Tracebuzz

19 november 2011, 22:37

BEDRIJFSNAAM / TOOL

OMVANG ORGANISATIE NL (AANTAL MEDEWERKERS, IN NL ALS IN EU):

7 medewerkers alleen in Nederland.

HISTORIE (HOE LANG BESTAAT DE ORGANISATIE?):

3 jaar.

STRATEGIE EN VISIE (WAT IS DE STRATEGIE VAN DE ORGANISATIE (PRIORITEITEN) EN WELKE RICHTING ONTWIKKELD DE ORGANISATIE ZICH?)

Social media wordt in ons optiek een van de belangrijkste contactkanalen. Voor zowel marketing, sales als support. Wij onderscheiden ons door samenwerking met vrschillende partijen, waarbij wij onze focus houden op online monitoring en webcare. In de toekomst willen wij deze strategie voort blijven zetten en hopen veel nieuwe interessante samenwekingen aan te gaan.

OMZETONTWIKKELING AFGELOPEN 5 JAAR

Start 2009 met 50.000 euro. Sinds dien is de omzet ieder jaar verdubbeld.

VERWACHTTE OMZET 2012 EN GROEI KOMENDE JAREN

Verwachting 2012 500.000 en meer dan 1.000.000 in 2013/2014.

PRODUCTEN (MONITORING, WEBCARE, OVERIGE PRODUCTEN)

Monitoring, Webcare en online marktonderzoeken.

DIENSTEN (CONSULTING, ONDERZOEK, RAPPORTEREN)

Consultancy Webcare in de organisatie – van implementatie en analyse tot evaluatie. Online onderzoeken – van opmaak tot interpretatie.

SPECIALISATIE IN BEPAALDE SECTOREN/ VERTICALS (WAAR LIGT DE FOCUS OP IN MARKTAANPAK EN TOOL)

Midden tot groot bedrijf, b2c.

USP (WAT ONDERSCHEIDT DEZE TOOL VAN ANDERE AANBIEDERS?)

• Manier van zoeken, Tracebuzz maakt gebruik van bestaande zoekmachines.

• Tracebuzz monitort alle Twitterberichten. Er zijn geen randvoorwaarden aan dataverzameling. • Uiteraard kan er gefilterd worden op vele manieren.

• Open systeem Volledig benaderbaar via API.

• Flexibiliteit in het aanmaken van statistieken (grafieken voor webcare en online monitoring) door de Chart generator.

• Filtering van webcare resultaten, waardoor je alleen in de meest relevante resultaten hoeft te werken.

BEDRIJFSNAAM / TOOL

INDIEN RELEVANT, MET WELKE (SOORT) BUREAUS HEBBEN JULLIE EEN SAMENWERKINGSVERBAND?

• Blauw Research – Online marktonderzoeken

• Trinicom – Integratie Klantcontactsysteem

• Partout Interactive – Analyse monitoring

• TamTam – Dashboard integratie, advies social media

• Unamic/HCN – Uitbesteden van Webcare en online klantenservice

• NIMA – Training, events en innovatie social media.

OP WELKE MANIER WORDT DE BEVEILIGING VAN HET SYSTEM GEWAARBORGD (BIJV. AUDITS… ETC.)?

ISO 27001 en ISO 9001 zie http://www.true.nl/iso-9001-en-27001-hosting/

HOE WORDT OMGEGAAN MET SCHAALBAARHEID VAN HET SYSTEEM?

Het systeem draait op Higlander. Dit is ontworpen om nooit tegen onmogelijkheden aan te lopen. Het platform past zich automatisch aan. Zie http://www.true.nl/highlander/

HOE WORDT DE FEEDBACK VAN KLANTEN GEBRUIKT BIJ VERBETERING VAN TOOL (OVERLEGVORM, INPUT, METEN KLANTTEVREDENHEID) EN WAT ZIJN DE LAATSTE UITKOMSTEN?

Elke wens van de klant wordt opgenomen in de klantenwensenlijst. op basis hiervan worden ontwikkelingen doorgevoerd. Meest recente ontwikkeling is een dashboard, waarbij volledige input van de gebruikers is doorgevoerd. Tevens wordt er jaarlijks een klantenbijeenkomst georganiseerd.

