Online advertising effectiever dan tv voor autoverkoop

20 oktober 2003, 04:36

Online advertising effectiever dan tv voor autoverkoopIn de ogen van de consument hebben online advertenties voor auto’s meer invloed op zijn koopbeslissing dan tv-reclame. Direct Mail en print zijn overigens nog belangrijker dan online media. Dat zegt consultancy-bedrijf Cap Gemini Ernst & Young (CGEY) in haar nieuwe rapport Cars Online 2003. CGEY zegt dat autofabrikanten mogelijk teveel besteden aan tv-reclame in vergelijking tot andere media.

Het onderzoek zet massamarketing in de automobielhandel af tegen meer gerichte vormen van marketing. Volgens CGEY is de laatste aanpak veel effectiever en leidt dat tot hogere winstgevendheid. Consumenten werd gevraagd welke vorm van communicatie hun koopbeslissing beinvloedt. Mond-tot-mond reclame is met 71% de topper, gevolgd door een direct mail-aanbod van een dealer met 50%. Publicaties in de auto-pers scoren 45%, print-reclame 34%, reclame op fabrikantensites 28%, reclame bij zoekmachines 27% terwijl maar 18% zegt dat een tv-commercial van invloed is.

CGEY concludeert verder dat klanten meer loyaal zijn aan een merk dan aan een dealer. De internet-aanpak van fabrikanten en dealers is vaak onder de maat, omdat te weinig wordt ingespeeld op de behoefte aan prijs-informatie. Volgens CGEY is tweederde van de klanten bereid om informatie af te staan over hun wensen en voorkeuren, maar doet de handel daar veel te weinig mee. De liberalisering van de markt door de afschaffing van de ‘block exemption’ zet de prijzen en de marges waarschijnlijk onder druk, maar de handel heeft daar nog niet echt een antwoord op.

Volgens CGEY is het van groot belang voor de automobielhandel om het web in het hele marketingprogramma te integreren, zodat bij elk contactmoment ook internet betrokken kan worden. Dus bijvoorbeeld ook een webzuil in de showroom. In het algemeen neemt het aantal contactmomenten met de klant af, omdat de auto’s tegenwoordig minder vaak in de garage staan en het langer duurt voordat men een nieuwe koopt. Maar die contactmomenten zijn juist zeer belangrijk om nieuwe leads te genereren. Traffic naar internet trekken biedt de mogelijkheid gegevens te verzamelen over de klant middels clickstream-analyse.

CGEY deed het internationale ‘cross-channel’ onderzoek naar de behoeften en verwachtingen van 3500 klanten van de automobiel-industrie in 7 landen waar de fabrikanten gevestigd zijn (VS, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Itali?, Canada en Zweden). Het beeld per land verschilde nogal; zo gebruiken Duitsers het internet veel meer dan de Fransen. Daarnaast werden dealers en fabrikanten ge?nterviewd.

Zijn de conclusies ook op Nederland van toepassing? Robbert Hacken, senior consultant automotive Cap Gemini Ernst & Young Nederland, denkt van wel: “Nederland loopt redelijk mee in deze trends, die overigens niet veel verschillen van vorig jaar. Het internetgebruik in Nederland is redelijk hoog, en het web wordt dan ook veel als informatiebron gebruikt. Online transacties zijn er nauwelijks. Je ziet dat consumenten steeds mondiger worden, en dat moet zich vertalen naar een gepersonifieerde aanpak.”

Moet de automobielhandel minder aan tv en meer aan andere communicatievormen gaan besteden?

Hacken: “Het een sluit het ander niet uit. Ik sluit niet uit dat fabrikanten hun massacommunicatie zouden moeten afbouwen. Aan de andere kant weet je niet wat er gebeurt als je de tv-commercials zou weglaten. Persoonlijke aandacht zal in elk geval in toenemende mate belangrijk worden.”

Bron: www.emerce.nl

Edwin Duys
Social Media & Online Markeitng Realist | Mede-oprichter Saristos bij Saristos

Dol op het bedrijfsmatig toepassen van online marketing en social media. Mede-oprichter en partner van Saristos, realisten in online marketing en social media. Mijn drijfveer is bedrijven te helpen om door middel van content marketing via social en digitale media gekwalificeerde potentiële klanten (leads) te genereren. Je kunt mij zakelijk volgen via Twitter en met mij connecten via LinkedIn

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!