Thuiswinkelbranche heeft baat bij zoekmachinemarketing

11 februari 2009, 08:30

{title}Traffic Builders heeft samen met MarketShare ook dit jaar weer in kaart gebracht wat de toegevoegde waarde is van zoekmachinemarketing voor de thuiswinkelbranche. In het onderzoek werden 103 respondenten uit zeer diverse categorieën van de thuiswinkelbranche ondervraagd over hun ervaringen met zoekmachinemarketing. In 2008 bleek nog dat zoekmachineoptimalisatie en zoekmachineadverteren zowel op het gebied van branding als in ROI de hoogste waardering kregen van de thuiswinkelbranche. Deze trend lijkt zich in 2009 voort te zetten.

Dit jaar deed een bonte verzameling van webwinkels uit de thuiswinkelbranche mee aan het onderzoek. Ruim driekwart (76 procent) is afkomstig uit niches. De rest komt uit de categorieën reizen, financieel, kleding, warenhuis en elektronica. Van de respondenten heeft de helft een omzet tot 50.000 euro en ongeveer 30 procent een omzet tussen de 50.000 en 500.000 euro. Hieronder enkele bevindingen uit het onderzoek.

Online marketing zeer waardevol

{title}
Online marketing als onderdeel van de marketingstrategie (1=volledig, 2=deels, 3=weinig)

In de thuiswinkelbranche wordt online marketing door 86,4 procent als een van de belangrijkste marketingkanalen gezien. Door 49,5 procent wordt het zelfs als enige marketingkanaal toegepast. Ondanks de economische crisis zullen de bestedingen van de thuiswinkelbranche aan online marketing in 2009 dan ook toenemen.

De inspanningen voor online marketing zijn vooral gericht op sales. Zo gebruikt 35,9 procent van de thuiswinkelbranche online marketing om meer leads te genereren en 23,3 procent om online producten te verkopen. Online zichtbaarheid (17,5 procent), naamsbekendheid (14,6 procent) en interactie met klanten (8,7 procent) zijn voor de thuiswinkelbranche duidelijk minder belangrijk.

Zoekmachinemarketing nog steeds in opmars

Zoekmachinemarketing zal in de thuiswinkelbranche in 2009 ook blijven toenemen in populariteit. De financiële crisis zal voor 76,5 procent van de respondenten geen negatieve invloed hebben op het zoekmachinemarketingbudget. Dat budget bedraagt voor ongeveer 63 procent van de ondervraagden gemiddeld tot maximaal 5 procent van de omzet.

{title}

Investering in zoekmachinemarketing als percentage van de omzet (1=0-2%, 2=2-5%, 3=5-10%, 4=10-15%, 5=anders)

In 2009 zal 64,2 procent van de thuiswinkelbranche meer geld gaan besteden aan zoekmachineoptimalisatie dan in 2008. In zoekmachineadverteren steekt 51,1 procent van de respondenten in 2009 meer budget dan vorig jaar. Dit extra budget wordt vooral weggehaald bij de marketinginvesteringen voor printmedia.

Zoekmachineoptimalisatie wordt door 62 procent van de thuiswinkelbranche als meest waardevolle online marketingtool gezien. Over zoekmachineadverteren, de nummer twee, is 47,3 procent tevreden tot zeer tevreden. Beide methoden worden effectiever gevonden dan andere marketingmethoden. Ondanks de lagere waardering wordt zoekmachineadverteren overigens wel vaker ingezet dan zoekmachineoptimalisatie. Reden hiervoor zou kunnen zijn, dat zoekmachineadverteren sneller zichtbare resultaten verschaft. Toch jammer, want vooral zoekmachineoptimalisatie is een duurzame investering die op de lange termijn vaak effectiever is.

Grote onbekende in de online marketing zijn voor de thuiswinkelbranche het bijhouden van een eigen weblog, deelname aan fora, mobile marketing en gaming. Meer dan de helft heeft over de waarde hiervan geen mening. In de praktijk blijkt echter dat vooral een weblog en deelname aan andere fora marketingmethoden zijn die met name voor de kleine webwinkelier met beperkt budget van grote toegevoegde waarde kunnen zijn voor zoekmachineoptimalisatie.

Imago zoekmachinemarketing bij thuiswinkelbranche nog niet optimaal

Hoewel de thuiswinkelbranche gretig investeert in zoekmachinemarketing, kan er nog flink gepoetst worden aan het imago van deze tak van online marketing. De zoekmachinemarketingbranche is volgens slechts een kleine 4,2 procent ‘volwassen’. Wel vindt 44,8 procent dat het imago een stijgende lijn vertoont. Deze imagoverbetering zou te wijten kunnen zijn aan de verbeterde online kennis(deling) op weblogs over zoekmachinemarketing. Toch valt ook hier nog een flinke slag te halen op het gebied van transparantie, kennis en innovatie.

Zoekmachinemarketing in-house uitvoeren populair

Zoekmachinemarketing wordt door meer dan de helft van de thuiswinkelbranche in-house uitgevoerd. Dit ondanks de beperkte ervaring (vaak minder dan twee jaar) van de webwinkeliers. Vooral kostenbesparing en onafhankelijkheid van derden zijn hiervoor belangrijke redenen. Traffic Builders raadt echter aan om niet direct helemaal zelf aan de slag te gaan: “Gezien de snelheid waarmee ontwikkelingen elkaar opvolgen op het gebied van zoekmachinemarketing doen webwinkeliers er goed aan om eerst ervaring op te doen in samenwerking met een zoekmachinemarketingbureau, om vervolgens geleidelijk aan uitvoerende taken in huis te halen”, aldus Wolter Tjeenk Willink, oprichter van Traffic Builders.

Zoekmachinemarketing: weten waar je voordeel kunt behalen

Zoekmachinemarketing is voor een groot deel van de thuiswinkelbranche nog een grijs gebied. Waar en hoe de winsten zijn te maximaliseren, vereist vaak inzicht dat de webwinkeliers (nog) niet hebben. Het draait niet alleen om het genereren van traffic, maar ook om zorgen dat bezoekers worden omgezet in winstgevende klanten. Traffic Builders geeft hiervoor graag gepaste adviezen die meer inzicht geven in de mogelijkheden om zoekmachinemarketing ook echt winstgevend te maken voor webwinkeliers.

Download het rapport als PDF op de website van Traffic Builders.

Marek Debicki
Copywriter / concept creator bij The Content Agency

Marek Debicki LinkedIn is werkzaam als Copywriter en concept creator bij The Content Agency.

Categorie
Tags

1 Reactie

    Gert Jan Delcliseur

    Hey, leuk artikel!


    12 februari 2009 om 20:13

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!