TECHNOLOGIE

SOFTWARE-INSTALLATIE (SAAS / LOKALE INSTALLATIE / HYBRIDE (WAT LOKAAL/WAT NIET: DATA, SOFTWARE))

SaaS

HEEFT DE SOFTWARE API’S EN KUNNEN DERDE HIER OOK GEBRUIK VAN MAKEN?

Ja, alle functionaliteiten die door Tracebuzz worden aangeboden zijn ook beschikbaar via API. Voorbeelden zijn te vinden op http://www.tracebuzz.nl/api/

STANDAARDINTEGRATIES MET ANDERE SOFTWAREPAKKETTEN?

Integratie met CRM, webcare en andere softwarepakketten T5 van Trinicom http://bit.ly/M0ESEC

Social Media Analyzer met Blauw research http://bit.ly/c9mC45

Daarnaast is Tracebuzz geïntegreerd met andere specifieke systemen.

WAT IS DE SLA EN SUPPORT ZOALS DIE WORDT AFGEGEVEN VOOR DE BESCHIKBAARHEID VAN HET TOOL EN DE DATABASE?

Zie: http://www.tracebuzz.nl/sla

HOE KOMT DE DE ROADMAP VOOR KOMEND JAAR TOT STAND, HOE WORDT GEBRUIKERSINPUT MEEGENOMEN EN WAT IS DE CYCLUS HIERVOOR?

Roadmap wordt gemaakt op basis van de input van onze klanten en onze eigen visie. Sinds de start van Tracebuzz is er gemiddeld wekelijks een release update.

WELKE EISEN WORDEN ER GESTELD AAN DE IT-OMGEVING OM GEBRUIK TE KUNNEN MAKEN VAN DE TOOL (FLASH, ADOBE-AIR, ETC.)

De tool is webbased en te gebruiken vanaf Internet Explorer 6 of een andere willekeurige browser op PC, mac of mobiel. Er zijn geen aanvullende systeemeisen.

WELKE ONDERDELEN VAN DE TOOL ZIJN BESCHIKBAAR OP MOBILE DEVICES EN WAT ZIJN DE BEPERKINGEN?

Alle onderdelen zijn beschikbaar via mobile devices.

BRONNEN

WAT IS HET AANTAL GEÏNDEXEERDE BLOGS, FORA EN WEBSITES GEDEFINIEERD IN AANTAL SITES EN AANTAL BERICHTEN?

Doordat gebruik wordt gemaakt van bestaande zoekmachines, worden miljoenen bronnen wereldwijd geïndexeerd. Naast het zoeken via de zoekmachines worden alle gevonden bronnen bewaard en gebruikt voor toekomstige resultaten.

KUNNEN GEBRUIKERS ZELF BRONNEN TOEVOEGEN OF KAN DAT VIA DE LEVERANCIER?

Bronnen kunnen zelf of via de leverancier worden toegevoegd.

WAT ZIJN DE CRITERIA OM POSTINGS/GEBRUIKERS TOE TE VOEGEN EN/OF UIT TE SLUITEN IN DE DATABASE?

Wat het uitsluiten betreft. Er kan op vele manieren bepaalde resultaten worden uitgesloten. Je kunt aangeven dat wanneer een bepaald woord in de tekst voorkomt, het resultaat niet meer gevonden wordt. Dit geldt naast woorden ook voor bijvoorbeeld twitteraars of url’s.

IN WELKE LANDEN WORDT DE DATA OPGESLAGEN EN HOE LANG?

De data wordt voor onbeperkte tijd opgeslagen in Nederland. Wel wordt wereldwijd gezocht.

WAAR WORDT DE DOOR DE GEBRUIKER AANGEVULDE INFORMATIE OPGESLAGEN (OPGESTELDE QUERY, TOEGEVOEGDE INFORMATIE… ETC.)?

Op de servers van Tracebuzz gehost door true server op diverse locaties in Nederland.

WELKE TAALGEBIEDEN/LANDEN WORDEN ONDERSTEUND?

