Het einde van mediaplanning in zicht?

12 mei 2007, 12:40

Steven Fredericks, CEO van TNS Media Intelligence en auteur van het recent verschenen boek ‘StrADegy: Advertising In The Digital Age‘, was één van de sprekers op Re:Think 2007, het jaarcongres van de Advertising Research Foundation (ARF).

In de Adformatie van deze week verwijst Rob Does (Ithaka) naar de tien voorspellingen in media- en marketingonderzoek. Wat mij betreft een must read voor alle mediaplanners!

De top 10 van Fredericks:

 1. search will rule

  Bovenaan de top 10 van Frederiks staat de voorspelling dat zoekmachines de ultieme gateway worden naar alle informatie en content. Google, Yahoo! of willekeurige andere zoekmachine, wordt de ultieme electronic program guide (EPG) waarin we zelf onze voorkeuren aangeven op basis van ons zoekgedrag en waardoor er een walhalla aan 1-op-1 marketing ontstaat. De gevolgen voor de onderzoekswereld zijn enorm. In plaats van het ondervragen van consumenten geven consumenten zelf aan wat ze ergens van vinden. Naast zoekgedrag moet je daarbij ook denken aan gegevens op profielpagina’s, fora en weblogs.

 2. data overload

  Dit leidt tot Frederiks tweede voorspelling waarin hij stelt dat in een dergelijke wereld gegevens gratis en in overvloed beschikbaar zijn. De echte waarde voor onderzoek zal zich dan beperken tot de interpretatie van de gegevens.

 3. consumers in control

  In toenemende mate bepalen consumenten zelf wanneer en welke informatie ze tot zich nemen.

 4. niche audiences

  Toenemende fragmentatie van het medialandschap betekent dat consumenten zich steeds meer beperken tot de voor hun interessante omgevingen en content. Hierdoor ontstaan nichedoelgroepen.

 5. end of mass marketing

  Het gevolg van deze ontwikkelingen is dat massa marketing langzamerhand zal verdwijnen. Een goede ontwikkeling voor zowel de consument (relevant aanbod) en de marketeer (minder waste in mediabestedingen). Fredericks verwijst hier nogmaals naar zoekmachine marketing waar dit mechanisme al langer bekend is.

 6. advertising becomes independent of content

  De zesde voorspelling van Fredericks is dat advertising, ongeacht het (digitale) medium, onafhankelijk wordt van de content. Dat betekent dat advertenties niet meer worden geplaatst op basis van context van de programmering of content, maar op basis van het gedrag van de consument (bijv. zoekgedrag). Op internet kennen we deze vorm van adverteren als behavioural targeting.

 7. instant ROI

  Het zal duidelijk zijn dat al deze ontwikkelingen een enorme impact hebben op de businessmodellen van uitgevers en media-exploitanten die op dit moment vooral zijn gebaseerd op kosten per vertoning. Op internet kennen we dit als cost-per-mille (CPM). Fredericks voorspelt, en ook dit is op internet al langer gaande met de komst van de cost-per-click (CPC) en cost-per-action (CPA) modellen van o.a. Google, dat in toenemende mate wordt afgerekend als de vertoning van de advertentie leidt tot het gewenste gedrag bij de consument. Uiteindelijk zal dit leiden tot content van uitgevers en media-exploitanten die het gewenste gedrag zal ondersteunen of oproepen. Fredericks spreekt hierbij van een zelf-regulerend systeem.

 8. end of media mix modeling

  In de wereld die Fredericks schetst zal mediaplanning steeds minder een rol spelen omdat advertenties niet meer worden geplaatst op basis van wie kijkt wat maar worden vertoond op basis van consumentgedrag.

 9. end of program and commercial ratings

  Als de advertenties slechts worden vertoond op basis van consumentgedrag, dan zijn absolute kijkcijfers en de kwaliteit steeds minder van belang voor de uitgever en media-exploitant. Fredericks voorlaatste voorspelling is dan ook dat de waardering van programma’s en commercials zoals we die nu kennen zullen verdwijnen.

