De blunder van 21-minuten.nl

10 november 2006, 13:46

Door verkeerde conclusies in het ‘21-minuten.nl’ onderzoek is het beeld ontstaan dat 60% van de Nederlandse bevolking voorstander zou zijn van een beperking van de hypotheekrenteaftrek, terwijl dit in werkelijkheid een minderheid van de bevolking is. De politiek en de samenleving worden hierdoor op het verkeerde been gezet. Naar aanleiding van opmerkingen van Vereniging Eigen Huis heeft McKinsey&Company haar berekeningen op de website van 21minuten.nl inmiddels aangepast.

Belangrijke conclusies ten aanzien van de hypotheekrenteaftrek kloppen niet, omdat ze zijn gebaseerd op een verkeerde berekening en een onzorgvuldige vraagstelling. In de berekeningen van McKinsey is 22% van ondervraagden buiten beschouwing gelaten die op de vragen over de hypotheekrenteaftrek ‘weet niet/geen antwoord’ heeft aangekruist. Door het weglaten van deze grote groep kwam het percentage voorstanders van een aftrekbeperking in de berekeningen van McKinsey uit op 60% in plaats van 48%. Nadat Vereniging Eigen Huis het adviesbureau op deze misrekening heeft gewezen, heeft McKinsey haar rapportage gecorrigeerd.

Erg slordig van 21-minuten.nl. Het gemeende onderzoeksresultaat heeft veel stof doen opwaaien in de media en bij de politiek.

Via: Vereniging Eigen Huis

Mark Julsing (1984) is marktonderzoeker bij HanzeConnect (Groningen). Met name is hij gespecialiseerd in kwantitatief onderzoek. Tevens beheert Mark Julsing samen met een collega onderzoeker de blogs spsslog.com en mozlog.nl

Categorie
Tags

5 Reacties

  David

  Dit kan toch haast geen ongelukje meer zijn? Het lijkt wel of ze een stagaire het rapport hebben laten tikken. Je zou bijna politieke bedoelingen vermoeden.

  In ieder geval heb ik geen vertrouwen meer in dit concept; zal er dan ook in de toekomst niet meer aan meedoen.


  10 november 2006 om 15:06
  chi666

  Vaak laat men in onderzoek deze groep inderdaad buiten beschouwing. Wat dat aangaat is het niet zo’n punt, als je de cijfers vergelijkt met elkaar (je kijkt naar voor vs tegen). Op het moment dat je uitspraken doet over de hele bevolking is het wel een probleem, want dan krijg je dus meerderheid vs minderheid. De conclusie is nu dus dat er meer mensen voor dan tegen zijn, maar dat er net geen meerderheid in Nederland is.


  10 november 2006 om 15:27
  Mirja

  Wie heeft hier nou eigenlijk gelijk? Het lijkt erop dat Vereniging Eigen Huis een beetje kort door de bocht is gegaan. Zie het persbericht van 21minuten.nl: “21minuten.nl houdt vast aan de conclusies in het rapport over de hypotheekrenteaftrek. Van de Nederlanders die zich hebben uitgesproken over dit onderwerp, is 60% voor beperking of afschaffing van de hypotheekrenteaftrek voor nieuwe hypotheken.” Even verder wordt gezegd dat alle antwoorden zijn gebaseerd op die van mensen die zich hebben uitgesproken over de onderwerpen. Bij hypotheekrenteaftrek zou dit met 22% wel een hoog percentage zijn, maar die mensen blijken in meerderheid voorkeur te hebben voor de politieke partijen die voor beperking van hypotheekrenteaftrek te zijn. Laatst liet Stemwijzer ook al weten dat 6 van de 10 voor beperking van aftrek te zijn. Het lijkt er gewoon op dat mensen er anders over denken dan de Vereniging Eigen Huis.


  10 november 2006 om 17:07
  Peter Bonjernoor

  UPDATE: In de eerste PDF die op de site genoemd wordt staat nu: “AMSTERDAM – 21minuten.nl houdt vast aan de conclusies in het rapport over de hypotheekrenteaftrek. Van de Nederlanders die zich hebben uitgesproken over dit onderwerp, is 60% voor beperking of afschaffing van de hypotheekrenteaftrek voor nieuwe hypotheken.”

  Ja, zo kan ik ook een interessant nieuwtje brengen. Vraag de gemiddelde Nederlander iets waar bijna niemand iets van af weet, tel daarna de 95% ‘Weet niet’ respondenten niet mee, en concludeer vervolgens dat 100% van de Nederlanders een bepaalde mening heeft.

  En ik maar denken dat McKinsey een gerenommeerd en betrouwbaar bedrijf was…


  11 november 2006 om 09:34
  Ronald de Jong

  Ik heb de vragen beantwoord en vond de gepresenteerde uitkomst hoogst merkwaardig en verwerpelijk. Vraagstelling was nl. Wat denkt u dat er zal gebeuren met de hypotheekrenteaftrek? Dus er wordt naar een verwachting gevraagd; in het nieuws werd dit gebracht alsof de ondervraagden wensten dat de aftrek zou worden beperkt. Een volgend vraag was: Wat moet er volgens u gebeuren met de hypotheekrenteaftrek voor nog af te sluiten hypotheken? En daar werd om een mogelijk middel gevraagd om de renteaftrek te berperken. Waar ik met name moeite mee heb is dat er een verwachting wordt gevraagd door een onafhankeliijk onderzoeksorgaan voor de overheid en de verwachtingen als wens worden gepresenteerd. Nog vreemder dat de media hierin meegaan en niet op het verschil tussen verwachting en wens inhaken.


  19 november 2006 om 10:50

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!