Alle landen wereldwijd en/of de talen: Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Duits, Italiaans, Portugees, Noors, Zweeds, Pools, Arabisch, Turks, Perzisch, Indonesisch. Overige talen kunnen op aanvraag worden toegevoegd.

OP WELKE MANIER WORDT ER GESELECTEERD OP TAAL (LOCATIE, TAALHERKENNING…. ETC.)

Selectie kan gedaan worden op basis van locatie en taalherkenning. Afhankelijk van de instellingen kunnen berichten van een Nederlander in een andere taal wel of niet gevonden worden.

OP WELKE WIJZE WORDEN DE BERICHTEN BINNENGEHAALD?

Realtime. We gebruiken hier ons eigen methodiek voor.

TRADITIONELE/ MAINSTREAM WEBSITES

Alle traditionele mainstream websites worden realtime (mocht dit nodig zijn) binnengehaald.

SOCIALE NETWERKEN/ COMMUNITIES

Twitter, Facebook en Hyves worden via een directe koppeling met de API’s binnengehaald. Alle overige netwerken via andere APIs en feeds.

BRONNEN

SOCIALE NIEUWSSITES (BIJV. NUJIJ.NL)

Alle openbare nieuwsites worden realtime (mocht dit nodig zijn) binnengehaald.

FORA/ DISCUSSIE BOARDS

Alle openbare Fora websites worden realtime (mocht dit nodig zijn) binnengehaald.

BLOG’S

Alle openbare blog’s websites worden realtime (mocht dit nodig zijn) binnengehaald.

AFBEELDINGEN

Alle afbeeldingen die via publieke zoekmachines geïndexeerd zijn, vinden wij ook.

VIDEO

Alle videos die via publieke zoekmachines geïndexeerd zijn, vinden wij ook zoals Vimeo en Youtube

video.

IS TWITTER AANGESLOTEN EN OP WELKE MANIER (BV FIREHOSE, SELECTIE LANDEN OF TAAL ETC.)?

Twitter is op diverse manieren aangesloten om geen tweet te missen. We gebruiken servers en apis in verschillende landen om vanuit verschillende locaties verschillende vragen aan twitter te stellen.

Alleen firehose, of alleen search.twitter.com of alleen rest API vanuit 1 land is niet voldoende om alle

tweets te verzamelen. Daarom gebruiken wij diverse methodes.

WELKE PAGINA’S EN UPDATES VAN FACEBOOK WORDEN GEINDEXEERD EN OP WELKE MANIER (WELKE LANDEN EN/OF TAALGEBIEDEN ZIJN BESCHIKBAAR) (EIGEN FACEBOOKPAGE, FB OPEN STATUSUPDATES)

Voor het indexeren van Facebook resultaten wordt een directe koppeling gebruikt met de verschillende facebook APIs. Wereldwijd worden resultaten gemonitord. De volgende functionaliteiten zijn mogelijk:

 • Een bericht plaatsen op je eigen wall.

 • Een bericht plaatsen op de wall van een vriend/fan.

 • Een bericht plaatsen op de wall van een bedrijf.

 • Een link/foto of video plaatsen.

 • Reageren op je eigen bericht.

 • Reageren op een bericht van iemand anders op jouw wall.

 • Reageren op een bericht op de wall van je vriend/fan.

 • Privéberichten ontvangen van vrienden/fans.

 • Ophalen van algemene persoonlijke info.

 • Ophalen van uitgebreide info van vrienden/fans.

 • Ophalen van uitgebreide info van vrienden van vrienden.

(DIGITAL BESCHIKBARE) TRADITIONELE MEDIA (RTV, KRANTEN)

Nee, behalve als de data van de krant publiekelijk beschikbaar is gesteld.

GENEREREN META-DATA

IS SENTIMENTANALYSE MOGELIJK, WELKE SENTIMENTEN KUNNEN WORDEN BEPAALD?

Het sentiment kan handmatig bepaald worden en loopt van zeer positief, positief, neutraal, negatief tot zeer negatief. Daarnaast kunnen berichten op relevantie worden gecategoriseerd, zodat een gedeelte maar te hoeven worden geclassificeerd om tot een representatieve sentimentanalyse te komen.

