Netto mediabestedingen dramatisch gedaald (-8%)

3 september 2003, 17:09

De netto mediabestedingen zijn in de eerste helft van 2003 met 8% gedaald. Werd in de eerste helft van 2002 nog ? 1,9 miljard uitgegeven, in de vergelijkbare periode in 2003 daalde dit budget naar ? 1,7 miljard. Verreweg het grootste deel van de daling wordt veroorzaakt door de afnemende bestedingen aan persmedia. Hier daalden de budgetten maar liefst ? 150 miljoen.

Dit blijkt uit onderzoek naar de netto mediabestedingen in Nederland, uitgevoerd door BBC De Media en Reclame Bank. De cijfers in het halfjaarrapport zijn afkomstig uit opgaven van media-exploitanten en uitgevers. Het halfjaarrapport is een vervolg op het Jaarboek Netto Mediabestedingen. BBC biedt hiermee actuele inzage in de ontwikkelingen van de media- en communicatiebranche .

Over de gehele linie worden dalingen van de bestedingen gesignaleerd. Grote uitzondering hierop is radio. Ondanks de perikelen rond de frequentieverdeling haalde dit mediumtype een stijging van de bestedingen van maar liefst 15%.

Bij de persmedia vallen de dalingen voor dagbladen en vak- en manage-mentbladen op. De dagbladen vallen terug met 17% en de vakbladen leveren 13% in. De publieksbladen en huis-aan-huisbladen lijken relatief nog het minst te lijden onder de malaise binnen de persmedia, maar ook hier nemen de bestedingen verder af. De publiekstijdschriften hadden over heel 2002 nog te maken met een daling van 6%. Deze is nu 7%. Bij de huis-aan-huisbladen is de daling opgelopen van 1,5% tot 8%.

Voor televisie zijn geen exacte gegevens aangeleverd voor de meting, maar de samenstellers van het rapport gaan voorlopig uit van een lichte daling van 2%. Dit cijfer is noch bevestigd noch ontkend door SPOT, die geen medewerking wilde verlenen aan het onderzoek.

Bij buitenreclame is vooral de invoering van de tabakswet goed zichtbaar. De ‘rookschade’ bij de abri’s bedroeg bijna ? 5 miljoen. Op billboards was tabaksreclame sinds 1996 al niet meer mogelijk. Hier bleef de omzet dan ook op niveau.

Een belangrijk aspect in het onderzoek is de prognose voor heel 2003. In de vorige meting (voor het jaarrapport 2002) werd nog uitgegaan van 2% daling, nu gaat de markt uit van -8%. Dat bekent dat er in de tweede helft van 2003 nog geen herstel zal optreden. Vrijwel alle mediumtypen hebben hun prognoses naar beneden bijgesteld met uitzondering van radio.

De ontwikkelingen in de Nederlandse mediamarkt staan in schril contrast met die in de Verenigde Staten. Daar namen de mediabestedingen in de eerste helft van 2003 maar liefst 6,8% toe.

Bron:

http://www.bbc-adex.nl/

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!