Coronacrisis voedt optimisme over marketing

21 augustus 2020, 06:00

Focus op korte termijn en lijfsbehoud heeft een positieve impact op het marketingvak en de -functie

Marketeers beschouwen marketing als essentiële functie om het verschil te maken bij het beuken op de korte- en langetermijneffecten van covid. De pandemie bedreigt veel organisaties in hun voortbestaan, maar als ‘driver of change and opportunity’ zijn het vooral de marketeers die geacht worden snel met oplossingen en ideeën te komen. Dat leidt opvallend genoeg tot een zeker optimisme over het vak.

Als marketeers al bij de pakken neer gaan zitten, hoe moeten we de rest van de wereld dan uit de depressie trekken? Dat was veelal de teneur van de blogs, meningen, opinies en columns die we sinds afgelopen maart over elkaar heen stortten in een poging de moed erin te houden. Recent onderzoek onder marketeers wijst nu ook uit dat de vakgenoten er zin in hebben. Het mes moet in de uitgaven en marketing accountability wordt belangrijker dan ooit gevonden, maar voor het vak zelf breken misschien wel prachtige tijden aan.

Onderzoeken naar trends in marketing zijn uiteraard vooral interessant voor bedrijven, adviseurs, dienstverleners de zich richten op de marketeer zelf. En dat is nogal een industrie uiteraard, maar als vakblog en beroepsorganisatie loeren we ook graag mee. Komende maand komt NIMA zelf met een onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met DVJ en DPG naar de stand van de marketingstaat. In aanloop daarnaartoe lazen we mee met een onderzoek dat redelijk in lijn ligt met onze eigen opzet. Interessant, omdat de uitkomsten vers zijn en opgehaald ná de grootste klap van covid, die afgelopen maart tot mei tot redelijk paniekerige reacties leidde.

Focus op ROI van marketeers illustreert wel dat ze gaan tellen

Adviesbedrijf Econsultancy publiceerde in juli zijn tweede editie van het Future of Marketing-rapport, waarin de trends worden onderzocht die in de loop van de komende twee jaar hoog op de prioriteitenladder staan van de branche en van marketeers. Normaal gesproken lees je daar een persbericht over en laat je het verder, maar NIMA-directeur Kirsten Andres kreeg als deelnemer het hele rapport toegezonden en hoewel voorzien van een hele waslijst aan disclaimers is het toch wel interessant er een paar conclusies uit te tillen. Publiceren mag niet, maar mocht je het ook willen inzien: stuur een mailtje aan de redactie, zetten we ‘m even door.

Het onderzoek zelf lijkt me van waarde. Er namen ongeveer 800 professionals deel, waarvan zo’n 500 aan ‘klantzijde’, een goede mix van B2B en B2C en een goede spreiding van rollen. De data zijn vlak voor de zomer opgehaald en meer dan driekwart van de respondenten is afkomstig uit Europa, verreweg de meesten uit het VK trouwens. Onderaan dit artikel volgt een opsomming van de belangrijkste uitkomsten, maar een paar dingen in het rapport vielen me extra op: in het algemeen het algemene positivisme dat erin doorklinkt, het enorme belang dat wordt gehecht aan de customer experience, de – kunnen we dat zeggen? – focus op contentmarketing, of content in het algemeen, en de focus op ROI. Dat laatste lijkt misschien de minst verrassende uitkomst met een wereldwijde economische recessie op komst, maar het illustreert wel dat marketeers gaan tellen. Omdat hun interne opdrachtgevers dat ook doen.

Marketeers zijn rasoptimisten. En opportunisten. Maar de redenen voor optimisme die ze noemen – volgens Econsultancy uiteraard – zijn de aanhoudende behoefte aan marketing, de beperkingen die covid oplegt en de wijze waarop organisaties daarmee om (kunnen) gaan. Als derde noemen ze zelf het bijna natuurlijke vermogen van juist marketeers om snel aan te kunnen passen. Geen valse bescheidenheid daar.

Uitgerekend marketing beweegt waar het moet gebeuren

Marketeers beschouwen marketing als essentiële functie om het verschil te maken bij het beuken op de korte- en langetermijneffecten van alle corona-ellende. De pandemie bedreigt veel organisaties in hun voortbestaan en als ‘driver of change and opportunity’ zijn het vooral de marketeers die geacht worden snel met oplossingen en ideeën te komen. Dat geldt ook voor veranderingen die het gevolg zijn van maatregelen die worden getroffen. Daar snel op inspelen hoort een beetje bij het dna van marketing, waar concurrentievoordeel soms een kwestie van weken of maanden kan zijn. ‘Move fast and break things‘, dat idee. Uitgerekend marketing beweegt ‘waar het moet gebeuren’. Die focus op korte termijn en domweg lijfsbehoud heeft een positieve impact op het marketingvak en de -functie, zo wordt gedacht. Er is werk aan de winkel, soms letterlijk.