HOE WORDT SENTIMENT BEPAALD, IS DE SENTIMENTANALYSE ZELFLEREND (MAAKT ZE GEBRUIK VAN AI / NLP OF ANDERE SEMANTISCHE VERWERKING, MEDE OP BASIS VAN GEBRUIKERSFEEDBACK)?

Handmatig. (automatisch tegen meerprijs. Wij adviseren dit niet te doen.)

INDIEN RELEVANT HOE ZOU JE DE BETROUWBAARHEID VAN DE AUTOMATISCHE SENTIMENTANALYSE INSCHATTEN? GEEF EEN AANTAL VOORBEELDEN.

Niet van toepassing.

IS HET MOGELIJK OM INFORMATIE TE GENEREREN OVER AUTEURS, BV OP BASIS VAN BIO INFORMATIE, HISTORIE VAN POSTINGS, ETC. (PROFILING). IS HET MOGELIJK TE SELECTEREN OP BASIS VAN DEZE DATA EN WELKE BRONNEN WORDEN HIERBIJ GEBRUIKT/GECOMBINEERD?

Ja, genereren van informatie is op elke wijze wat door twitter geautoriseerd is mogelijk. Iemand op sociale media is iemand in het echte leven. Wij proberen die link per klant door de klant te laten leggen. Zodat je naast alle tweets van iemand ook kan zien wat zijn emails, telefoontjes en webformulieren zijn. Een twitteraar kan bijvoorbeeld ook een telefoonnummer en een emailadres hebben. Door integratie met andere systemen kan dit samenkomen tot 1 geheel. Het voordeel is dat je gevonden berichten in een veel betere context kunt plaatsen.

IS HET MOGELIJK OM TE ZOEKEN OP BASIS VAN RELEVANTE KEYWORDS/SLEUTELWOORDEN?

Ja, deze kunnen in verschillende combinaties worden gebruikt om de meest relevante data binnen te halen.

IS HET MOGELIJK TE SELECTEREN OP INVLOED VAN DE AUTEUR VAN EEN BERICHT? OP WAT VOOR MANIER WORDT DEZE INVLOED BEPAALD?

Ja, bijvoorbeeld op basis van aantal volgers, tweets, retweets en gebruikte termen en #tags.

OP WELKE GEBIEDEN IS HET MOGELIJK OM TRENDANALYSE UIT TE VOEREN (SENTIMENT, VOLUME, TIJDSTIP, GEO, NETWERK, INVLOED… ETC.)?

Volume, Bereik, Tijdstip, Geo, Netwerk, Invloed, Meest voorkomende woorden of #tags. Daarnaast kunnen zelf criteria worden ingesteld, waarna analyse op basis daarvan kan worden gemaakt. Bijvoorbeeld bij webcare op basis van reactietijd, activiteit van gebruikers enz.

IS HET MOGELIJK TE SELECTEREN OP BELANG VAN BRONNEN? WAT IS DE METHODE OM BELANG VAN BRONNEN TE BEPALEN?

Ja, bijvoorbeeld op basis van aantal volgers, tweets, retweets en gebruikte termen en #tags, Pagerank.

GENEREREN META-DATA

IS ER EEN EENVOUDIGE OPTIE VOOR DIRECTE VERTALING BESCHIKBAAR (BIJV. VIA GOOGLE TRANSLATE) EN IS HET MOGELIJK DE TAAL VAN UITINGEN AUTOMATISCH TE BEPALEN?

Ja.

IS HET MOGELIJK OM LOCATIE VAN UITINGEN TE BEPALEN (GEO)?

Ja, De analyse bevat een geografische kaart waarop je kunt zien in welke plaats of gemeente bepaalde uitingen op twitter zijn gevonden.

IN HOEVERRE IS HET MOGELIJK OM DATA TE KOPPELEN AAN EXTERNE BRONNEN (ZOALS BEREKENEN PR- WAARDE, CBS-INFORMATIE… ETC.), ZO JA LEG UIT.

De gevonden resultaten zijn te exporteren via Excel en/of API, waarna zelf koppeling kan worden gemaakt met externe systemen. Uiteraard bieden wij hier ondersteuning.

