Negen maatschappelijke trends

14 september 2004, 16:22

Brickmeetsbyte.com: Het Erasmus Food Management Instituut heeft een rapport opgesteld met 9 actuele maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de foodretail, maar ook breder op het retaillandschap van toepassing kunnen zijn.

1. Vergrijzing

De gemiddelde leeftijd in Nederland is veschoven van 30,8 naar 38,6 jaar (inds 1950). 25% van de Nederlanders behoort tot de groep 55-plussers. Voor deze groep is bedieningsgemak en service uitermate relevant, een uitdaging voor produktontwikkelaars.

2. Multicultiralisering

In 2002 waren er drie miljoen allochtone Nederlanders. In 2050 zal 1 op de drie Nederlanders van allochtone afkomst zijn. In Amsterdam is dat inmiddels 45%. De sterke groei wordt vooroorzaakt door niet-westerse allochtenen (Turken, Marokkanen, Antillianen)

3. Individualisering

Een sterke toename van het aantal kleine huishoudens. Op dit moment bestaat een derde van de huishoudens uit 1 persoon. In 2020 zal dat 40% zijn. Gevolg is dat er een toename is van het aantal consumenten (lijkt gekker dan het is). Immers veel aankopen worden gedaan per huishouden (wasmachines etc.). Met het toenemen van het aantal huishoudens stijgt dus de verkoop.

4. Drukker

Arbeidsparticipatie van vrouwen is flink gestegen. Gevolg is dat gezinsinkomen enorm is toegenomen. Gevolg is wel dat mensen minder beschikbare tijd hebben. Het aantal verplichtingen (wat dat ook moge zijn) is tussen 1985 en 2000 met 3,2 uur gestegen.

Gevolg is dat mensen minder tijd nemen om bij fysieke winkels te orienteren.

5. Professionalisering

Opleidingsniveau van de consumenten is enorm gestegen. Gevolg is dat ze kritischer en mondiger worden. Samen met de toegenomen transparantie door internet, leidt dat tot een enorme druk op de retailers.

6. Dematerialisering

De concurrentieslag verschuift van materieel naar immaterieel. Voor een deel wordt dit veroorzaakt door het feit dat er nauwelijks meer slechte produkten verkocht worden. Mijn interpretatie hiervan is dat (de lading van) het merk in toenemende mate van belang wordt bij de keuze van het produkt.

7. Grensvervaging

Geografische en conceptmatige grenzen vervagen. Mensen reizen over de hele wereld en komen daar in contact met andere culturen produkten. Winkel- en dienstenconcepten worden steeds sneller uit het buitenland geimporteerd en geaccepteerd (de consument kent ze immers). Ook onstaat er branchevervaging. De Aldi wordt een van de grote computerretailers, de bouwmarkten gaan DVD?s verkopen etc etc.

8. Technologisering

Mensen zonder GSM op zak zijn op 1 hand te tellen. Flatscreen TV?s verkopen als een gek. Navigatiesystemen worden standaard in auto?s meegeleverd. ADSL en Breedbandkabel groeien nog steeds enorm. Alle apparaten beschikken over een computer. Mensen dragen chips om toegelaten te worden tot trendy restaurants.

9. Duurzaamheid

Duurzaamheid is geen modewoord meer. We raken ons er steeds meer van bewust dat voor onze consumptie we meer van de aarde afpakken dan we eraan teruggeven. Om over 50 jaar nog steeds in leven te blijven, zullen we zuinig moeten worden op het verbruik ervan. Consumenten zullen dat in toenemende mate gaan eisen van hun leveranciers, die weer zullen moeten aantonen dat ze Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Bron: ERM 01-09-2004

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

4 Reacties

  Teun

  Voor teksten met veel type/taal fouten moet je bij jou zijn.


  7 februari 2020 om 10:06
  Joris Geurts

  Echt heel slecht! ik had veel beter kunnen maken ja!


  24 september 2020 om 15:02
  Joris Geurts

  Ik ben knap en sexy. moet je nagaan hoe moeilijk het voor mij is om naar zoiets slechts te kijken.


  24 september 2020 om 15:05

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!