De klantervaring, vertrouwen en de ROI, dat zijn kort door de bocht de drie belangrijkste marketinggerelateerde issues van het moment. Kennelijk valt er ook nog een hoop te verbeteren en kennelijk wordt er veel belang gehecht aan die klantervaring als onderscheidende factor. Je zou het ook om kunnen draaien: als marketeers zeggen dat hun bedrijf veel aandacht zal geven aan het verbeteren van de klantreis of -ervaring, komen er kennelijk ook veel geluiden binnen om daar iets aan te verbeteren. Voor veel organisaties geldt ook dat ze in de afgelopen maanden veel contact hebben gehad met klanten op een manier die anders is dan de afgelopen jaren het geval was. E-commerce nam een vlucht, bedrijven waren soms langdurig gesloten, customer service vond plaats vanuit thuiswerkplekken. Dat marketeers zeggen dat hun organisatie veel waarde hecht aan vertrouwen is een bekend geluid, evenals de opgelaaide aandacht voor purpose-driven marketing trouwens.

De ongekende crisis heeft in menig directiekamer geleid tot existentiële gesprekken

Dat hoeft niet het gevolg te zijn van grote belangstelling naar bedrijfswaarden onder consumenten overigens. De ongekende en onbekende crisis heeft in menig directiekamer geleid tot existentiële gesprekken van het type ‘hoe blijven we in leven, waartoe zijn wij op aarde en wat vinden onze klanten echt belangrijk?’ Zulke diepe overdenkingen leiden geregeld tot purpose-driven besluitvorming, waarmee overigens niet gezegd is dat die beklijft of helemaal is ingebed in de bedrijfsvoering, maar goed: de ondervraagde marketeers zien building and maintaining trust als een belangrijk aandachtsgebied. Dat de organisatie scherp gaat letten op de ROI en effectiviteit van marketing mag geen verrassing heten. Enige marketingspecialisaties die daar last van kúnnen krijgen zijn de onderdelen die zich wat meer richten op het experimentele aspecten van het vak. Het wordt fact based, maar die trend was voor covid ook al waarneembaar.

Derde staatje dat me opviel was die waarin wordt toegelicht waar marketeers dénken dat de grootste verandering te verwachten valt, in het belang dat eraan wordt gehecht voor effectiviteit. Op zich een lekkere insteek en ook opvallend zijn die nummers twee tot vijf, die wel verraden dat de onderzoekspopulatie redelijk digital savvy moet zijn: search, social en de al eerder geconstateerde herwaardering van e-mailmarketing. Je zou het ook opvallend kunnen noemen dat social nog zo hoog scoort in dit tijdsgewricht waarin Facebook, Instagram, TikTok en dergelijke nogal in de vuurlinie liggen. Maar contentmarketing dus. Reden die de onderzoekers aanhalen staat weer in verband met het belang van reputatie en engagement en de vermeende effectiviteit die eraan wordt toegedicht. Over de vorm en de media die je daarbij inzet is ook een hoop geschreven in het rapport, maar daar komen we in een latere posting misschien nog weleens op terug.

Meer dan driekwart van de marketeers voorspelt dat het belang van contentmarketing zal toenemen

Brengt me bij de management summery en opnieuw: mocht je het onderzoeksrapport in z’n geheel willen lezen: laat ons weten, sturen we ‘m door:

● Marketeers zijn over het algemeen positief over het nieuwe decennium; 73 procent zegt ook optimistisch te zijn over de toekomst van de industrie. Dit gevoel van optimisme wordt ingegeven door de rol die marketing inneemt bij het bevorderen van verandering en het stimuleren van herstel na de covid-19-crisis en op de langere termijn.

● Covid-19 en de bredere gevolgen die de economische crisis met zich meebrengt zijn uiteraard van invloed op overwegingen over de toekomst. De wereldwijde recessie die ermee gepaard gaat wordt gezien als een bedreiging voor het voortbestaan ​​van veel organisaties, maar de pandemie wordt ook beschouwd als een motor van verandering, die de digitale transformatie heeft versneld. Het opende nieuwe kansen voor degenen die zich het best konden aanpassen aan het ‘nieuwe normaal’.

