McKinsey: Big Data en digitale technologieën zijn strategische prioriteiten

5 juni 2012, 07:30

Volgens het McKinsey-onderzoek 'Minding your digital business', dat onder 1.469 C-level executives werd gehouden, zijn de drie belangrijkste trends in e-business: big data en analytics, digitale marketing & social media-tools en het gebruik van nieuwe platforms, zoals cloud computing en mobile. Deze drie trends vormen de strategische prioriteiten voor hun organisaties. In het onderzoek komt ook een aantal uitdagingen naar voren. Bijna de helft van de respondenten geeft aan dat de investeringen in digitale initiatieven die hun organisaties doen te klein zijn om hun doelen te bereiken.

Strategische prioriteiten

De ondervraagde executives hebben hoge verwachtingen van de potentiële waarde die de drie trends voor hun organisaties kunnen teweegbrengen. Eenderde verwacht zelfs dat e-business het bedrijfsresultaat met in de komende drie jaar meer dan 10 procent doet verhogen.

Big data doeleinden

Uit bovenstaande resultaten blijkt dat de toepassing van Big Data sterk varieert. De meeste focus ligt op het onttrekken van klantinzichten, segmentatie en targeting. Het STP-proces (Segmentatie, Targeting, Positionering) wordt iteratief door bottom-up emergente inzichten. Integratie van deze data en inzichten versterkt de data-gedreven planning en voorziet de organisatie van inspiratie en validatie.

Toch geeft McKinsey’s onderzoek aan dat maar eenvijfde van de organisaties data en analytics gebruiken om klantinzichten in te winnen binnen een business unit of functie, slechts 13 procent genereert klantinzichten door de gehele organisatie.

Sociale technologieën

Wanneer werd gevraagd naar het specifieke gebruik van social technologies gaf een kleine meerderheid aan dat deze worden ingezet om customer engagement te verbeteren, terwijl een kleinere groep deze tools inzet ten behoeve van engagement met en tussen andere stakeholders, zoals medewerkers en business partners.

Wat aansluit bij bovenstaande zijn de resultaten uit de grafiek, veel practices zijn naar buiten gericht. Als dit meer en meer vorm gaat krijgen, zullen ‘supply’-gerichte toepassingen gaan toenemen. In een wereld waar alles sneller en sneller gaat, zullen organisaties er zo op ingericht moeten worden dat ze intern en met suppliers al deze externe informatie effectief kunnen verwerken om relevante marketing te –blijven- bedrijven.

Waardecreatie

Bovenstaande resultaten vind ik verwarrend. Data en analytics genereren meer waarde ten opzichte van sectorconcurrenten dan bijvoorbeeld sociale technologieën. Deze tools en techs zorgen -gedeeltelijk- voor de data en zijn slechts een 'middel tót'. Volgens mij is er overlap en is het ene niet met het andere te vergelijken qua waarde creatie.

De uitdagingen

Om succesvol te kunnen profiteren van de trends, horen organisaties te zorgen dat zij op vier vlakken hun zaakjes op orde hebben:

  1. De IT-strategie moet afgestemd worden op de organisatiedoelen.

  2. Interne capabilities aanwenden of creëren die effectief om kunnen gaan met deze IT en data.

  3. De inrichting van de organisatie is afgestemd op de nieuwe mogelijkheden; te denken valt aan processen, structuur, richtlijnen en verantwoordelijkheden.

  4. Een cultuur van ‘sharing’ creëren om informatie en inzichten te willen delen ten behoeve van het gezamenlijke doel.

De grootste uitdagingen zoals in de grafiek getoond, hebben vooral te maken met de inrichting van de organisatie. De moelijkheid om functioneel talent te vinden moet niet onderschat worden, het FD wees een tijdje geleden uit dat er schaarste ontstaat aan competent talent die deze grote hoeveelheden van data kunnen doorgronden.

Welke resultaten vallen jullie op?

Gianluigi Cuccureddu
Ecommerce marketing professional bij ZZP

Ondersteun organisaties en marketing professionals met het maximaliseren van hun ecommerce marketing investeringen. Focus gebieden: performance marketing, marketing technologie, google shopping, feed marketing, datafeed optimalisatie, SEA, BI/AI.

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!