SELECTIEMOGELIJKHEDEN

OP WAT VOOR MANIER WORDT DE QUERY OPGEBOUWD DOOR DE GEBRUIKER?

In de basic settings op een visuele manier. In de advanced settings via SQL-query.

IS HET MOGELIJK ITERATIEF DE QUERY OP TE BOUWEN OP BASIS VAN ZOEKRESULTATEN?

Ja, Aan de hand van getoonde resultaten. De query kan verfijnd worden door een zoekopdracht in te stellen binnen de zoekresultaten.

IS HET MOGELIJK VISUEEL EEN DRILL-DOWN TE DOEN OP DE UITKOMSTEN (TOPICS, BRONNEN, POSTERS, …)

Ja, drill down en instellen van filters zijn beiden mogelijk.

IN HOEVERRE IS HET MOGELIJK OM TE SELECTEREN OP RELEVANTIE, ZOJA HOE WORDT RELEVANTIE BEPAALD?

Relevantie kan bepaald worden op basis van tijd volume, invloed of bereik.

TOT WELK NIVEAU VAN TIJDSINTERVALLEN KAN WORDEN GESELECTEERD (DAG, UUR, MINUUT, …)

Realtime tot dagelijks en alles daar tussenin. Elk tijdsinterval is mogelijk. Dit is afhankelijk van de wens van de gebruiker.

USER INTERFACE

UIT WELKE MODULES BESTAAT DE TOOL (BV WEBCARE, SELECTIE, RAPPORTAGE, …)

Monitoring, Analyse, Webcare, Rapportages.

WAT ZIJN DE WORKFLOWMOGELIJKHEDEN VAN DE TOOL OP GEBIED VAN: WEBCARE, RAPPORTAGE GENEREREN?

Bij Webcare kan het proces bedacht worden en vervolgens zelf naar wens worden ingericht. Vanwege de variatie van verschillende gebruikers is dit erg belangrijk. Per gebruiker kunnen verschillende rechten worden toegekend. De rapportages kunnen zelf worden gegenereerd. Via de chart generator kan de gebruiker zelf bepalen welke variabelen een grafiek worden ingeschoten.

IS HET MOGELIJK OM CLASSIFICATIENIVEAU VAN GEBRUIKERS EN/OF CLASSIFICATIE IN WORKFLOW TOE TE PASSEN?

Ja, de hoofdgebruiker kan een gebruiker aanmaken en deze rechten toekennen. Bijvoorbeeld, reageren via webcare, instellen zoekopdrachten enz.

WELKE SOORTEN GEBRUIKERS WORDEN ONDERSCHEIDEN EN WAT ZIJN HUN RECHTEN?

Per gebruiker kunnen verschillende rechten worden toegekend. Deze zijn door de hoofdgebruiker in te stellen.

IN HOEVERRE IS HET MOGELIJK OM VANUIT GRAFIEKEN IN TE ZOOMEN OP DETAILNIVEAU?

De grafieken zijn interactief en dus doorklikbaar.

VOOR WEBCARE IS REGELMATIG DE NORM BINNEN 1 UUR NADAT DE UITING ONLINE IS GEGAAN REAGEREN, BINNEN 24 UUR OPGELOST. IN WELKE MATE SUPPORT HET SYSTEEM OM DEZE SLA TE HALEN (DENK AAN SORTERING, PRIORITERING, ALERTING BIJ OVERSCHRIJVING ETC.)

Via Sortering, prioritering en alerts bij overschrijving.

RAPPORTAGE

WELKE RAPPORTAGES ZIJN ER MOGELIJK ZOALS: STATISTIEKEN, TOPICS, ETC.

Via de chart generator kan de gebruiker zelf bepalen welke variabelen een grafiek worden ingeschoten. Deze kunnen vervolgens in een rapportage worden uitgedraaid. Dit kan geëxporteerd worden via: API, CSV, RSS, XML.

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN VOOR HET GRAFISCH WEERGEVEN VAN DE INFORMATIE (GRAFIEKEN, TAG CLOUDS, ETC.)

