Seth Godin’s nieuwe koers

13 april 2007, 04:54

In de afgelopen adformatie las ik een interessante mini-interview met Seth Godin (ter gelegenheid van de Spin Awards).

Seth geeft hier o.a. in aan dat in het interactieve tijdperk, reclamebureau`s een hele andere rol moeten gaan spelen. Een thema waar ik zelf ook heel erg mee bezig ben vanuit brand innovation, namelijk hoe reclame en product/dienst ontwikkeling beter kan (/ gaat) werken in deze tijdperk van nieuwe media en overvloed aan (middelmatige?) producten en diensten.

Seth`s zijn statement in het interview was dus: “laat ons (=reclamebureau`s) jullie (= bedrijven) helpen om geweldige producten/diensten te maken die geen reclame nodig hebben”

Wat vinden jullie daarvan? Vinden jullie dat reclamebureaus zich alleen met reclame moeten bezighouden of zich ook actief moeten gaan opstellen om betere producten/diensten met de klant te helpen ontwikkelen?

Jason Simmonds
Innovatie Specialist bij coming soon

>> Wie is Jason? <> https://www.tribethinking.com <> jason@tribethinking.com <<

Categorie
Tags

21 Reacties

  chi666

  Zoals Godin al aangeeft: de grote bureaus zullen er veel moeite mee hebben en de verandering niet willen. Het zal heel langzaam en door nieuwe partijen moeten gebeuren. Die dan vanzelf weer door grote partijen worden opgekocht 🙂

  Als grote scepticus van alles wat in de reclame en media hoek gebeurt heb ik sterk mijn twijfels of ze (de meeste, uitzonderingen daargelaten) de kwaliteit hebben om het te doen. Je hebt namelijk andere type mensen en andere type denkers nodig.


  13 april 2007 om 05:16
  Bas Gezelle

  Aan de ene kant denk ik dat een bureau zeker wel van toegevoegde waarde kan zijn bij het ontwikkelen van betere producten/diensten. Marketing en communicatiespecialisten kunnen immers als geen ander outside in denken. Dit is namelijk hun vak en kunnen zo producten en diensten beter afstemmen op de doelgroep.

  Aan de andere kant denk ik dat dit wel een hele andere tak van sport is. Het ontwikkelen van waarden en het bedenken van een propositie en positionering is heel wat anders dan het mee helpen ontwikkelen van het product zelf.

  Maar in bepaalde constructies zie ik zeker wel mogelijkheden


  13 april 2007 om 05:26
  nikao

  tsja.. dit is op zich geen verrassing.. Seth roept al jaren dat Marketing door de hele organisatie heen plaats vindt en volgens hem het meest in product development (making remarkable products/services)

  Hij raakt wat mij betreft aan een goed punt; marketing als afdeling / activiteit op zichzelf verdwijnt…

  maar of het zwaartepunt nu bij product development of bij de afdeling service en support ligt kan volgens mij per bedrijf sterk verschillen.

  Het uiteindelijke doel is om er voor te zorgen dat je klanten/gebruikers jouw aanbevelen.

  De belangrijkste vraag voor een organisatie imho is dan ook “Do you recommend us?”

  het antwoord op deze vraag kan beinvloed worden door vele activiteiten/business onderdelen etc. Maar dat is imho de nieuwe marketing…


  13 april 2007 om 06:02
  Carel Storm

  Op zich een interessante gedachte (zoals wel meer van Seth Godin). Maar welk probleem wordt hier nu precies opgelost? Het ontwikkelen van meer “purple cows” heeft veel te maken met de aanpak van het bedrijf zelf. Hoe multi-disciplinair zijn de ontwikkelingsteams nu? Hoeveel ruimte is er voor nieuwe ideeen? Hoe kwetsbaar mag en durft men zich op te stellen? Communicatie-specialisten zijn als het goed is gespecialiseerd in hun vak; het integreren van die specialisten in de productontwikkelingsketen kan zin hebben, maar draagt niet bij aan de oplossing van het centrale probleem – hoe ontwikkel ik betere producten?


  13 april 2007 om 06:10
  Jan Willem Ebbinge

  Het zou pas echt interessant worden als reclamebureaus het aandurven om de klant bij te staan bij het onder de aandacht brengen van zijn wensen en verlangens. Maar ja, wie moeten ze dan een factuur sturen?


