Medium- en reclamebeleving voor alle mediumtypen

6 december 2003, 12:01

TNS NIPO en Veldkamp voeren momenteel opnieuw het “Mediabelevingsonderzoek 2003” uit. Dit onderzoek speelt in op de ingrijpende veranderingen in het medialandschap die in de afgelopen vijf jaar hebben plaatsgevonden.

Het Mediabelevingsonderzoek werd in 1998 al eerder door Veldkamp gelanceerd en kreeg destijds zeer lovende reacties in de media. Het onderzoek werd zelfs bekroond met “de Hans du Chatinierprijs” voor beste mediaonderzoek van dat jaar. De resultaten van dit onderzoek, waarin de medium- en reclamebeleving van alle mediumtypen onder de loep wordt genomen, zullen medio januari 2004 beschikbaar zijn.

Resultaten eerder onderzoek

Uit het onderzoek in 1998 bleek dat kwantitatieve bereik-, kijk- en luistercijfers slechts een deel van het verhaal vertellen: de mediumtypen verschillen qua beleving van elkaar en vullen elkaar aan. Zo scoorden dagbladen goed op de informatiefactor en bleken tijdschriften qua beleving een zeer heterogeen karakter te hebben. Verder bleek radio steeds meer een ontspanningsmedium te zijn geworden, bioscoop goed te scoren op “het laten genieten en het bieden van gespreksstof” en werd internet vooral als praktisch bruikbaar gezien.

Kwalitatieve mediaplanning

Het Mediabelevingsonderzoek 2003 gaat in op hoe mensen de mediumtypen televisie, radio, dagbladen, huis-aan-huisbladen, tijdschriften, bioscoop, internet, buitenreclame en brievenbusreclame daadwerkelijk beleven. Naast de beleving van het mediumtype, komt ook de reclamebeleving per mediumtype aan bod. Zodoende kan via “single source” onderzoek worden bekeken welke sterke en zwakke punten de verschillende mediumtypen hebben, wat de reclamebeleving per mediumtype is en in hoeverre dit is veranderd ten opzichte van 1998. Daarnaast geeft het Mediabelevingsonderzoek onder meer antwoord op de vraag welke mediumtypen elkaar qua beleving aanvullen (multimedia strategie).

Bron:

http://www.nipo.nl/

Update 6-feb 2004:

Mediabelevingsonderzoek 2003/2004

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!