Grafieken, tag clouds, Geografische kaarten, top lijsten etc.

WELKE ALERTS ZIJN MOGELIJK, HOE WORDEN DEZE GECOMMUNICEERD (MAIL, RSS, SMS, ETC.), ZIJN DEZE REALTIME EN HOE KUNNEN DEZE WORDEN INGESTELD?

Email, RSS, XML, SMS, Mobile alert (Iphone, Android, Ipad). Dit is mogelijk vanuit soorten medi.

WELKE MOGELIJKHEID ONDERSTEUND DE SOFTWARE OM REALTIME INFORMATIE TE RAPPORTEREN, OP BASIS VAN WELKE BRONNEN?

Via alerts, dashboard of geckoboard (extern dashboard).

WELKE MOGELIJKHEID ONDERSTEUND DE SOFTWARE OM EEN OVERZICHTSSCHERM (NARROWCASTING) TE GENEREREN, KAN DEZE DE REALTIME STATUS WEERGEVEN?

Via een extern dashboard. ( geckoboard). Deze kunnen door ons of zelf worden ingericht.

WELKE MOGELIJKHEID TOT AUTOMATISERING VAN RAPPORTAGE ONDERSTEUND DE SOFTWARE? (SELECTIE UITVOEREN, VASTE RAPPORTAGES EN AUTOMATISCHE VERSPREIDING)

Alle genoemde mogelijkheden. (selectie uitvoeren, vaste rapportages en automatische verspreiding)

WELKE MOGELIJKHEID IS ER OM STATISTIEKEN TE GENEREREN OVER DE WEBCARE-ACTIVITEITEN?

Alle activiteiten via webcare kunnen door zelf bepaalde topics worden geanalyseerd.

VOOR WEBCARE IS VRIJ VAAK DE NORM BINNEN 1 UUR NADAT DE UITING ONLINE IS GEGAAN REAGEREN, BINNEN 24 UUR OPGELOST. IN WELKE MATE KAN OP DEZE SLA WORDEN GERAPPORTEERD?

Wij houden bij wanneer een bericht is binnengekomen, wie het behandeld hebben, hoeveel tijd er zit tussen binnenkomt en de eventueel meerdere reacties. Doorzetten 2de lijns etc. Alles wordt gelogd en kan in rapportages worden uitgedraaid, per gebruiker, type bericht, bron etc. Door integratie met KCC systemen als Trinicom kunnen daar de SLAs worden ingesteld en nageleefd.

WEBCARE

WELKE ACTIES KUNNEN ER GENOMEN WORDEN OP INDIVIDUELE UITINGEN (REAGEREN, DOORSTUREN, ACTIEPUNTEN, NOTITIES… ETC.)?

Taggen, Reageren, Doorsturen, Notities, Retweeten. Alle mogelijkheden via Twitter en Facebook vanuit de Tracebuzz omgeving. Andere media via een directe link. Dit geldt ook voor onze mobile apps.

IN HOEVERRE HET MOGELIJK INDIVIDUELE BERICHTEN TE LABELEN EN DOOR TE STUREN NAAR DE JUISTE GEBRUIKER?

Dit kan in het systeem worden ingesteld.

ZIJN ER ALERTS MOGELIJK OP INDIVIDUEN?

Ja, via sms, email, RSS, XML, mobile apps en web.

WAT IS DE INTEGRATIE MET TWITTER, FACEBOOK, FORA EN ANDERE OM VANUIT HET TOOL TE KUNNEN REAGEREN, ZIJN PRIVEBERICHTEN OOK MOGELIJK?

Via Twitter en Facebook een volledige integratie, waarbij vanuit Tracebuzz kan worden gereageerd en prive berichten kunnen worden binnengehaald. Daarnaast is gerelateerde historie altijd beschikbaar, omdat alle data wordt opgeslagen.

IN HOEVERRE IS HET MOGELIJK HET OVERZICHT TE BEWAKEN VAN CONVERSATIES VANUIT HET TOOL?

Alle data wordt opgeslagen, waardoor een bericht altijd in de volledige context zichtbaar is. Daarnaast kunnen door koppeling met klantcontactsystemen ook historische contacten via email en telefoon worden gecombineerd met social media uitingen.

