Google moet nieuws uit Belgie verwijderen

18 september 2006, 03:59

Nog meer Google-nieuws op deze maandagochtend. Een Belgische rechtbank heeft op 5 september in een kortgeding beslist dat Google alle publicaties van Franstalige en Duitstalige Belgische dagbladuitgevers (verenigd in Copiepresse) moet verwijderen uit Google News en de Google cache, zo meldt De Standaard Online (via: Luc van Braekel).

De dwangsom bedraagt 1 miljoen euro per dag. Het vonnis (PDF) moet vandaag gepubliceerd worden op google.be en news.google.be, op straffe van een half miljoen euro per dag vertraging. Alle publicaties van de betrokken dagbladen zijn inmiddels verwijderd uit Google News. Het vonnis staat echter nog niet op google.be en news.google.be.

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

2 Reacties

  A Bonaert

  Nog eens een belgisch grapje

  of beter gezegd een grapje uit de franstalige wereld van Belgie


  25 september 2006 om 13:29
  Reinolt Duerings

  Goed en minder goed nieuws:

  Positief is dat de rechter in België het oordeel van een Belgische internet-expert heeft meegenomen in zijn besluitvorming. Positief is ook er nu dus is uitgesproken dat content intellectueel eigendom kan zijn (waarop auteursrecht rust). De vraag is echter hoe ver dat mag reiken: als bepaalde nieuwsfeiten niet meer te achterhalen zijn via een search engine – welke dat ook mag zijn – die voor efficiënte werking van e.e.a. bijv. een summary of abstract bouwt om vervolgens naar de bronsite te verwijzen/linken, komt de vrije toegang tot iinformatie in het geding. Je zou je kunnen afvragen of de samenvatting-sites voor (vak)literatuur – waar je allerlei samenvattingen gratis kunt raadplegen – dan ook niet aan zo’n regime onderhevig moeten zijn? T.o.v. het PCM-arrest (PCM vs kranten.com) uit 2000 is het in zekere zin dan ook een stap terug. Is het intellectueel eigendom van nieuwsfeiten door de uitspraak in zekere geborgd, de ‘retrievability’ van nieuwsfeiten zal er zeker onder leiden. Soelaas kan enerzijds geboden worden door te werken aan een model voor (gratis) toegankelijke nieuwsinfo, in de vorm van samenvatingen, en dat operationeel te maken; daar zijn initiatieven voor vanuit de wereldwijde koepelorganisatie voor de krantenwereld (zie ook het forum op zdnet hierover). Anderzijds doordat de partijen met elkaar in overleg te treden over een redelijke vergoeding, een kickback fee. Waar content gemaakt wordt (door redacteuren) is het ook niet meer dan redelijk dat er betaald wordt voor die content – in whatever way.


  25 september 2006 om 14:25

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!