Ministerie doet aangifte vanwege Jamby-overeenkomst

16 mei 2003, 06:59

Bij het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen is mogelijk fraude gepleegd bij het afhandelen van een overeenkomst met internetbedrijf URJ (Jamby) van Adam Curry.

Er is voor ongeveer 450 duizend euro aan onrechtmatige facturen en offertes opgevoerd. Drie ambtenaren wordt valsheid in geschriften ten laste gelegd. “Wij hebben niets verkeerd gedaan”, reageert Adam Curry, oprichter van URJ.

De zaak kwam aan het licht toen er een beroep werd gedaan op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Minister Van der Hoeven van OC&W bericht hierover aan de Tweede Kamer, in de brief wordt gesproken over een uiteindelijk betaald bedrag van 1 miljoen gulden (ongeveer 450 duizend euro) aan URJ.

Het ministerie was in 2000 in gesprek met URJ voor het leveren van een applicatie voor Kennisnet. Volgens het ministerie kon Jamby niet voldoen aan de voorwaarden rond aanbesteding en zijn om die reden de contacten eind 2000 verbroken. Volgens Jamby was er echter al sprake van een overeenkomst, het ministerie weerlegde dit in een brief in april 2001.

Begin januari 2002 werd op basis van de Wet openbaarheid van bestuur een verzoek ingediend om informatie over de gesprekken tussen Jamby en het ministerie. Wie dit verzoek heeft ingediend meldt het ministerie niet. Er werd geconstateerd dat er “mogelijk sprake was van ernstige onregelmatigheden”, aldus het ministerie. Onderzoek van accountants van Deloitte&Touche Forensic Services wees uit dat er rekeningen ingediend en betaald waren voor verrichte werkzaamheden, terwijl deze rekeningen “in strijd met de werkelijkheid” bleken te zijn.

De toenmalige directeur en een medewerker van de directie ICT van het ministerie gingen echter akkoord met de rekeningen. “Bij de afwikkeling van de contacten met URJ is in strijd gehandeld met diverse interne regels van OC&W en met de Europese aanbestedingsregels”, meldt minister Van der Hoeven. De totale opdracht zou verdeeld zijn over verschillende BV’s die onderdeel zijn van URJ.

De drie ambtenaren die ten onrechte akkoord gingen met de betaling werken momenteel niet meer bij het ministerie. De advocaat van de verdachten, P. Plasman, was gisteren bij actualiteitenprogramma Nova. Hij stelde dat zijn cli?nten in opdracht van hogerhand hebben gewerkt. “Dat gaat om de directeur-generaal of misschien wel hoger”, aldus Plasman.

Adam Curry zegt in een reactie dat URJ “niets verkeerd heeft gedaan”. “Wij hebben facturen voor verricht werk verstuurd.” De ‘niet-werkelijke’ rekeningen waar Deloitte&Touche over spreekt “komen niet van ons”, zegt Curry. “Dat is een interne aangelegendheid bij het ministerie, bedoeld om aan de Europese regels te voldoen.” Curry, die zegt niet verhoord te zijn en niet wil bevestigen of het om een betaald bedrag van 1 miljoen gulden gaat, suggereert dat de zaak bij het ministerie “tot Hermans” gaat.

Het ministerie wil geen verdere toelichting geven op de zaak “zolang deze onder de rechter is”. Een woordvoerder wil ook niet ingaan op de stelling van zowel de advocaat als Curry dat de verantwoordelijkheid voor de betalingen op een hoger niveau is genomen.

Bron:

Emerce 16 mei 2003

Categorie
Tags

1 Reactie

    media

    Leuk issue voor Adam’s soap…


    16 mei 2003 om 07:10

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!