 10. ads will become independent of media choice

  De laatste voorspelling van Fredericks is dat advertenties onafhankelijk worden van het mediumtype en zich zullen aanpassen aan het gewenste formaat van de consument. Advertenties die zowel tekst-, audio- als video ondersteunen zullen in de toekomst de meeste zichtbaarheid hebben. Hij sluit daarbij overigens af met de voorspelling dat de verschillende media steeds meer zullen samensmelten (denk aan radio luisteren via internet).

Wie de voorspellingen van Fredericks eens goed tot zich laat doordringen zal zich afvragen wat in de toekomst nog de rol zal zijn van de mediaplanner en van de mediabureaus. Hebben we ze uberhaupt nog wel nodig? En zo ja, welke rol spelen ze dan?

Deze blogposting is ingestuurd voor de 6de Online Marketing Blogkermis.

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

14 Reacties

  media

  Voor alle duidelijkheid, de powerpoint presentatie die ik hietrbij heb geplaatst zijn mijn persoonlijke sheets die ik o.a. tijdens de cursus zal gebruiken bij de toelichting van de 10 voorspellingen van Fredericks.


  12 mei 2007 om 13:03
  marbles

  @Marco Amen. Yes. Uit het hart gegrepen! Hou even 1 plaats bezet.

  Voor iedereen die gratis naar Marco wil luisteren: Ik pledge (uitgestelde sponsor belofte), nu hier, een toegangskaart voor dat event bij Mediaplaza voor de gene met het beste comment op deze post schrijft. (Vooral voor STIR leden 😉 )


  12 mei 2007 om 14:40
  chi666

  Mijn mening m.b.t. veel van de media bureaus is al enige tijd bekend. Ik geloof dat het antwoord op Marco’s vraag ‘of er nog wel toegevoegde waarde vanuit de media bureaus is’ al jaren met ‘nee’ beantwoord kan worden. Media planning is in mijn optiek namelijk een kern onderdeel van marketing en daarmee hoort een marketing manager dat dus zelf te doen.

  Verder betwijfel ik in hoeverre het oorspronkelijke doel van de bureaus (korting krijgen door gezamelijke inkoop) nog daadwerkelijk bij de klanten terecht komt en of een klant zelf niet hetzelfde voor elkaar kan krijgen.

  Enkel uitzonderingen daargelaten, want ik kan me goed indenken dat juist in niche markten bureaus die daar een uitmuntend netwerk in hebben en de juiste sites weten te vinden wel toegevoegde waarde kunnen bieden. Echter zie je dat de bureaus veelal juist de niches links laten liggen omdat het te klein is. Hetzelfde geldt voor bijzondere acties (en dan bedoel ik dus alles dat nog nooit eerder gedaan is bijzonder).

  Media planning wordt dus lastiger, maar niet onmogelijk. Toch zal je de conversatie moeten modereren, maar daarmee komt media planning dus weer terug bij het bedrijf, niet bij de bureaus.


  12 mei 2007 om 15:22
  marbles

  @Ruben Lat meteen even hoog leggen!

  @Peter W. Ingewikkelde lange comments is enorm de toekomst!!! En of je langs komt op de Comment Sunday: Een organisatie die elke 4 zondag van de maand inzet voor de kunst van commenten. We gaan dit jaar nog wereld records zetten in lengte, leukste kudo en hardste dis en meeste complexe zin. 😉


  12 mei 2007 om 20:12
  Gijsbregt

  Deze 10 opmerkingen zijn mooi geformuleerde vertaling van bv the long tail. Niets nieuws onder de zon en de echte verandering van content en advertising wordt overgeslagen: branded content. Omdat de adverteerder steeds moeilijker een umfeld kan claimen (onder meer vanwege ad skipping), zal de adverteerder steeds meer in de content gaan zitten. Het leveren van eigen relevante content is dan de sleutel tot brand communication. Mediabureau’s kunnen en zullen hierdoor steeds meer als contentproducers op gaan treden dan als contentzoekers, -planners en -inkopers.