  13 april 2007 om 06:12
  Annedien Hoen

  Ik denk dat je de term ‘reclame’ dan overboord zou moeten gooien. Een goed (?) reclamebureau kan alles verkopen- een flutproduct met goeie reclame kan als warme broodjes over de toonbank gaan. Door internet komen producten en diensten nu sowieso veel democratischer tot stand en de nieuwe manier van ‘nadenken over marketing’ volgt daar op een hele logische manier uit.

  Als je reclamebureaus wil oproepen tot zo’n filosofische omslag moet je stevig in je schoenen staan. Het is voor een groot deel toch nog altijd geld verdienen aan het zo goed mogelijk hersenspoelen van de ontvanger van je boodschap, wat het product ook is. Daar komt weinig integriteit of het structureel zetten van vraagtekens bij kijken. “Een goed product verkoopt zichzelf” wordt toch nog altijd ontzenuwd/ontnuchterd door de wetenschap hoeveel goede producten er onverkocht in pakhuizen liggen, of op de stortplaats, of niet verder komen dan de tekentafel of het schetsboek van een genie.

  Bovendien is een middelmatig product vaak precies goed genoeg.

  Je verschuift in feite het machtspunt van bureau naar consument en wat dat aangaat volgt het de trend. Het aanprijzen moet door de gebruiker gaan gebeuren en niet worden opgelegd.


  13 april 2007 om 06:23
  Bram Koster

  Volgens mij staat er in dezelfde Adformatie (heb ‘m ff niet bij de hand) een artikel waarin beschreven staat dat verschillende reclamebureaus eigen producten aan het vermarkten zijn (bijv. Trojan condooms en een opvouwfiets door Ara). Dus volgens mij zijn ze er wel mee bezig. Het kan ook aan het not-invented-here syndroom van veel bedrijven liggen dat ze er niet voor open staan natuurlijk.

  Ben het in ieder geval met Seth Godin eens dat grotere transparantie het nodig maakt dat we van opmerkelijke/goede communicatie naar opmerkelijke/goede diensten gaan.

  Als we uitgaan van meer dialoog dan eenrichtingsverkeer in de communicatie, moet het reclamebureau natuurlijk ook informatie vanuit de markt naar de adverteerder brengen. Daar ligt een belangrijke rol: begrijpen wat er speelt in de markt en wat consumenten écht willen. Moeten de adverteerders de bureaus die rol ook wel gunnen en niet alleen om een campagne vragen als het product af is.


  13 april 2007 om 06:44
  media

  Damn, kijk nu zou het handig zijn als ik die Adformatie ook weer kreeg. Al weken geen Adformatie meer gezien; denk dat ik in de papieren molen zit voor heraanvraag van abo 😉

  Interessante discussie overigens waarbij er de afgelopen jaren wel degelijk wat is veranderd. De tijd dat partijen als P&G met een flinke zak geld de produkten aan de man kon brengen zijn definitief voorbij. Consument pikt het niet meer en reageert terug. Betekent flinke omschakeling bij bedrijven en daar zitten we op dit moment midden in. Zal ook nog wel even duren voordat we definitief die omslag hebben gemaakt. Voorlopig werk zat voor al die evangelisten zoals een aantal van ons!


  13 april 2007 om 06:49
  chi666

  @Annet: wat heb jij tegen Godin?

  Overigens, toen ik marketingstudentje was, in één van mijn eerste jaren van mijn studie, leerde ik een model. Dat had te maken met de levenscyclus van marketing in een organisatie, waarbij het begon als iets dat niet bestond, daarna werd het erbij gedaan (b.v. door sales of management), daarna werd het een eigen afdeling en de vierde stap was dat het een integraal onderdeel van de organisatie was en eigenlijk iedereen marketing (wat wil de klant nu) gebruikte bij alles wat men deed. Bij stap 3 (aparte afdeling) was marketing op haar hoogtepunt en stap 4 bereikte maar heel weinig organisaties omdat macht iets is dat men niet snel opgeeft.

  Misschien dat het nu tijd is om marketingafdelingen (deels) op te heffen en het een integraal deel van de organisatie te laten zijn? Misschien dat dit model gewoon zijn tijd 15 jaar vooruit was?


  13 april 2007 om 07:18
  nikao

  @Bas

  klinkt goed! zoals ik al diverse malen heb gezegd vind ik het idee van een marketingafdeling achterhaald en verwacht dat dit inderdaad integraal onderdeel van de hele bedrijfsvoering wordt (moet worden?)


  13 april 2007 om 07:31
  mangold

  Oké, reclame werkt niet meer, dus reclamemensen moeten producten gaan ontwikkelen. Eh… waarom denkt Seth dat mensen die niet-verkopende reclame maken wél-verkopende producten zouden kunnen ontwikkelen?


