Krantenwereld schudt alweer op grondvesten

23 januari 2007, 19:16

kranten.jpegOp de dag dat het gratis dagblad De Pers haar eerste nummer publiceerde, maakten Apax en PCM bekend, dat de Britse aandeelhouder uit PCM stapt. De geruchtenmachine is inmiddels op voele toeren. Het moment is opvallend. De afgelopen maanden deden Marcel Boekhoorn en PCM diverse pogingen een gezamenlijke gratis krant op te zetten. Dat mislukte, niet zozeer door inhoudelijke verschillen van inzicht, maar vooral door de terughoudendheid van investeerder Apax, die een paar jaar geleden niets anders wilde dan flink cashen met een eventuele beursgang. Geld uitgeven binnen het conceren om de zo broodnodige strategie eindelijk eens inhoud te geven, was niet een agendapunt met prioriteit.

In plaats daarvan werden hele rijtjes nieuwe directeuren en managers aangesteld, die beter binnen de Apax strategie zouden passen. Resultaat was slechts een geld gedreven organisatie, zonder duidelijke koers op het gebied van zowel de kranten zelf als de volop in ontwikkeling zijnde nieuwe media kanalen. Elk woord van elke directeur of manager werd op een weegschaal gewogen: ‘winst’ of ‘verlies’ betekende ‘stay’ or ‘go’.

Hoe nu verder? Alles weer terug naar het oude, zou echt de finale doodsteek zijn. Overname van het aandelenpakket door de Stichting Democratie en Media, biedt mijns inziens geen enkele garantie voor overleving van het krantenbedrijf.

Opsplitsen is echter zeer wel het overwegen waard. De kranten binnen PCM zijn op vrijwel elk gebied elkaars concurrenten, de synergie is uitermate gering. De afzonderlijke titels kunnen als zelfstandige uitgevers verder, omgeven door zelfstandige drukkerijen in Amsterdam en Rotterdam (als dat na een eventueel volledig uittreden van het AD nog noodzakelijk is).

Wat zullen de kranten hier morgen zelf over schrijven?

Peter Luit is zelfstandig consultant binnen de mediamix. Met een technisch/bedrijfskundige achtergrond bekijkt hij media ontwikkelingen vooral vanuit procesdenken. Hij adviseert mediabedrijven (grafisch, interactief/on-line, broad-narrowcasting) op het gebied van innovatie processen, ontwikkelen van nieuwe methoden en het stimuleren van mensen op het gebied van hun eigen 'marktfitness'. Als voorzitter van de brancheorganistaie voor de communicatiemedia CMBO is hij betrokken bij diverse aanpalende organisaties die in de breedte van het speelveld opereren. Hij is daarnaast bestuurder bij VNO-NCW en mede initiatiefnemer van het Platform Creatieve Media binnen VNO-NCW.

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!