  13 mei 2007 om 06:56
  Vincent Leenders

  @Gijsbert: jouw reactie geeft in een notendop weer welke verschuivingen er gaande zijn. De partijen (en dan zijn niet alleen de mediabureaus) die geen plaats weet te creeeren of te claimen in die “nieuwe” waardeketen gaan moeilijke tijden tegemoet.


  13 mei 2007 om 07:30
  David Wolff

  Het lijkt erop dat de voorspellingen vooral gebaseerd zijn op het einde van traditionele (push)communicatie dit is inderdaad niets nieuws onder de zon en ik denk dat de meeste mediabureaus zich dat ook wel realiseren. De vraag is alleen hoe ze anticiperen op deze ontwikkelingen en hoe ze in staat zijn de kennis die nodig is in de huidge tijd te implementeren.

  Behavioral advertising bijvoorbeeld is in mijn ogen nog altijd een vorm van pushcommunicate en ik geloof dan ook niet dat dit de enige vorm van adverteren is die in de toekomst nog zal worden ingezet. Het zal in mijn ogen een onderdeel zijn dat kan worden ingezet. Ben het wat dat betreft dan ook met Ruben eens dat mediaplanning (of misschien wel communicatieplanning) van steeds meer factoren afhankelijk wordt en juist daarom een adviesfunctie van een mediabureau belangrijker wordt. In dat opzicht is bovenstaande opsomming nog niet eens uitputtend.

  Een ander punt waar ik het met Gijsbert mee eens ben is dat adverteren niet onafhankelijk wordt van content, volgens mij zou hier moeten staan dat adverteren onafhankelijk wordt van distributiekanalen maar dat adverteren zich juist meer beweegt naar (branded)content.

  Het gaat er wat mij betreft dus om hoe mediabureaus in staat zijn om in de breedte van het huidige communicatielandschap advies te geven en dat gaat dus inderdaad verder dan het inplannen van banners. De scheidslijn tussen media en creatie en dus tussen media en reclamebureaus zal verder vervagen.


  13 mei 2007 om 10:38
  media

  Voor veel van ons inderdaad open deuren maar geloof me, bij veel mediaplanners is dit nog niet doorgedrongen. Die blijven vrolijk doorgaan op de manier zoals ze dat al jaren doen. Voor die mediaplanners is dit stukje vooral bedoeld. Dus niet voor de Rubens, Brams, Gijsbregts, Vincents en Davids van deze wereld.


  13 mei 2007 om 12:40
  Jasper Lamers

  Internet advertising is – met al zijn verschijningsvormen – een zeer complexe discipline. De top 10 van Fredericks geeft al enigszins die complexiteit bloot. De centrale vraag is wie in het proces tussen communicatiedoelstelling (of beter nog: marketingdoelstelling) en het uiteindelijke contact van een boodschap met ontvanger welke rol speelt.

  Online mediaplanners worden in de mediabranche nu vooral in ingezet als specialisten. In mijn optiek zijn de online planners de generalisten. Zij moeten in staat zijn de (afzonderlijke en gezamenlijke) kracht van de verschilllende verschijningsvormen te kunnen beoordelen en waar nodig specialisten in te schakelen voor de uitwerking. Op het moment dat die specialistische kennis de kennis van een adverteerder overtreft, is er sprake van toegevoegde waarde. Zo kan een mediabureau dus globaal adviseren over de kracht van de individuele vormen en de uitwerking laten invullen door specialisten. Schaalgrootte zorgt ervoor dat een bureau ook die specialisten in huis heeft.

  Ziehier dan ook het “nieuwe” media-adviesbureau (let op het woord advies, geen media-“inkoop”bureau): generalisten (of noem het de communicatie-architecten) die samenwerken met een netwerk van specialisten.


  14 mei 2007 om 04:13
  marbles

  @Marco Weinig antagonisten op deze post. Als iedereen zo blijft is je doel deels bereikt. 😉 Althans… hier. Overigens heel herkenbaar beeld, die BVA enquête. (Access pool n=26 but hey).

