Nationaal Platform E-Health stimuleert bij ict-oplossingen in de zorg

18 maart 2004, 17:10

Op 15 maart heeft het Nationaal Platform E-Health haar vierde symposium ?E-Health en E-Care, digitale opstap naar 1e lijnszorg? gehouden.

Sprekers zijn de heer Tunderman ecotel.org, de secretaris van het platform die ?een stand van zaken? ervan schetste en een oproep doet tot verdere initiatieven. Het dreigende huisartsentekort dat de Landelijke Vereniging van Huisartsen voor de nabije toekomst signaleert zou met het gebruik van e-mailconsulten door meer artsen snel en relatief goedkoop opgevangen kunnen worden. De heer Kortekaas van SurfPlan.nl behandelde het veiligheidsaspect van e-mail en het e-mailconsult in het bijzonder. De gevoeligheid van medische informatie en de mogelijkheid dat e-mail onderschept kan worden, maakt versleuteling noodzakelijk. Belangrijk en zoals de heer Kortekaas liet zien, vrij eenvoudig te regelen. Katleen Paal (MoveDis.nl) en Christien van der Most (ncmconsult.nl), respectievelijk di?tiste en vertegenwoordigster van een bedrijf Wellness International Network (WIN) voor onder andere voedingssupplementen, vertelden over hun ervaringen met internet. De di?tiste kan pati?nten behandelen die door de e-maildokter Robert Mol naar haar worden doorverwezen waarbij gebruik gemaakt wordt van een gestandaardiseerd verwijsformulier. Mevrouw Van der Most wees er op dat het voorkomen van ziekten door voedingssupplementen te gebruiken relatief nieuw is. Zij laat klanten gebruik maken van de producten die als ze hun werking bewijzen door gebruikers via internet nabesteld kunnen worden. Tot slot sprak Ton Spil van de Universiteit Twente, over zijn onderzoek naar relevante en minder relevante ict-oplossingen. Om erachter te komen wat relevante oplossingen zijn moeten vragen worden beantwoord als: ?is het een probleem van ?hier en nu??, is alle relevante informatie verwerkt?, ? is het systeem dat wordt aangeboden actief of is het een kijkdoos?? Criteria waaraan oplossingen moeten voldoen, liggen op het vlak van ogenschijnlijk open deuren als: ?de klant moet de oplossing zien?, ?het moet het probleem van de klant aanpakken? (en niet een probleem dat misschien hooguit iets met dat van de klant te maken heeft). Hiertegen is veel gezondigd en deelnemers wijten hieraan de schroom van durfkapitalisten om ict-projecten te financieren.

Robert Mol, de e-maildokter leidde de discussie achteraf. De vertegenwoordiger van VWS opende die met de opmerking dat VWS zich afwachtend opstelde. ?Zaten pati?nten te wachten op e-mailconsulten?? vroeg hij zich af. ?Moet VWS meedoen met activiteiten waarvan de markt onduidelijk is?? Deze aftrap voor de discussie zorgde voor zoveel vurige tegenargumenten dat Robert Mol zich snel genoodzaakt zag de gemoederen te temperen. ?We moeten elkaar zien te vinden, daar is deze bijeenkomst voor bedoeld?. Dat elkaar vinden is wel nodig want makkelijk is de invoering van ict in de gezondheidszorg niet. Hij gaf als voorbeelden dat zijn werk in feite onmogelijk wordt gemaakt in 2005 omdat zijn verzekeraar hem niet meer tegen schadeclaims wil verzekeren. Bovendien vindt de Belastingdienst dat hij in principe BTW moet betalen, omdat deze instantie een e-mailconsult geen in de wet Beroepen individuele gezondheidszorg (BIG)- geregistreerde activiteit vindt. Geluiden van de deelnemers kwamen er op neer dat het eigenlijk te gek was dat van ict-oplossingen zekerheden en garanties worden ge?ist die daar buiten niet eens gegeven kunnen worden. Een vertegenwoordiger van de KNMG reageerde hierop door te stellen dat er binnen de Maatschappij gezocht wordt naar voorwaarden waaraan een e-mailconsult zou moeten voldoen. Eind mei zou de KNMG deze op tafel kunnen leggen.

Een speciale groep deelnemers aan het symposium vormden de doven die door op de discussie in te spelen aandacht voor hun specifieke problemen vroegen. Niet overbodig, want veel aanwezigen realiseerden zich dat zij altijd aan hun problemen voorbij zijn gegaan. Het beroep van deze groep op de ict-ers hieraan eens te denken bij hun oplossingen kreeg spontaan de handen van de aanwezigen op elkaar.

Het platform organiseert in september een vijfde symposium om samen te werken aan pragmatische oplossingen voor problemen als het huisartsentekort, de lange wachtlijsten en een verbetering van de communicatie en uitwisseling van gegevens tussen pati?nt, zorgverlener en verzekeraar.

Bron:

http://www.huisartsvandaag.nl/

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!