Shell beste online recruiter

8 oktober 2003, 08:01

Jungle Rating onderzocht in de maanden juni en juli van 2003 de kwaliteit van online arbeidsmarktcommunicatie van de 25 grootste beursgenoteerde fondsen in Nederland. Shell blijkt de absolute winnaar.

Shell verschaft uitgebreide informatie die relevant is voor de arbeidsmarkt. Daarbij maakt Shell optimaal gebruik van de mogelijkheden van het internet. Vooral op het gebied van multimedialiteit scoort Shell ver boven gemiddeld (89% versus 33% gemiddeld). Zo toont het bedrijf digitale bedrijfsfilms en wordt informatie vaak visueel ondersteund. In de ogen van Jungle Rating maakt het bedrijf de potenti?le werkomgeving op deze manier het meest tastbaar en kunnen sollicitanten een prima indruk krijgen van de mensen die werken bij Shell evenals van de werkomgeving.

Top 5 kwaliteit online arbeidsmarktcommunicatie juni/juli 2003

1 Shell 58,1%

2 Getronics 49,4%

3 Dsm 49,1%

4 Akzo 48,2%

5 Aegon 47,6%

De scores op de dimensies in het model van JR (toegankelijkheid, interactiviteit, multimedialiteit, personalisatie, bedrijfsprofiel, actualiteit, werkomgeving, arbeidsvoorwaarden en vacature & sollicitatieproces) zijn per partij gemiddeld, waarna een eindscore is berekend. Een score van 25% betekent dat de betreffende onderneming een kwart van het maximaal haalbare punten heeft gescoord.

Opvallende bevindingen

Op basis van het onderzoek heeft Jungle Rating de volgende conclusies getrokken:

1. Gemiddelde scores liggen laag Het is opvallend dat de scores grotendeels onder de 50% liggen. Dit betekent dat ondernemingen gemiddeld meer dan de helft van de mogelijkheden op het gebied van online arbeidsmarktcommunicatie onbenut laten. De ?best performer? scoort echter op bijna alle dimensies ruim boven de 50 %. De conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat er genoeg mogelijkheden zijn, maar dat slechts een enkeling deze daadwerkelijk benut.

2. Algemene bedrijfsinformatie op orde De algemene informatie over het bedrijf (profiel, geschiedenis, strategie, kernactiviteiten, bedrijfsstructuur etc) blijkt het beste te worden ingevuld. Dit is op zich te verwachten aangezien deze informatie ook voor andere doelgroepen (pers, analisten, maatschappij) van belang wordt geacht.

3. Arbeidsvoorwaarden onvoldoende gecommuniceerd De communicatie over de arbeidsvoorwaarden laat heel wat te wensen over. Denk aan informatie over het beleid van de organisatie op het gebied van primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden. Overigens wordt de informatieverschaffing rondom beschikbare vacatures en over het sollicitatieproces wel redelijk ingevuld.

4. Persoonlijke dienstverlening wellicht in de toekomst interessant Tenslotte blijkt dat de dimensie personalisatie gemiddeld relatief laag scoort. Op dit gebied zijn vele mogelijkheden. Te denken valt aan ?alert-services? (de werkzoekende wordt op de hoogte gesteld indien een vacature beschikbaar komt), online persoonlijkheidtesten en ?job match modules? (koppeling van profiel werkzoekende aan vacature). Uiteraard kost het implementeren van dergelijke functionaliteiten de nodige middelen. En geld voor deze investeringen is in deze tijd nu net niet beschikbaar.

Bron:

Nieuwsbrief JR, 8 oktober 2003

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!