  @Bas Veel adverteerders zetten media bureaus slechts in als oligopsonistische marktmacht tegen oligopolistische markmacht van adverteerders. Die heb je in je eentje als marketeer niet. Quantumkorting speelt zelfs een rol in het ontstaan van Kobalt. Zoveel mogelijk klanten voor je budget betekende vroeger bulk massamedia inkopen. Zo goedkoop mogelijk, zo veel mogelijk omzet bij een exploitant, zoveel mogelijk bereik, zo weinig mogelijk innovatie, met zo weinig mogelijk handling, dus zo weinig mogelijk segmentatie en zo weinig mogelijk verschil met de vorige campagne. Er was geen andere smaak dan dat. Het is niet raar dat traditionele media bureaus dan natuurlijk altijd domme dingen adviseren i.p.v., zoals jij wellicht hoopte, na denken over effectiviteit of ROI. Daar komen de scheve reclame/mediaconcumptie ratios vandaan en daar komt vandaan dat traditionele bureaus derhalve op (soms ondoorzichtige) percentages werken. De hoop leeft nog steeds bij veel traditionele mediabureaus dat het digitale domein ingezet kon worden als “gewoon een nieuw kanaal”. Dat betekent namelijk dat ze gewoon kunnen blijven doen wat ze doen: “verstand op nul, bulk inkopen”. Zoveel mogelijk klanten voor je budget, suggereert Frederick, vereist straks juist geen bulk aanpak (clusterbombardement) maar bijvoorbeeld eerder media planning met hyper segementatie (schepschutters). De transitie en adviesrol die sommigen hier traditionele media bureaus toe wensen, lijkt mij geen sinecure. Ik zal het ze vragen:

  @David Scheidslijn media/creatie en creatie/content verdwijnt steeds meer. Digital age advertising zal altijd ook push blijven. Je veronderstelt nogal wat adviesvaardigheden die de meeste media bureaus niet hebben. Exploitanten als Testnet, Adfactor en Ilsemedia zijn daar al veel beter in. Als adverteerder ben ik toch beter af rechtstreeks met een gemiddelde exploitant te praten dan met een gemiddeld (Present company excluded ofcourse) media bureau?

  @Jasper Een online media bureau als een soort hoofdaannemer die op basis van het grove bestek superspecialisten worden ingehuurd om de verschillende verschijningsvormen in te vullen? Een soort complexiteits intermediair dus? Marco zegt net dat de meerderheid van de BVA hun mediabureaus niet serieus neemt als adviseur in dit soort zaken. Alsof de groente boer ook over belegging gaat adviseren. Wat ga je daar aan doen?


  14 mei 2007 om 07:25
  David Wolff

  @Bram het kan volgens mij nooit zo zijn dat een exploitant je een beter advies in de breedte kan geven dan je mediabureau dat zou kunnen. Wat kan Testnet jou vertellen over online gaming en wat zou adfactor jou als adverteerder over search kunnen vertellen. Natuurlijk zal een exploitant een dieper advies geven als hij daarmee meer verdient maar dat hoeft nog niet per definitie het beste advies te zijn. Het gaat erom dat je mediabureau een regiefunctie vervult die juist alle activiteiten op elkaar aansluit op basis van een gedegen strategie en daarbij ook nog eens onafhankelijk advies geeft. Een dergelijke regiefunctie kan nooit bij een exploitant liggen zeker niet in het steeds complexer wordende medialandschap.

  Een trieste conclusie die ook nog eens gestaafd wordt door het BVA onderzoek dat kennelijk de perceptie heerst dat je als adverteerder beter af bent bij de exploitanten rechtstreeks dan bij de partij waarvan je verwacht dat die de regie voor je in handen nemen. Ik weiger me dan ook bij die conclusie neer te leggen.


