Marketingindustrie heeft stevige uitdaging diversiteit en inclusie

27 oktober 2021, 09:00

Bijna één op tien LGBTQ-marketingprofessionals ervaart discriminatie en onveiligheid op de werkvloer

Op veel vlakken is nog altijd sprake van discriminatie en ongelijkheid in de Nederlandse marketingindustrie, zo stellen onderzoekers die namens een enorme hoeveelheid aangesloten brancheorganisaties research deden naar de situatie daaromtrent. Met name vrouwen en werknemers met een niet-Nederlandse achtergrond ervaren gedurende hun carrière hindernissen: zoals minder kansen op promotie en gelijke behandeling . Ook voelen deze groepen zich minder vaak wezenlijk onderdeel van hun organisatie.

Kwam vorige week al via wat vakmedia naar buiten maar is te belangrijk om niet bij stil te staan. De Nederlandse resultaten van de D&I Monitor, het onderzoek van World Federation of Advertisers (WFA) naar de stand van zaken op het gebied van diversiteit en inclusie binnen de marketing- en communicatiebranche stemmen nog niet vrolijk. Die Monitor is trouwens een Nederlandse versie van de wereldwijde WFA diversiteitspeiling die in 27 landen werd gehouden. De Nederlandse brancheorganisaties die deelnemen aan de D&I Monitor zijn ADCN, bvA, DDA, DDMA, Dutch Marketing Diversity Fund, Effie, GVR, Include Now, Logeion, MOA, MWG, NIMA, Orange Lions, PIM, RAW, Screenforce, SIRE, VIA en Vinex.

‘De uitkomsten zijn niet goed of slecht’

Onderstaande uitkomsten zijn afkomstig uit een uitgebreide persverklaring die namens de deelnemende clubs is verspreid. BvA-directeur Henriette van Swinderen vindt het geweldig dat er nu een nul-meting is die licht werpt de mate van diversiteit en inclusie in de branche. ‘De uitkomsten zijn niet goed of slecht, maar helpen ons te bepalen op welke gebieden we met prioriteit willen werken aan verbeteringen. De komende tijd gaan we met alle betrokkenen in de branche daarmee aan de slag. Met als doel om bij de volgende meting over twee jaar significante vooruitgang geboekt te hebben.’

De D&I Monitor verrichtte het onderzoek op een aantal punten: geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid, religie en handicap. De Nederlandse D&I Monitor is door 61% vrouwen, 38% mannen en 1% non-gender ingevuld. Van de respondenten heeft 78% de Nederlandse nationaliteit en 22% een niet-Nederlandse achtergrond. Daarnaast is 7% mentaal of fysiek gehandicapt, 72% niet-religieus en 87% heteroseksueel.

Redelijk stevige conclusies overigens om te extrapoleren op ‘de Nederlandse Marketingindustrie’. We vroegen het staatje op met de herkomst van de respondenten. Bijna 70 procent van hen werkt bij marketingdienstverleners (bureaus, media-exploitanten, onderzoekers, brancheclubs zelf). 166 Nederlanders, werkzaam in een bedrijf met een marketingfunctie reageerde dus. Er wordt geschat dat in Nederland ongeveer 250.000 mensen werkzaam zijn in een marketingbaan (van welke aard ook). Het is niet bekend in welke mate de resultaten voor beide bloedgroepen (bureau vs marketingorganisatie) verschillen. Gaan we nog achterheen.

Respondenten met een niet-Nederlandse achtergrond geven veel vaker aan zijn of haar organisatie te willen verlaten vanwege gebrek aan inclusie en aanwezigheid van discriminatie op de werkvloer: 22% ten opzicht van 9% bij respondenten met een Nederlandse achtergrond. Daarbij voelt slechts 59% van deze groep zich wezenlijk onderdeel van de organisatie waarvoor hij of zij werkt (87% bij mensen met een Nederlandse achtergrond) .

Salariskloof

Van de ondervraagde vrouwen geeft 22% aan vanwege haar vrouw zijn hindernissen gedurende haar carrière te ervaren. Ook hebben veel vrouwen (35%) het idee dat hun gezinssituatie van (negatieve) invloed is op het maken van carrière, tegenover 25% van de mannen. Daarnaast worden mannen in dezelfde functies nog altijd beter beloond dan vrouwen: in managementfuncties verdienen mannen 9% meer en in junior functies 3% meer dan vrouwen.

Onveiligheid

Als het gaat om discriminatie en onveiligheid op de werkvloer hebben LGBTQ’ers met 9% hier het meest last van. Opvallend daarbij is dat maar liefst 43% van de LGBTQ’ers en 57% van de vrouwen er geen vertrouwen in hebben dat gevallen van ongewenst gedrag worden gemeld bij HR of de directie. Dat is beduidend hoger bij heteroseksuele respondenten (63%) en mannen (66%).

Leeftijdsdiscriminatie

Ook is er in de Nederlandse marketingindustrie sprake van leeftijdsdiscriminatie: maar liefst 22% van de respondenten heeft niet het gevoel dat zijn of haar organisatie werknemers gelijk behandelt als het aankomt op leeftijd. Opvallend daarbij is dat 29% vrouwen tegenover 13% mannen er zo over denkt. Van alle ondervraagden ondervindt 24% hindernissen op de werkvloer vanwege zijn of haar leeftijd.

‘59% van respondenten met een niet-Nederlandse achtergrond voelt zich echt onderdeel van de organisatie’

Van de respondenten met een niet-Nederlandse achtergrond verwacht 22% zijn organisatie te verlaten vanwege gebrek aan inclusie of aanwezigheid van discriminatie, tegenover 9% van de andere respondenten. Slechts 59% van deze groep voelt zich echt onderdeel van de organisatie waar hij of zij voor werkt, tegenover 87% van de overige respondenten. Tegelijkertijd vindt 71% van de respondenten met een niet-Nederlandse achtergrond dat zijn organisatie actief stappen onderneemt op het gebied van diversiteit en inclusie, tegenover 59% van de andere respondenten. Van de ondervraagde vrouwen voelt 78% zich wezenlijk onderdeel van de organisatie, tegen over 86% van de mannen. Ook heeft 22% van de vrouwen regelmatig obstakels gedurende haar carrière ervaren vanwege wie ze zijn, tegenover 11% van de mannen. Daarnaast is er sprake van een loonkloof: in managementfuncties verdienen mannen gemiddeld 9% meer dan vrouwen, in junior functies is dit verschil 3%.

Discriminatie op de werkvloer

LGBTQ’ers en gehandicapten hebben het vaakst last van discriminatie op de werkvloer: 9%. Van die eerste groep gelooft 43% niet dat in zijn organisatie ongewenst gedrag wordt gemeld, tegenover 63% van de heteroseksuele respondenten. Van de ondervraagde vrouwen gelooft 57% dat collega’s ongewenst gedrag zouden melden bij HR, tegenover 66% van de mannen. Van de gehandicapten geeft 48% aan dat ze obstakels in hun carrière tegenkomen, tegenover 16% niet-gehandicapten. Ook hebben vrouwen minder vaak dan mannen het gevoel dat hun organisatie alle werknemers gelijk behandelt: 29% tegenover 13%.

Van de ondervraagden gelooft 22% niet dat zijn organisatie alle leeftijden op dezelfde manier behandelt en 24% denkt dat leeftijd een barrière vormt in zijn carrière. