MSN’en is toch merkinbreuk

8 mei 2008, 05:45

{title}Jaja, ik weet het, ik zat fout. De naam MSNLOCK maakt wel degelijk inbreuk op het merk MSN van Microsoft, besliste de rechter gisteren. Eind april werd het bedrijf Unicaresoft gedaagd door Microsoft over de naam MSNLOCK voor antichatsoftware. De vraag was of de kreet “msn’en” ondertussen verworden was tot synoniem voor chatten met een instant messenger. Van Dale vindt van wel, en ik ook – maar de rechter ziet nog steeds een duidelijke link met de MSN Messenger van Microsoft. Hoe kwam de rechter nu tot deze conclusie?

Om te kijken of een merknaam verworden is tot soortnaam moet je allereerst kijken wat het relevante publiek is. In dit geval is dat duidelijk: chatters. Als je dan marktaandelen van messengersoftware bekijkt, dan is duidelijk dat MSN (Live) Messenger verreweg het meest gebruikt wordt. Gebruikers noemen dat “msn’en” of “chatten”. Daarnaast wordt ook veel gebruikt van Hyves om te chatten. Ik doe niet aan Hyves niet (en msn ook niet trouwens), maar dat zou bekend staan als “hyven, kwekken of chatten”.

De vergelijking met Hyves snap ik niet helemaal, maar de redenering is terecht. Nergens bleek uit dat mensen iets anders gaan doen dan de MSN Messenger gebruiken als ze aankondigen “te gaan msn’en”. En dat is op zich een argument om het merkrecht op MSN overeind te houden.

Als Unicaresoft andere chatsoftware had kunnen vinden die veel gebruikt wordt en waarbij mensen ook zeggen te gaan msn’en, dan had dit anders uit moeten vallen. Maar kennelijk wordt die in Nederland niet of nauwelijks gebruikt.

De advocaat van Unicaresoft had nog veel meer argumenten, zoals het feit dat men het woord “MSN” in “MSNLOCK” alleen gebruikte om de bestemming van hun software aan te geven. Aangeven wat de bestemming is van je product mag, ook als je daarbij andermans merknaam moet gebruiken. Je moet het dan alleen wel bij een zakelijke, neutrale vermelding houden. “Blokkeert MSN-gesprekken” mag je dus gerust bij je software vermelden. De bestemming onderdeel maken van de productnaam is twijfelachtig: mensen zullen dan snel denken dat dit een onderdeel is van het officiële product, en dan is er sprake van merkinbreuk. Hoe dat zit met een domeinnaam, waarin je tenslotte kort en kernachtig moet zijn, is een open vraag.

Helaas werd die vraag niet beantwoord, omdat die advocaat kennelijk zo breedsprakig was dat hij de maximale spreektijd van dertig minuten dusdanig ver overschreed dat hij van de rechter moest stoppen. Dat is geen beste zaak. Al decennialang is de spreektijd bij een kort geding twintig minuten per persoon, en als je dan tien minuten extra krijgt en het nog presteert om zes(!) van je acht verweren niet te bespreken, dan doe je iets niet goed.

Arnoud Engelfriet is ICT-jurist, blogger en partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Sinds 2001 beheert hij de site Iusmentis.com met meer dan 350 artikelen over internetrecht.

Categorie
Tags

4 Reacties

  Christiaan A.Th.

  Arnoud, goed verhaal. Ik vind je verwijt aan de advocaat van Unicaresoft, Mark de Boer niet terecht. Het is niet juist dat de spreektijd bij een kort geding beperkt is tot twintig minuten per persoon. Alleen in Den Haag hanteert men extreem korte spreektijden. Indien er een maximale spreektijd wordt gegeven, is het bovendien niet gebruikelijk dat de rechter de advocaat daar ook strikt aan houdt. De rechter die deze zaak heeft behandeld, doet dat wel, weet ik uit eigen ervaring. Als je dat weet, kan je je daar op voorbereiden, maar ik vermoed dat Mark de Boer dit niet wist. Gelet op de praktijk bij andere rechters is het niet vreemd dat hij dacht langer te mogen spreken. Wij weten verder niet wat er zich voor en tijdens de zitting heeft afgespeeld. Ik vind dat je dan niet zonder meer kan oordelen dat de advocaat iets niet goed doet. Het feit dat de rechter in zijn vonnis uitvoerig hier op ingaat, vind ik opmerkelijk. Wellicht wil hij daar het verwijt mee parereren dat Unicaresoft in haar verdediging is geschaad. Overigens lijkt mij het oordeel van de rechter dat sprake is van merkgebruik onjuist. Domeinnaamzaken worden doorgaans juist op sub d beoordeeld. Ik denk alleen niet dat Unicaresoft haar zaak dan wel had gewonnen.


  9 mei 2008 om 03:26
  Walter van Holst

  Christiaan,

  Met jouw uitgebreide proceservaring zul je ongetwijfeld gelijk hebben als je stelt dat men in Den Haag extreem korte spreektijden hanteert. Toch een paar nuanceringen. De enkele keer dat ik zelf geprocedeerd heb in kort geding (in Rotterdam weliswaar) was de spreektijd ook twintig minuten en werd de rechter toch echt ongedurig als men er overheen ging. Bij mijn colleges procesrecht is als het over kort geding ging meermalen over een gebruikelijke spreektijd van twintig minuten gesproken. Mijn stelling zou toch zijn dat als je in een ander arrondissement bij een jou onbekende rechter gaat pleiten je laat informeren over de gebruikelijke spreektijd (of op zijn minst naar het landelijke procesreglement in kort geding kijkt, daar zie je dat de vaste duur voor de gehele zitting in Den Haag zestig minuten is, wat je nooit veel meer spreektijd dan twintig minuten kan opleveren). Ook al wist Mark de Boer het niet, hij had het kunnen en moeten weten, vind ik als iemand die zelf vrijwel nooit procedeert maar vooral doorverwijst. Gecombineerd met de strategie om het hoofdzakelijk over de boeg van inburgering te gooien geeft het mij geen bijzonder goed gevoel over de aanpak van dit *specifieke* geval.


  9 mei 2008 om 05:09
  Jorn Jansen

  Maar goed, vinden wij dit een terechte of onterechte uitspraak?


  9 mei 2008 om 06:29
  Marcel van dijk

  Dit is wel te begrijpen alleen is het een weer een kwestie van geld.


  11 mei 2008 om 16:34

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!