  13 april 2007 om 07:36
  Annet

  @Bas

  o·ver·ex·pose(vr-k-spz)

  tr.v. o·ver·ex·posed, o·ver·ex·pos·ing, o·ver·ex·pos·es

  1. To expose too long or too much: Don’t overexpose Seth Godin to marketeers. Web 2.0 will turn into useless sh** on the long run

  2. To expose (a photographic film or plate or internetGURU) too long or with too much light. It will get bold and meaningless in the end

  naar vrije interpretatie, ach het is vrijdag 😉


  13 april 2007 om 07:45
  nikao

  @Carl;

  dat is een verkeerde interpretatie van Seth’s ideeen:

  Reclame werkt niet meer, dit komt echter niet zozeer door de reclame mensen alswel de consumenten.

  Eerst was je onderscheidend als je in massa kon produceren, toen door kwaliteit te leveren, toen de kwaliteit in massa goedkoper aan te bieden…

  inmiddels heeft de consument zoveel keus, dat ze zich kunnen veroorloven om je te negeren; ze gaan wel naar de ander..

  Seth stelt dus dat je remarkable moet zijn (niet per se je product!) en dat dat steeds belangrijker wordt in marketing (en dus reclame) .

  Dit is geheel in overeenstemming met het idee dat markets conversations zijn. En marketing evalueert dus steeds meer in het voeden/faciliteren/participeren/etc/ van deze conversaties.

  En deze conversaties vinden niet alleen plaats bij reclame/marketing, maar ook (juist) bij de support/service en bij product ontwikkeling, pr etc. etc.

  En dus zit de toekomstige marketing door de hele organisatie heen verweven…


  13 april 2007 om 08:08
  mangold

  @Christian: Zoals Annedien hierboven al schrijft, zijn reclamemakers meesters in het door de strot duwen van producten die je niet wenst of nodig hebt. En het is volgens mij dus deze instelling die fout is, niet het feit dat ze die nu alleen in marketingcommunicatie ventileren.


  13 april 2007 om 08:30
  Wiep

  Gisteren zat Seth Godin in het panel van de sessie ‘Bookmarking strategies’ tijdens de SES in New York. Hierin kwam ook weer naar voren dat een goed product of goede content vanzelf de weg naar de consument vind. Vooral online heeft een goed product weinig tot zeer weinig reclame nodig.

  Het is niet zo dat reclame niet meer werkt, het is juist de huidige vorm van reclame die steeds minder werkt.


  13 april 2007 om 09:47
  Kasper Katje

  Seth Godin, da’s pas marketing:

  iedereen blaat z’n ideeën na, koopt z’n boeken en betaalt voor seminars waar hij komt preken en vindt het geweldig.

  En dat allemaal zonder al te veel gestuurde reclame, daar zorgen de volgelingen wel voor.


  13 april 2007 om 10:05
  chi666

  @Kasper: precies, en dat is dus exact wat hij ook predikt.

  Als je maar bijzonder genoeg bent, doe je dus zelf geen marketing, dan ben je marketing, zoals hij zelf is. In ieder geval een geval van practice what you preach.

  Ik ben ook niet van mening dat je bij iets bijzonders geen marketing hoeft te doen, maar wel dat je iets bijzonders moet hebben om zelfs maar een kans te hebben om goede marketing te doen.


  13 april 2007 om 10:53
  mangold

  @Wiep: Ik denk dat je ‘reclame’ met ‘marketing’ verwart.

  re·cla·me (de ~, ~n/~s)

  1 openbare aanprijzing om de afzet van goederen of diensten te bevorderen

  Reclame is het stukje marketing dat zich met het ‘openbaar aanprijzen’ van producten en diensten bezighoudt; dingen als converseren en informeren vallen daar dus buiten.


  13 april 2007 om 10:55
  martinm

  Is het niet vooral dat de marketing voorheen vooral het traject “Bedrijf richting consument” regelde en door de opkomst van de kracht én invoed van de consument de gehele marketing nu meer een twee richtings traject is?

  Marketing: Zorgen dat je het goed doet (nadruk dat de klant dit id krijgt)

  wordt dus meer

  Marketing: Zorgen dat je doet wat de klant verwacht (intern aanpassen aan wensen consument)

  Nuance verschil?


  14 april 2007 om 12:50
  Raimo

  Kick the stylist, remove the make-up. Time for naked brands..


  16 april 2007 om 09:53

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!