IN HOEVERRE IS MOGELIJK OM MET MEERDERE TEAMLEDEN CONVERSATIES TE VOEREN EN BEWAKEN (BIJVOORBEELD OOK OVERDRACHT) IS ONDERSCHEID MOGELIJK WAARBIJ MEDEWERKERS INPUT KUNNEN LEVEREN VIA DE TOOL?

Via intern commentaar, het wijzen van taken aan medegebruikers en eenmalig openen van een nieuw bericht.

WELKE STATISTIEKEN ZIJN ER TE MAKEN OP DE GEVOERDE CONVERSATIES?

Dit kun je zelf bepalen. Voorbeelden hiervan zijn reactietijden en activiteit van gebruikers.

PRIJSSTELLING

ANDERE CONTRACTVOORWAARDEN (BIJV. DUUR VAN EEN CONTRACT, SPRAKE VAN STANDAARDVERLENGING, MOGELIJKHEID TOT OPZEGGING CONTRACT IN EERSTE JAAR, ETC.)

Tracebuzz werkt met maandelijkse en jaarlijkse licenties die per direct worden opgezegd.

BASIS VOOR GEBRUIKERSLICENTIES, KOSTEN PER LICENTIE

De kosten zijn opgebouwd op basis van zoekopdrachten en funcionaliteiten. Het aantal gebruikers is onbeperkt. Daarnaast is het aantal zoekopdrachten bij een webcare abonnement ook onbeperkt. (fair use policy)

PRIJS PER MODULE INDIEN WEBCARE EN MONITORING APART WORDEN BEREKEND?

Monitoring vanaf 250 euro per maand Analyse vanaf 500 euro per maand Webcare vanaf 1.000 euro per maand

KOSTEN VOOR TRAINING/CONSULTANCY

Dit is inbegrepen bij het abonnement. Voor uitzonderlijke gevallen wordt 500 euro per dagdeel gerekend.

ZIJN ER EXTRA KOSTEN VERBONDEN AAN SUPPORT?

Nee.

IN HOEVERRE IS HET MOGELIJK OM (TIJDELIJK) OP TE SCHALEN IN HET KADER VAN CRISIS?

Dit is ten alle tijden mogelijk.

ADDITIONELE INFORMATIE

IS ER NOG ANDERE INFORMATIE DIE NOG NIET IS GEVRAAGD, MAAR WEL VAN BELANG IS VOOR DE BESCHRIJVING VAN DE TOOL?

Als Tracebuzz geen waarde meer toevoegd, kan de klant maandelijks direct opzeggen zonder opgaaf van reden of kosten. Onze software is beschikbaar in het Nederlands en Engels. Onze automatische filters zijn zeer geavanceerd, zodat maar een klein percentage van de berichten handmatig bekeken hoeft te worden. De webcare module bevat functionaliteiten als gerelateerde berichten, eigen url shortener, eigen tweetlonger, eigen tweetlater en meer. Uurlijks worden er backups gemaakt. Tracebuzz heeft apps beschikbaar voor Ipad, Android en Iphone. Social Media Onderzoeken worden indien gewenst gedaan door onze partner Blauw Research. Tracebuzz kan gratis getest worden via onze 14 daagse trial, zodat zelf ervaren kan worden wat Tracebuzz kan.

Martijn Kriens
Partner bij iCrowds

Partner iCrowds, bedenker Medical Data Recorder

Categorie
Tags

1 Reactie

  carron

  lening Aanbieding

  Heeft u een lening nodig?

  * Leningsovereenkomsten tot

  € 5000 tot € 50.000.000

  * Kies tussen 1 en 30 jaar terug te betalen.

  * Kies tussen de maandelijkse en jaarlijkse

  afbetalingsplan

  * Flexibele lening voorwaarden..

  Al deze plannen en meer op contact

  ons.

  Contacteer ons vandaag nog voor een dringende lening:

  forum_credit_financial_info@yahoo.com

  Telefoon: +447024044855

  Met vriendelijke groeten

  Management.


  11 juli 2013 om 08:56

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!