Moet u ‘Platformrevolutie’ van Martijn Arets lezen?

10 november 2020, 14:01

Platforms als Google, Facebook, Amazon, Apple, AliBaba. TenCent, Netflix en Spotify hebben een enorm (negatief) effect op de concurrentiepositie van traditionele bedrijven. Het grote succes van het platformmodel vraagt dan ook om diepgravende vakliteratuur over de vraag hoe om te gaan of – beter nog – hoe te profiteren van de mogelijkheden die het platformmodel biedt.

Het is daarom goed dat er meer literatuur over platforms en het achterliggende bedrijfsmodel verschijnt. Deze zomer verscheen ‘Platformrevolutie’ van Martijn Arets (de Register Marketeers recenseerden het boek voor Marketingfacts).

Bekende titel

De titel ‘Platformrevolutie’ klinkt verassend bekend, want vier jaar geleden verscheen een uitstekend Amerikaans boek met dezelfde titel: Platform Revolution van (onder andere) Sangeet Paul Choudary. De belangrijke vraag is of het boek van Martijn Arets iets waardevols toevoegt aan het inmiddels beroemde boek van Choudary en zijn co-auteurs.

Arets maakt ongewild in zijn inleiding al duidelijk waarom u als marketingprofessional weinig aan dit boek zal hebben: “Het doel van dit boek is dan ook om jou als lezer bekend te maken met de context waarin de platformeconomie zich afspeelt”. Wie zich nu pas gaat afvragen wat zich in de platformeconomie zoal afspeelt, heeft zitten slapen.

Het onderwerp is heel relevant

Marketingprofessionals zijn op zoek naar antwoord op de volgende vragen: wat is de relevantste manier is om succesvol met het verschijnsel platforms om te gaan? Is het voor een traditioneel bedrijf (toch nog) zinvol zelf een platform op te richten of is het beter om te streven naar een optimale samenwerking met bestaande platforms?

Antwoorden op de bovenstaande vragen komen in deel 2 van het boek van Martijn Arets wel aan de orde maar worden niet of volstrekt onvoldoende diepgravend beantwoord. Arets komt nog wel tot een tiental ‘strategieën’ maar gooit daarbij investeringsstrategieën, productontwikkeling en de mogelijke organisatorische aanpak bij elkaar.

Op marketinggebied is Arets het NIMA-A niveau niet ontstegen

Ofwel: investeringsbeslissingen, marketingstrategische opties en operationele opties worden op een hoop gegooid. Op marketinggebied is Arets het NIMA-A niveau niet ontstegen. Criteria voor de beoordeling van zijn ‘strategieën’ ontbreken geheel. Op zich consistent, want beoordelingscriteria, dat is NIMA-B studiestof…..

Het boek schiet ook in deel 4 geheel te kort bij het beantwoorden van de vraag wat nu echt belangrijke nieuwe ontwikkelingen op platformgebied zijn. De belangrijkste vernieuwingen op platformgebied doen zich (vooral) voor in India, China en andere Aziatische landen. Wat kunnen we daar van leren? Helaas: Azië blijft geheel buiten beschouwing in de ‘Platform Revolutie’. Alibaba is kennelijk alleen nog maar een sprookje uit ‘Duizend en één nacht’.

Op zijn best biedt ‘Platformrevolutie een redelijk overzicht van hetgeen zich in de periode 2000 tot 2018 in de platformeconomie zoal heeft voorgedaan. Maar een geschiedenisboek zal u niet helpen bij de vraag hoe u de concurrentiepositie van het bedrijf waar uw werkzaam bent kunt versterken.

Wat dan wel lezen over de platformrevolutie?

Het onderwerp is voor veel marketingprofessional van (groot) belang. Mijn advies: lees ‘Platform Revolution’ van Sangeet Paul Choudary c.s. Dit boek is inmiddels vier jaar oud, maar gelukkig houdt Choudary ons via zijn Platform Thinking Labs op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Bovendien geeft hij op zijn website scherpzinnig advies over platform gerelateerde vraagstukken.

Max Kohnstamm
Marketingexpert bij Gepensioneerd

Max Kohnstamm was Senior Lecturer Marketing aan Amsterdam School of International Business. Daarvoor was hij programmamanager marketing en partner bij SRM en boekrecensent bij Tijdschrift voor Marketing. Nu geniet hij van een welverdiend pensioen, maar hij blijft het marketingvakgebied gepassioneerd volgen.

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!