Woningcorporaties: meehuilen of veranderen?

12 februari 2013, 14:04

‘Woningcorporaties slaan alarm’ was de alarmerende kop in diverse media afgelopen november. Op dat moment is net duidelijk geworden dat het nieuwe regeerakkoord de woningcorporaties hard gaat treffen de komende jaren. Minister Stef Blok denkt graag mee en komt direct daarna met een praktische oplossing: ‘Verkoop panden is oplossing voor geldnood corporaties’. Eerder al stelde het Waarborgfonds Sociale Woningbouw in zijn jaarlijkse trendnotitie dat woningbouwcorporaties genoodzaakt zijn door te gaan met de verkoop van woningen. Zijn woningcorporaties in staat om mee te veranderen en weten zij zowel de huurder als de koper te bereiken? En wat kunnen zij hierbij leren van andere partijen of branches?

De veranderende rol van de woningcorporaties

De woningbouwcorporaties bezitten samen 2,4 miljoen woningen. Minister Blok spreekt over de mogelijkheid tot verkoop van panden als praktische oplossing voor financiële problemen. Naast bedrijfsonroerendgoed doelt hij op de duurdere corporatiewoningen die niet onder de sociale huurregels vallen. Maar hoe werkt deze verkoop in de praktijk?

Het verkopen van bestaande (voormalig huur-)panden is een totaal nieuwe activiteit voor de meeste woningbouwcorporaties. Met het verkopen van nieuwe huizen hebben de meeste corporaties al wel ervaring, maar het verkopen van bestaande panden, het zogenaamde uitponden, vraagt om een andere aanpak.

Om te beginnen vereist dit enige uitleg aan de klant. Wat is het en waarom is dat interessant voor mij? De voordelen van nieuwbouw, maar dan zonder eerst een half jaar met de laarzen door de modder te ploeteren. Daarnaast biedt het voor woningcorporaties volop mogelijkheden om daadwerkelijk in contact te zijn met de klant. Hoe luxe wilt u uw toekomstige woning hebben? Hoe wilt u uw nieuwe keuken hebben? Om op deze wijze met de klant in gesprek te zijn is het zinvol om ook eens goed te kijken naar voorbeelden buiten de corporatiewereld. De ontwikkeling van 'vraaggericht bouwen' vind ik hiervoor een goed voorbeeld. Geïnteresseerden voor een nieuwe woning, worden in een vroeg stadium betrokken in de bouw en hebben inspraak in hoe hun woning eruit komt te zien. Samen een buurt bouwen van het voormalige Moesbouw en Slimhus van VDM zijn concrete voorbeelden van dit soort initiatieven.

Afbeelding. Voorbeeld van verkoop bestaande woningen: ‘wonen in Spechtenkamp’ van Syntrus Achmea.

Online hulp voor huurders

Geholpen door alle online ontwikkelingen om ons heen kan het huren van een woning toch een stuk eenvoudiger? Waar zit iemand die een woning wil huren op te wachten? Mijn antwoord: snel en efficiënt online zoeken met simpele zoekopdrachten. Eén totaaloverzicht van beschikbare huizen in de omgeving die je zelf kiest. Hulp bij het kiezen van de meest ideale omgeving. Gerichte informatie over het gehele huurproces. Woningcorporaties, kijk ook eens naar het huizenaanbod van je collega’s en bundel je krachten. Interesse in het product en locatie zijn bepalend, niet de naam van de corporatie.

Ik juich daarom de initiatieven toe waarbij de (potentiële) huurder steeds meer als uitgangspunt wordt genomen in de strategie. Zo zag ik in november 2012 dat de corporaties Elkien, de Wieren en Accolade het grootste huurwoningenaanbod van Friesland op één gezamenlijke website presenteren. En belangrijker nog: de woningzoekende kan met één inschrijving reageren op alle woningen!

Eén keer inschrijven voor het gehele aanbod. Snel en online reageren op aanvragen. Minder papierwerk gedurende het gehele proces.

Afbeelding. Eén woningzoeker voor het gehele huurwoningenaanbod.

Soortgelijke initiatieven zijn ook te vinden in Zwolle en Limburg, maar er zijn meer samenwerkingen. Wat mij hierbij opvalt, is dat het woningaanbod nog behoorlijk klein is. Zijn er daadwerkelijk weinig huurwoningen beschikbaar of wordt er nog onvoldoende gebruik gemaakt van de online mogelijkheden? Ik vrees het laatste.

Als het erom gaat het de woningzoeker zo gemakkelijk mogelijk te maken dan gaat het goede kant op, maar het is slechts een begin. Mijn ideaalbeeld? Niet meer online zoeken, maar online gevonden worden. Natuurlijk wil iemand zich best inschrijven als geïnteresseerde in een huurwoning. Maar beloon dit met gerichte informatie en aanbiedingen passend bij mijn persoonlijke (digitale) profiel. In dit kader vind ik de 'vacaturematcher' Jobbird een mooi voorbeeld. Hoe meer ik van mij zelf prijs geef hoe mooier mijn persoonlijke profiel eruit ziet en belangrijker: hoe beter de match!

Ik ben erg benieuwd naar jouw mening. Hoe kijk jij naar deze situatie? Welke ontwikkeling van binnen of buiten de woonbranche zie jij als kans voor de woningbouwcorporaties? Ik zie je reactie graag tegemoet!

Maak de verbinding met je klant! Offline en Online

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!