● Meer dan de helft van de marketeers (57 procent) voorspelt dat hun budgetten de komende twee jaar zullen dalen, voornamelijk ingegeven door de covid-19-crisis en de impact die dat heeft op het consumentenvertrouwen. Dat heeft tot gevolg dat er meer focus wordt gelegd op het maximaliseren van marketingeffectiviteit en het aantonen van ROI, om investeringen in marketing veilig te stellen.

● Klantervaring en customer journey-management hebben momenteel de hoogste prioriteit bij marketeers en dat vereist diepgaand begrip van de klant. Veel marketeers geven daarbij aan dat ze de customer experience als belangrijk onderscheidend element zien om afstand te nemen van concurrenten. Zeker in het drukker wordende digitale landschap.

● Brand purpose en vertrouwen worden steeds belangrijker gevonden. Veel marketeers zien in de doelstellingen van hun organisatie een key brand differentiator voor het merk. Ze schatten in dat ook consumenten ernaar zullen zoeken, of ontvankelijk voor zullen zijn na de covid-19-crisis.

● De gevoelde noodzaak om een ​​purpose te communiceren en de klantervaring te verbeteren, zorgt voor een grotere focus op content, waarbij meer dan driekwart van de marketeers (76 procent) voorspelt dat het belang van contentmarketing en contentmanagement zal toenemen in de komende twee jaar.

● Econsultancy vroeg specifiek uit hoe het gesteld was met de nieuwe regels die betrekking hebben op third-party cookies. Iets meer dan een derde van de marketeers (36 procent) gelooft dat ze daarvan genoeg weten en begrijpen. Gezien de verstrekkende gevolgen van die nieuwe regels voor targetting schatten de onderzoekers in dat er meer prioriteit aan geven zou moeten worden.

luuk ros
Manager Merk & Media van NIMA bij NIMA

Binnen het Nederlands Instituut voor Marketing verantwoordelijk voor de het merkmanagement van NIMA, content (die we al dan niet in samenwerkingen met leden en derden publiceren) en verbindingsofficier richting pers en stakeholders. Ik was van 2018 tot 2024 Hoofdredacteur van Marketingfacts. Studeerde in 1995 af (hbo Communicatie) en werkte bij een aantal corporates (Albert Heijn, DaimlerChrysler/debitel en Praxis), bureaus (Van Oorschot, Coebergh), maar vooral bij B2B-vakmedia (Telecommerce, Tijdschrift voor Marketing, Marketingonline, MarketingTribune, Marketingfacts) en inmiddels dus bij de beroepsvereniging voor professionals in marketing. Marketing-nerd. Professional Consumer. Retailmarketing. Leest/luistert/kijkt alles wat los en vast zit over innovatie in marketing. Bedenker van de NIMA Marketing Day.

COMMUNITY
Categorie
Tags

7 Reacties

  Hans Snel

  Dank Luuk, voor het delen van de resultaten van dit onderzoek. Eigenlijk vind ik die zorgwekkend, om twee redenen:

  1. De marketeers die aan het onderzoek hebben meegedaan lijken behalve aan een flinke dosis optimisme ook collectief aan een behoorlijke portie zelfingenomenheid te lijden: wij weten wel hoe we dit varkentje wassen. Dat is gevaarlijk: zelfingenomenheid leidt tot stilstand.

  2. Als ik dan kijk naar de oplossingen, die ze voor ogen hebben, liggen die vooral op het vlak van marketing communicatie: we moeten ons verhaal anders en beter en misschien via andere kanalen vertellen. We moeten de purpose van ons bedrijf beter voor het voetlicht brengen. Alleen waar het gaat om het verbeteren van de customer service, komt het product of de dienst zelf enigszins in beeld.

  Door de ontwrichtende werking biedt de pandemie een unieke kans om de eigen proposities eens echt fundamenteel tegen het licht te houden. Wat bieden wij nu eigenlijk echt aan meerwaarde, niet alleen aan onze klanten, maar aan de maatschappij als geheel? Hoe kunnen wij een bijdrage leveren aan de grote uitdagingen van deze eeuw: klimaatontwrichting, afname van de biodiversiteit, plastic soep, grondstoffenschaarse, mensonterende arbeidsomstandigheden? Dat vraagt om redesign, terug naar de tekentafel. Niet slechts het anders verwoorden dezelfde propositie.

