Virtual Reality lijkt als marketingtool snel van de grond te komen

4 april 2016, 11:00

De laatste tijd is er veel nieuws te lezen over 360gradenvideo’s en vooral virtual reality, maar wat zijn de mogelijkheden op het gebied van advertising en branded content? Om antwoord te krijgen op deze en andere vragen heb ik samen met David Robustelli (Capitola) een onderzoek gedaan onder Nederlandse marcombureaus. Marketinginnovaties bij adverteerders komen immers vrijwel altijd uit de koker van hun bureaus.

Vooral VR lijk in een stroomversnelling te komen. Uit de onderzoeksresultaten, waar 198 Nederlandse bureaus aan meewerkten, blijkt namelijk dat meer dan de helft van de bureau’s nog dit jaar virtual reality of 360°-video voor adverteerders wil in gaan zetten.

Virtual reality is als marketingtoepassing nog nauwelijks bekend terrein, al gaan de ontwikkelingen op het gebied van content, software en hardware razendsnel. Naast ‘VR’ blijkt dat de bureaus, die aan dit onderzoek hebben deelgenomen, ook veel interesse hebben in de mogelijkheden van ‘360’. Vooral de 360gradenvideo’s zijn toegankelijk voor de consument, aangezien je deze nu al op bijvoorbeeld Facebook en Youtube kan uploaden en bekijken.

Doelstellingen bij VR

Bureaus hebben meestal de taak klanten te informeren over de (creatieve) mogelijkheden en innovaties die hun (marketing)doelstellingen kunnen verbeteren. Zo’n tweederde van de respondenten gaf aan het inderdaad over VR en 360° te hebben gehad. Bij ruim eenderde was dat nog niet het geval.

Net als alle andere (marketing)campagnes dient ook een virtual reality een bepaalde doelstelling te hebben. De voornaamste doelstellingen bij de inzet van VR zijn ‘Het creëren van engagement’, ‘Merkbekendheid genereren’ en ‘Innovatie’.

Bij voorgaande onderzoeken over de inzet van mobile marketing zagen we dat dit vooral in het begin belangrijke doelstellingen waren. Voor mobile werden deze doelstellingen na enkele jaren minder belangrijk en kwam er in plaats van een focus op branding, meer een focus op conversie gedreven ROI-doelstellingen; zoals de ‘Stimulatie van verkoop’. De kans is groot dat ook bij VR, als de nieuwigheid er af is, meer focus komt op conversiegedreven doelen.

Maar in hoeverre hebben bureaus VR al daadwerkelijk voor hun klanten ingezet? 86 procent van de respondenten gaf aan dit nog niet te hebben gedaan, al heeft tweederde wel al de mogelijkheden ervan met hun klanten besproken. Toch zien veel bureaus mogelijkheden. Ruim de helft laat weten nog dit jaar een virtual realitycampagne of -project voor klanten in te willen zetten; 62,8 procent van de ondervraagde bureaus geeft aan dat zij zelf zo’n campagne kunnen opzetten en dit dus niet hoeven uit te besteden.

Hoewel virtual reality voor consumenten nog een vrij recent fenomeen is, is het toch al op veel platformen beschikbaar. Bureaus die al VR-campagnes hebben ontwikkeld, kozen daarvoor vooral het Android- en iOS-platform, die onder andere met cardboardviewers te bekijken zijn. Ook VR-applicaties binnen de Samsung Gear-app scoren hoog, al wordt uit het onderzoek niet duidelijk of het hier gaat om specifieke Gear-apps of gewoon Android-apps die het ook doen op het Gear-device.

Geen budget

Tot slot de redenen om virtual reality nog niet voor klanten in te zetten. Opmerkelijk is dat bijna de helft van de respondenten die dat nog niet hebben gedaan, aangeeft hier geen budget voor te hebben of te krijgen. Aan de bijna veertien procent bureaus, die VR al wel eens hebben ingezet, vroegen we naar de budgetten. Uit de resultaten blijkt dat bijna veertig procent aangaf dat de budgetten onder de €15.000 euro liggen. Dit geeft aan dat adverteerders nog geen grote budgetten aan VR durven uit te geven en het dus vooral nog in de experimentele fase zit.

Onduidelijkheid over effectiviteit en/of ROI en onvoldoende kennis zijn andere belangrijke redenen om VR of 360-video’s nog niet in te zetten.

Over het onderzoek

Het onderzoek is tot stand gekomen door kwantitatief onderzoek te verrichten. Hierbij is gebruik gemaakt van een online vragenformulier. De respondenten zijn per email, social media en via diverse vaksites benaderd om deel te nemen. Het onderzoek richtte zich op Nederlandse bureaus, die op gebied van marketing, advertising en branded content actief zijn voor adverteerders. Respondenten die niet aan bovenstaande criteria voldeden zijn niet meegenomen in de resultaten. De 198 meegewogen respondenten vielen in de volgende categorieën Reclamebureau (29%), Webbureau (18%), Videoproductie (12%), Communicatiebureau (6%), Mediabureau (6%) Social Media Bureau (5%), (3D)-Animatie/ Grafisch bureau (5%), Overige bureaus (19%). In totaal hebben 213 mensen gereageerd. Hiervan was een aantal niet bruikbaar, doordat zij niet voldeden aan de vooraf gestelde criteria of er waren meerdere respondenten vanuit hetzelfde bureau. In de resultaten zijn 198 vragenlijsten van respondenten verwerkt.

Alle onderzoeksresultaten zijn hier te vinden.

Richard Otto
Manager bij Tens Media

Richard Otto is sinds 2005 actief in marketing. Hij heeft apps, websites, consultancy-trajecten en (mobile) marketing-campagnes ontwikkeld voor bedrijven zoals ABN Amro, Vodafone en Univé. In 2007 heeft hij de Linkedin-groep Mobile Marketing & Advertising opgezet die met meer dan 200.000 leden tot één van de grootste Linkedin-groepen wereldwijd behoort. In 2010 heeft hij marketingblog MobileMarketing.nl opgericht, dat sinds 2013 onderdeel is geworden van de Adfo Groep. Otto is verder oprichter van onder meer Spreekbuis.nl en Tens Media.

Categorie
Tags

1 Reactie

    Dragon

    Et ces « censeurs », j’en fait partie. Ne mélangeons pas tout : nous patrouillons (c’est le terme utilisé sur Wikipédia) avec discernement. Nous annulons en effet de nombreuses contributions qui ne respectent pas les règles de l&sLeuo;encyclopédie.rqs accusations injustifiées envers l’ensemble des bénévoles (plusieurs centaines) qui font de la patrouille sont assez peu agréables…


    25 april 2016 om 22:57

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!