GfK Jaargids 2007

31 januari 2007, 14:11

Consumenten weten niet altijd welke rechten en plichten zij hebben als ze een product of dienst kopen. Hierdoor is het voor deze consumenten moeilijk om hun recht te halen en sterk te staan. Ook gaan ze lang niet altijd op zoek naar informatie als ze een vraag of klacht hebben over een product of een dienst. De GfK Jaargids 2007, uitgebracht door GfK Panel Services Benelux, laat ook dit jaar een bloemlezing aan ontwikkelingen zien. In deze gids staan informatie, kennis en adviezen die managers op verschillende niveaus ondersteunen bij het maken van keuzen voor de toekomst.

Klagende consument

Emoties en gevoelens spelen een grote rol bij het wel of niet in actie komen bij een ondeugdelijk product of dienst. Obstakels om in actie te komen zijn onder andere bescheidenheid, graag de sfeer en de relaties goed willen houden en niet weten of je wel in je recht staat.

Ook de incorrecte afhandeling van de klacht door de verkoper of de dienstverlener en de communicatie daaromheen kunnen ervoor zorgen dat een consument die toch niet sterk in zijn of haar schoenen denkt te staan, afhaakt. Zelfs consumenten die koste wat kost door willen gaan, voelen zich soms machteloos en ketsen af op de onpersoonlijkheid en de bureaucratie van grote organisaties als telecommunicatiebedrijven en kabelexploitanten.

Co-branding met bier

De omzet van bier staat de afgelopen jaren onder druk. Waar in 2004 nog 83,1 procent van de ruim 7 miljoen huishoudens in Nederland bier kocht, is dat in 2006 nog maar 78,9 procent. De populariteit van wijn (met name rosé) als alternatief en het negatieve imago van bier binnen de ‘gezondheidscult’ van de afgelopen jaren, zijn hier mede verantwoordelijk voor.

Om toch de negatieve trend binnen de bieromzet te doorbreken, moesten de bierbrouwers komen met marktverruimende innovaties. Innovaties die zouden moeten leiden tot meer kopende huishoudens of een hogere besteding per koper. Heineken nam hierbij het voortouw met de introductie van de BeerTender, een biertap voor het huishouden. Het belangrijkste van de thuistap is dat deze bijdraagt aan een toename van de besteding per kopend huishouden van de totale categorie bier. Dit komt omdat de kopers van een thuistap aanzienlijk meer aan bier besteden dan een gemiddeld bierkopend huishouden.

Gulle senioren

Nederland vergrijst. De naoorlogse babyboomers zijn inmiddels de vijftig gepasseerd. Deze ‘nieuwe ouderen’ houden er een andere levensstijl en mentaliteit op na dan eerdere generaties.

De senioren van nu zijn moderne, mondige mensen die volop in het leven staan en doorgaans ook nog een aardig centje te besteden hebben. Ze besteden dit geld echter niet alleen aan leuke dingen voor zichzelf, maar laten ook anderen meeprofiteren.

De omvang van de cadeaumarkt is aanzienlijk: jaarlijks wordt er zo’n 3,5 miljard euro gespendeerd aan cadeaus en de markt is nog steeds groeiende. Opmerkelijk is dat vijftigplussers verantwoordelijk zijn voor de helft van deze uitgaven. De senior geeft per jaar gemiddeld 450 euro uit aan cadeaus, dat is bijna 70 procent meer dan hun jongere medelanders.

Bron:

http://www.marketingonline.nl/researchbase/

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!