  Ik had gehoopt, ja ook ik ben een optimist, dat de pandemie onder marketeers als een wake-up-call zou werken, maar als ik de resultaten van dit onderzoek lees, is daar vooralsnog geen sprake van. Voor fair marketing is er nog een lange weg te gaan.


  24 augustus 2020 om 06:25
  luuk ros

  Hi Hans,

  Dank voor je reactie! Weet niet of ik je conclusies deel, maar misschien komt het ook door de wijze waarop ik het heb opgeschreven hé? De twee belangrijkste conclusies wmb zijn dat marketeers wéten dat ROI van marketing een belangrijke rol gaat spelen en dat ze juist daarom positief zijn. Dat lijkt me een goede ontwikkeling: met minder geld, creatiever, een kritischer blik tóch marketingdoelstellingen halen komt misschien wat meer aan op vakmanschap en wat minder op domweg rammen richting je doelgroep. Of je dat zelfingenomenheid moet noemen weet ik dus niet. Denk dat dat wel meevalt eerlijk gezegd, maar je zou een slechte marketeer zijn als je niet zou vertrouwen op je eigen kennis en kunde. Juist het punt dat ze aanhalen tav de customer journey, dus de daadwerkelijke ervaring die consumenten hebben, lijkt me veel aanknopingspunten bieden om de purpose of doelen die een bedrijf zich stelt over het voetlicht te brengen.

  Ik zal je het rapport sturen, kijken of jij er hetzelfde uithaalt.


  24 augustus 2020 om 13:52
  Wim Tjaberinga

  Ha Luuk, ik mis in jouw artikel een beetje de existentiële vraag over de rol van de marketeer. De focus ligt op de how (ROI??) en de what (content marketing, social). Maar in de kern gaat het er toch om dat we proberen het gedrag van de klant te doorgronden en dat proberen te beïnvloeden? Dat lukt alleen maar wanneer we onszelf wegcijferen en echt gaan luisteren, observeren, experimenteren, etc. Dan begrijpen we ook goed wat COVID19 met mensen doet en bedenken we nieuwe proposities. ROI is dan geen doel, maar het resultaat van het succesvol inspelen op onze kennis van de consument. En als je er op die manier naar kijkt, dan komen content marketing en social niet op 1 te staan, maar 1-op-1 marketing, machine learning en marketing automation. De eerder genoemde twee zijn dan slechts kanalen om hier invulling aan te geven. Kortom, wanneer het klopt wat jij stelt – en ik heb geen reden om daaraan te twijfelen – dan mag het marketingvak zich nog eens goed achter de oren krabben en zich afvragen of ze de ogen nog wel goed op de bal hebben.


  24 augustus 2020 om 20:58
  luuk ros

  Hi Wim,

  Dit artikel is een samenvatting van wat ik aantrof in het onderzoek hé, niet wat mij zélf belangrijk lijkt in het vak. De onderzoekers hebben – zo denk ik – willen achterhalen wat marketeers dénken dat in de komende jaren een rol gaat spelen in hun werk. Uit de uitkomsten kun je redelijk halen dat daar veel marketeers tussen zitten die voornamelijk via online channels communiceren en verkopen, dus het blijft altijd beperkt representatief. Volkomen met je eens dat de meer existentiële vraag over de rol en betekenis van marketing daarbij nog interessanter is. Die verhoogde belangstelling voor de ROI van marketing lijkt me overigens logisch bij neergaande economie, maar het vertrouwen dat ze erbij hebben verbaast me dan wel.

  Eigenlijk zou ik weleens willen weten dat marketeers denken dat er gaat veranderen aan klantbehoeften – in het algemeen.


  25 augustus 2020 om 07:51
  Edwina

  Hello There. I found your blog using msn. This is a very ell written article.

  I will make sure to bookmark it and come bahk to read more of your useful info.

  Thanks for the post. I will definitely comeback.

  web page офисные ставки


  30 augustus 2020 om 14:55
  Bonnie

  Hey there! Someone in my Myspace group shared this site with us so I

  came to check it out. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and

  will be tweeting this to my followers! Excellent blog and great design.

  расценки на отделочные работы киев werbsite

  дизайн интерьера киев


  30 augustus 2020 om 17:52
  Carla

  Hello, i think that i saw you visited my website thus

  i camje to “return the favor”.I’m attempting to find things to enhance my website!I suppose its ok to use some of

  your ideas!!

  купить шубу из куницы web site шубы из ондатры


  31 augustus 2020 om 02:06

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!