  14 mei 2007 om 18:54
  media

  Ik heb inmiddels ook de volgorde van de top-10 gewijzigd; met name de eerste twee zijn volgens mij net omgekeerd. Een overload van data is mede de reden dat search zo belangrijk is.


  24 mei 2007 om 17:06
  Anrekatudge

  Где дешево купить Сиалис в Санкт-Петербурге

  Проблемы с потенцией, с ходом времени, начинают беспокоить почти любого мужчину, вне зависимости от его возраста и суммарного числа у него вредных привычек. К нашей радости передовая медицина уже давно создала достаточно действенные средства для решения данных проблем, первым лекарственным препаратом такого вида стала пресловутая Виагра. Но в государственных аптеках указанный препарат стоит так дорого, что отечественные мужики выбирают отказ от интимных встреч, вместо приобретения этих таблеток.

  К счастью в Рунете появилась великолепная интернет аптека, которая торгует нормальным Сиалисом по вполне демократичным ценам, речь идёт о портале сиалис-спб.рф тут вы всегда можете приобрести сиалис для женщин купить спб по самой низкой в России стоимости.

  Не взирая на то, что сама аптека ориентируется на Петербург, она доставляет таблетки по всей России, пакуя их в специальные почтовые отправления с наложенным платежом. Сиалис продаётся в фирменных коробках, а низкий ценник обеспечивается отсутствием огромной цепочки посредников, как в случае сотрудничества с простыми государственными аптеками.

  Все покупки в этой сетевой-аптеке полностью анонимны, данные клиентов необходимы лишь для оформления посылки, после этого они уничтожаются и не хранятся больше нигде. Для еще большей анонимности все пачки упаковываются в темные пакеты, дабы вы не попадали в сомнительные ситуации в почтовых отделениях.

  Сиалис — это современный лекарственный препарат для улучшения потенции, основой для которого послужило действующее вещество Тадалафил, а оно действует немного эффективнее тупой Виагры и обладает малым числом побочных реакций со стороны сердца и сосудов. Сиалис продается фармацевтической фирмой Centurion и проходит все уровни тестирования на безопасность.


  30 juli 2017 om 03:44
  Romschtudge

  Где приобрести Сиалис в СПб

  Мелкие проблемы с силой потенции, рано или поздно, начинают тревожить почти каждого мужчину, вне зависимости от его возраста и суммарного числа у него вредных привычек. К всеобщему счастью научно-исследовательская медицина уже в прошлом веке смогла разработать достаточно действенные средства для решения указанных проблем, первым лекарственным препаратом подобного типа стала пресловутая Виагра. Однако в обычных аптеках указанный препарат стоит так много, что наши взрослые мужики выбирают отказ от секса, вместо заказа этих препаратов.

  К счастью в Интернете появилась великолепная онлайн аптека, которая торгует качественным Сиалисом и Виагрой по вполне низким ценам, речь идёт о сайте сиалис-спб.рф на котором вы сумеете заказать сиалис инструкция по применению цена отзывы купить в спб по самой низкой в стране стоимости.

  Не смотря на то, что сама эта аптека ориентирована на Петербург, она доставляет таблетки по всей России, пакуя их в обычные посылочки с наложенным платежом. Сиалис продается в фирменных коробках, а маленький ценник обеспечен отсутствием длинной цепочки перепродавцов, как в случае работы с обычными государственными аптеками.

  Все заказы в данной интернет-аптеке на миллион процентов анонимны, данные клиента нужны только для отправки посылки, и после этого они уничтожаются и нигде не сохраняются. Для еще большей анонимности все пачки упаковываются в непрозрачные пакеты, чтобы вы не попадали в странные ситуации в отделениях почты.

  Сиалис — это современный препарат для усиления эрекции, базой для которого послужило действующее вещество Тадалафил, а оно действует в десять раз эффективнее тупой Виагры и обладает значительно меньшим числом побочных действий со стороны сердца и сосудов. Сиалис производится фармацевтической фирмой Centurion и проходит все уровни тестирования безопасности.


  3 augustus 2017 om 11:35

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!