Online marktonderzoek groeit snel

31 juli 2006, 12:24

Uit een survey van ESOMAR (European Society for opinion and marketing research) blijkt dat de omzet van de marktonderzoekbureaus wereldwijd in 2005 met 4,3 procent is gestegen. 45 procent van de totale omzet komt uit Europa, dat daarmee de grootste markt is voor marktonderzoekbureaus. Online-marktonderzoek is in 2005 gegroeid met maar liefst 80 procent. Van de totale omzet komt nu eenvijfde uit online-onderzoek.

Uit de survey blijkt dat online marktonderzoek het snelste groeit in de marktonderzoeksbranche. In 2005 haalde het al 20 procent van de totale bestedingen. In 2004 was dat nog 11 procent. In 2005 daalde de marktonderzoeksvorm face-to-face ten opzichte van 2004 met 10 procentpunten naar 21%. Telefonisch onderzoek is nu de belangrijkste vorm van data collectie geworden met 22% van de markt. In 2004 was dit nog 24%. De verdeling kwantitatief/kwalitatief onderzoek blijft overigens gelijk: 80/20

Dat online marktonderzoek toeneemt in populariteit wisten we al. Het is goedkoper en sneller. Je kunt zelfs afbeeldingen en video’s laten zien. En de respondenten kunnen 24 uur per dag en 7 dagen in de week deelnemer op een tijdstip die het beste past. Doordat de internetpenetratie toe neemt is het aannemelijk dat de representativiteit en betrouwbaarheid toeneemt. De response bij online marktonderzoek is ook makkelijker te beïnvloeden. Een leuke incentive helpt daar uitstekend bij.

In Nederland zijn ongeveer 25 accesspanels met ruim 1,7 miljoen panelleden. Bedrijven die panels exploiteren zullen in de toekomst te maken kunnen krijgen met overexploitatie van respondenten. Je krijgt dan als het ware de beroepsrespondent. Opdrachtgevers zitten hier niet op te wachten. In de praktijk blijken personen van meerdere panels lid te zijn. Ze kunnen dan wekelijks één of meerdere uitnodigingen tegemoet zien.

Om de representativiteit en betrouwbaarheid van onderzoeksresultaten te waarborgen kunnen de 25 panels misschien beter opgaan in een nationaal panel waar onderzoeksbureaus hun onderzoeken op los kunnen laten. Deze problematiek is een mooie uitdaging voor de Marktonderzoekassociatie.

What about user experience! Al meer dan 10 jaar ben ik werkzaam in de online scene. Ik analyseer door zowel kwalitatieve als kwantitatieve technieken in te zetten, wat gebruikers nodig hebben, hoe zij zich gedragen op internet en welke drijfveren zij hebben. Met deze verkregen inzichten help ik bedrijven en organisaties hun klanten en relaties te begrijpen en te kijken welke kansen zij hebben om de user experience te verbeteren en te innoveren. Specialiteiten ● UX Research : (remote) usability testen, eyetracking, groepsdiscussies, face-to-face interviews, enquêtes, AB en Multivariate testen, card sorting, tree testen, taakanalyse, Google Analytics ● UX Design : customer journey mapping, user flows, user scenario’s, persona’s, navigatie -en contentstructuur , informatie architectuur, wireframing Alles voor zowel desktop, mobiel, tablet en apps. U kunt mij altijd benaderen voor interim dienstverbanden of freelance opdrachten.

Categorie
Tags

5 Reacties

  Ben-Anne Wieringa

  En dan te bedenken dat de toch als tamelijk conservatief bekend staande marktonderzoekwereld tot voor kort nog grote bedenkingen had t.o.v. online onderzoek. Bureaus hebben het zelfs lange tijd tegengehouden met (in veel gevallen) geneuzel over representativiteit.


  31 juli 2006 om 13:08
  V.Kleine

  Gaat dit nu ook betekenen dat de marktonderzoeksbureau’s de komende jaren af gaan nemen?

  Het wordt steeds makkelijker voor een bedrijf inhouse een marktonderzoek te ontwikkelen. De enquete kan zelf worden opgesteld, de antwoorden gekoppeld aan een statistisch pakket en de marketing manager interpreteert de bevindingen.


  31 juli 2006 om 13:27
  rjmvandiepen

  Marktonderzoek lijkt makkelijk. Echter, het in-house opzetten van een marktonderzoek raad ik af. Niet uit commercieel oogpunt, maar uit het oogpunt van onafhankelijkheid en objectiviteit. Een marktonderzoek starten begint met het formuleren van de doelstelling en probleemstelling. Dit is voor velen al een hele kluif. Het opstellen van een goede vragenlijst zonder suggestieve vragen is ook niet voor iedereen weggelegd. Ook het opstellen van een juiste steekproef uit een bepaalde populatie vereist inzicht en marktonderzoekskennis.

  Op dit moment is de concurrentie op het gebied van online marktonderzoek moordend. Een online marktonderzoek heb je tegenwoordig voor minder dan 1.000 euro. De grotere partijen hebben dan moeite om te concurreren. Zij moeten het voornamelijk hebben van hun marktonderzoekskennis als toegevoegde waarde.


  31 juli 2006 om 14:22
  Ben-Anne Wieringa

  Ik heb even geen cijfermateriaal voorhanden maar het zou best eens kunnen dat het aantal bureaus alleen maar is toegenomen, juist vanwege de nieuwe onderzoekmethode. Bovendien; goed marktonderzoek doen is nog steeds echt veel meer dan alleen de beschikking hebben over de technische mogelijkheden daartoe.


  31 juli 2006 om 14:23

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!