De Miljoenennota en de media

19 september 2007, 05:59

De toelichting op de Miljoenennota bevat een aantal onderwerpen die betrekking hebben op de media. Broadcast Magazine heeft deze voor ons samengevat:

De totale begroting van OCW is 32,6 miljard euro. Hiervan wordt 1,7 miljard euro verdeeld naar cultuur en media.

In 2008 moet er een netwerk zijn gestart van organisaties die zich bezig houden met mediawijsheid. Doel van het netwerk is om meer samenhang te brengen in het beleid en de activiteiten op het gebied van mediawijsheid.

Media, zowel publieke als commerciële, worden gestimuleerd hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. In de vorm van zelfregulering kunnen bestaande gedragscodes worden verbeterd en nieuwe geïnitieerd.

Met behulp van een jaarlijks onderzoek door het Commissariaat voor de media volgt de minister de ontwikkelingen van diversiteit en concentratie in de media.

Vanaf 2008 wordt de rijksomroepbijdrage structureel verhoogd met € 50 miljoen per jaar. Dit bedrag is bestemd voor het herstel van de programmering van de landelijke publieke omroep en voor de dekking van de tekorten op hun begroting.

Commerciële omroepen zullen naar verwachting profiteren van een soepeler reclameregime. Daartegenover staat het wegvallen van inkomsten voor het uitzenden van alcoholreclame op radio en televisie tussen 6.00 en 21.00 uur.

In 2008 komen er nieuwe spelregels voor de multimediale taak van de publieke omroep (inclusief lokale en regionale omroep).

Het kabinet heeft in september zijn voorstellen voor de organisatie van de Publieke Omroep gepresenteerd. 2008 staat in het teken van de uitwerking van die voorstellen. Voor 2009 moet de behandeling van deze Organisatiewet zijn afgerond.

Iemand nog meer analyses gedaan over de gevolgen van de miljoenennota en de media?

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

2 Reacties

  Marc

  @Marco

  Viel het jou ook op dat ‘Europa’ niet voorkomt in de tagclouds?


  19 september 2007 om 07:20
  media

  @Marc: het viel me vooral op dat er opnieuw veel weinigzeggende termen in voorkwamen 😉


  19 september 2007 om 07:25

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!