Websites zorgverzekeraars schieten tekort

10 februari 2004, 06:20

Websites van diverse zorgverzekeraars laten te wensen over als het gaat om gebruiksvriendelijkheid. Het beloofde gemak waarmee een offerte kan worden aangevraagd voor verzekeringen, strookt niet met de internetpagina?s, concludeert internet- onderzoekbureau DotWise. De resultaten bieden ook aan bedrijven in andere sectoren handvaten om een betere website te bouwen. ?Vermijd pop-ups, want die maken de site traag en onoverzichtelijk?, weet Astrid Kuyer van DotWise.

Met de huidige ontwikkelingen in bijvoorbeeld het zorgstelsel, wordt de roep om degelijke informatie over ziektekostenverzekeringen steeds groter, concludeert onderzoekbureau DotWise. Om informatie in te winnen zoeken steeds meer mensen hun heil op de internetpagina?s van zorgverzekeraars. Toch laat met name de gebruiksvriendelijkheid te wensen over, oordeelt het internetbureau naar aanleiding van een focusgroepdiscussie met 27 ?websurfers?. Ook het achterhalen van de premievoorwaarden blijkt een lastige klus.

Van de sites die onder de loep zijn genomen, komt Amicon er het bekaaidst vanaf. Uit het onderzoekbericht (ingekort): ?De Amicon-site opent met twee schermen in totaal verschillende huisstijlen. De homepage is slecht leesbaar en het tweede (pop-up)scherm wordt talloze malen ongevraagd geopend. De site is hierdoor traag en wordt een zoekplaatje. Vrijwel niemand slaagde erin om de premievoorwaarden te achterhalen?. De site van FBTO komt er goed vanaf: deze heeft een transparante en overzichtelijke uitstraling en een goede menustructuur. Hooguit de leesbaarheid kan worden verbeterd.

Het gebrek aan overzicht en onleesbaarheid zijn ook voor de andere onderzochte sites het grootste struikelblok, bijvoorbeeld bij CZ. Volgens DotWise is de homepage onoverzichtelijk en biedt hij te veel (moeilijk leesbare) keuzemogelijkheden. CZ-marketeer Rob Adams plaatst enkele kanttekeningen bij deze kritiek: ?Tijdens eigen onderzoek onder respondenten bleken de vele keuzemogelijkheden geen storende factor, ze vonden de site juist overzichtelijk. We staan dus nog steeds achter de gekozen vormgeving. Natuurlijk blijft de site wel continu in ontwikkeling. Zo worden de problemen met het uitschuifmenu [dat volgens DotWise te snel zou verspringen, red.] opgelost.? In het DotWise onderzoek wordt ook gewag gemaakt van een foutmelding op het moment dat mensen een premieberekening willen. Slordig, vindt DotWise. ?We hadden eenvoudigweg niet gerekend op de aantallen die de site bezochten. Voor ons vervelend en dit zal in de toekomst ook zeker niet meer voorkomen?, repliceert Adams.

Basiseisen

De algemene conclusie van DotWise dat zorgverzekeraars hun klanten niet serieus genoeg nemen, lijkt voorbarig, gezien het onderzoek dat 27 respondenten telt. ?Maar?, stelt Astrid Kuyer, ?als een site niet aan bepaalde basiseisen voldoet – zoals slechte leesbaarheid, onduidelijk menu-indeling, onnodige pop-ups – dan kun je dat aan 1.000 mensen vragen, maar als 10 mensen aangeven dat ze hier allemaal moeilijk mee over weg kunnen, dan weten we voldoende.’ Enkele basiseisen, volgens Kuyer: Goede leesbaarheid en een zo eenvoudig mogelijk menu (??n hoofdmenu, eventueel aangevuld met vaste onderdelen als contactgegevens en een sitemap). ?Vermijd ook pop-ups, want die maken de site traag en onoverzichtelijk.’

Bron:

http://www.marketingtribune.nl/

Zie ook:

Consument stelt hoge eisen aan sites van verzekeraars: Verzekeraars nemen online bezoekers niet serieus

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!