Nut en blijvende noodzaak van businessmodel-innovatie

25 maart 2021, 14:00

Zes praktische tips om te kunnen blijven sleutelen aan de manier waarop je zaken doet

We leven in een tijd waarin veranderingen elkaar snel opvolgen. Denk aan corona dat veel teweeg heeft gebracht of aan technologische ontwikkelingen (vierde industriële revolutie) en de verschillende veranderingen tussen generaties van mensen. Hierdoor moeten organisaties, maar ook marketeers steeds sneller kunnen anticiperen, leren en handelen. Vanuit dat kader is het nu en in de toekomst belangrijk om als organisatie waarde te blijven creëren voor je klanten alsook voor je eigen organisatie. Dit is waar businessmodel-innovatie voor staat. Er is te allen tijde nut en noodzaak voor businessmodel-innovatie. Oftewel als organisatie waardevol blijven!

Door NIMA Class-docent Patrick Kooij – NIMA Classes zijn korte opleidingsmodules die marketing-beroepsvereniging NIMA aanbiedt aan leden en niet-leden. Het hele overzicht en aanbod vind je hier.

Wat ís een businessmodel?

Uit de literatuur blijkt dat er geen specifieke definitie is voor het begrip ‘businessmodel’. Verschillende auteurs geven ieder hun eigen definitie van een businessmodel. Gary Hamel (2002) gebruikt de simpelste definitie voor een businessmodel en omschrijft het als ‘de manier waarop men zakendoet’. In andere woorden: een businessmodel heeft als doel om waarde te creëren, voor klanten en voor de eigen organisatie.

De negen bouwstenen van Business Model Canvas

In de literatuur zijn meerdere businessmodellen beschreven. Het meest bekende en toegepaste model is het Business Model Canvas. Osterwalder en Yves Pigneur (2009) beschrijven hun businessmodel vanuit negen bouwstenen die het proces van waardecreatie beschrijven.

 1. Klantsegmenten beschrijven de verschillende groepen mensen of organisaties die een onderneming wil bereiken.
 2. Waardepropositie beschrijft de bundel van producten en diensten die waarde creëert voor een specifiek klantsegment.
 3. Kanalen beschrijven hoe een bedrijf met zijn klanten communiceert en ze bereikt om een waardepropositie te leveren.
 4. Klantrelaties beschrijven de soorten relaties die een bedrijf aangaat met specifieke klantsegmenten.
 5. Inkomstenstromen geven de cash aan die een bedrijf genereert uit elk klantsegment.
 6. Key resources beschrijven de belangrijkste assets die nodig zijn om te zorgen dat een businessmodel goed werkt.
 7. Kernactiviteiten beschrijven de belangrijkste dingen die een onderneming moet doen om te zorgen dat haar businessmodel goed werkt.
 8. Key partners beschrijven het netwerk van leveranciers en partners die zorgen dat het businessmodel werkt.
 9. Kostenstructuur beschrijft alle kosten die worden gemaakt om een businessmodel te laten werken.

Zes praktische tips voor businessmodel-innovatie

 1. Scan veranderingen: of het nu gaat om het (her-) ontwerpen van een (nieuwe) waardepropositie of businessmodel, het blijft noodzakelijk om de omgeving continu te scannen. Dit is de enige manier om nieuwe ontwikkelingen tijdig te signaleren. Denk hierbij aan ontwikkelingen op macro- en mesoniveau.
 2. Zoek naar de Juiste Fit: help klanten met het vervullen van hun belangrijkste taken, met het verlichten van extreme pijnpunten en met het realiseren van essentiële voordelen. Oftewel, zorg dat klanten enthousiast worden over jouw waardepropositie. En kijk bijvoorbeeld naar de customer journey, oftewel traceer waar en op welke plekken je als organisatie nog meer waarde kan creëren voor jouw klanten.
 3. Reflecteer op je eigen businessmodel: kijk als organisatie zelf naar je eigen businessmodel. Een goede en eerlijke zelfreflectie geeft een beeld van de huidige situatie. Dit kan als startpunt dienen voor het innoveren van je businessmodel. Je kunt hierbij gebruik maken van de businessmodel assessment scan.
 4. Blijf je verdienmodel vernieuwen: kijk en leer van bestaande verdienmodellen. Denk bijvoorbeeld aan de scheermesjes van Gillette of aan de Nespresso-koffiemachine met eigen Nespresso capsules. In geval van het scheermesje en houder spreken we over Razor and Blade. Oftwel je kunt het basisproduct vaak kopen tegen een lage prijs, maar de aanverwante verbruiksartikelen zijn hoger in prijs.
 5. Zorg voor unieke competenties: vanuit businessmodel-innovatie is het belangrijk om optimaal gebruik te maken van bestaande en nieuwe kennis en competenties. Zeker om een blijvend duurzaam concurrentievoordeel te creëren en/of te behouden. Stel jezelf als organisatie daarom vanuit de toekomstverkenning regelmatig de vraag welke kennis en competentie nodig zijn voor jouw waardepropositie, distributiekanalen, klantrelaties en inkomstenstromen.
 6. Leiderschap met visie en voorbeeldgedrag: denk hier aan leiders die openstaan voor innovatie, dus zelf ook willen en kunnen anticiperen op veranderingen. Goed voorbeeld doet volgen. En leer ook, om verschillende generaties te begrijpen, in hun denken en handelen.

Wil je meer tips en praktische handvatten voor businessmodel-innovatie? Volg dan maandag 10 mei de Masterclass businessmodel innovatie. In deze Masterclass zal er telkens een koppeling worden gemaakt tussen theorie en de praktijk. Hierbij ga je ook zelf aan de slag met businessmodel innovatie!

Het Nederlands Instituut voor Marketing is een vereniging van vakprofessionals en biedt meer dan 120 interessante events, classes, trainingen, workshops en nog veel meer. De beste experts op het gebied van marketing, communicatie, sales en digital worden door team NIMA aangetrokken om als specialistisch docent les te geven. Deze korte opleidingen en classes zijn toegankelijk voor álle professionals in het vak (NIMA Members ontvengen korting). NIMA helpt vakgenoten bij de ontwikkeling van hun professional journey. NIMA-events en classes worden zeer hoog gewaardeerd en beoordeeld. Hier vind je het hele programma: https://www.nima.nl/nima-classes-events

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!