.d. methodieken betreft. Maar om de gedragscode werkbaar te houden en een goede aanvulling te vormen op de bestaande richtlijnen van zoekmachines in plaats van deze louter te kopiëren, is gekozen voor een gedragscode die uitgaat van een informatieverplichting. Zo lopen opdrachtgevers in elk geval nooit onbewust een risico, en dat is het belangrijkste. De gedragscode is er immers voor opdrachtgevers, niet voor bureaus.

  Je conclusie dat bureaus zich op deze wijze op voorhand vrijpleiten is dan ook niet terecht, integendeel. Als Taskforce Search lid gaan bureaus juist de verplichting aan opdrachtgevers goed te informeren en duidelijke afspraken te maken over werkwijze, intellectueel eigendom, etc.

  Hopelijk is een en ander zo duidelijk toegelicht?


  10 mei 2009 om 11:08
  whoisagap

  Niet echt.

  Nog korter door de bocht: In mijn ogen was het beter geweest als IAB overschrijding van de regels gewoon had afgekeurd, en dat was ook wel zo ethisch geweest.

  Ze (de aangesloten bureaus) pleiten zichzelf weldegelijk vrij, want zelf mogen ze ongestraft , de door google e.a., aangeven grenzen overschrijden. (naar zich zelf toe zijn ze immers transparant)

  En met betrekking tot de opdrachtgevers: welke informatie krijgen deze dan als er regels overtreden worden ?? Dezelfde verhalen al 4-5 jaar geleden ? Zoiets als: We werken op het randje en heel mssichien zou het wel eens kunnen gebeuren dat Google deze methode in de toekomst afstraft ?

  Het lijklt me allemaal een flinke stap terug. De gewraakte (en gedoogde) methodieken vervuilen de zoekmachine resultaten, en dat vinden niet alleen de zoekmachines, maar ook de zoekers!

  Bovendien worden SEO-ers die zich wel aan de regels houden benadeeld door degenen die dat niet doen.

  Verder blijf ik het vreemd vinden dat er zoveel nadruk op de overschrijding ligt.

  Een verklaring in de trant van : De IAB keurt overschrijding van de regels af, mochten Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamelijk besluiten de regels te overtreden, dan dient de opdrachtgever uitvoerig en correct geinformeerd te worden over de consequenties. Afhankelijk van de aard van de overschrijding en de correctheid van informatie verschaffing kan de IAB besluiten tot een berisping, schorsing of royement. zou beter op zijn plaats zijn geweest. (als je al zo graag wilt dat je leden de grenzen aktief mogen overschrijden).

  En aangezien leden nog steeds aktief landingspagina’s bouwen en aanbieden die echt (in intentie en uitvoering) enkel en alleen ten behoeve van een betere vindbaarheid in de zoekmachines bedoeld zijn, mag men alvast beginnen de klanten in te lichten….


  10 mei 2009 om 12:05
  trafficb

  @whoisagap: dank voor je reactie.

  We zitten volgens mij op dezelfde lijn, in elk geval wat de intentie betreft. Wanneer je zegt “Een verklaring in de trant van : De IAB keurt overschrijding van de regels af, mochten Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamelijk besluiten de regels te overtreden, dan dient de opdrachtgever uitvoerig en correct geinformeerd te worden over de consequenties. Afhankelijk van de aard van de overschrijding en de correctheid van informatie verschaffing kan de IAB besluiten tot een berisping, schorsing of royement” is dat namelijk precies wat we met de gedragscode beogen.

  Maar we nemen als bestuur de feedback op de gedragscode meer dan serieus en gaan zeker kijken hoe we hiermee om kunnen gaan.


  11 mei 2009 om 06:18
  whoisagap

  Gelukkig, Dat klinkt teminste als een stap in de goede richting.


  11 mei 2009 om 10:21
  eduardblacquiere

  @whoisgap

  Naast het feit dat we vanuit het bestuur van de taskforce search de feedback meenemen, ben je uiteraard welkom een bijeenkomst eens bij te wonen.

  Op 18 juni is er na de ledenvergadering direct aansluitend weer een Search Marketing Thursday event (locatie volgt nog). Ook daar ben je uiteraard meer dan welkom!


  11 mei 2009 om 20:17
  whoisagap

  Kennelijk even de datum gemist …., en uhh de locatie was nu waarschijnlijk al wel bekend ???

  En is er nog iets nuttigs uitgekomen ??


  25 juni 2009 om 14:07
  whoisagap

  Nooooit meer iets van vernomen . . . .


  23 juli 2009 om 15:23
  whoisagap

  Ik zitten slapen , ben je gek ? Ik heb d’r slappeloze nachten van gehad 😉

  Maar een uitnodiging had ik wel aardig gevonden (densnoods via een berichtje hier )

  En op IAB zie ik niets van eventuele aanpassingen aan de gedragscode…. dus wie zitten er nu eigenlijk te slapen ?


  23 juli 2009 om 16:15
  whoisagap

  Heb ik dan toch zitten slapen ?

  Maar die wijziging zit nu dus alleen in de intro op de site, en niet in de code zelf ?

  (publicatiedatum staat immers nog steeds op 6 mei ?)

  Maar goed, het begin is gemaakt.


  23 juli 2009 om 16:59

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!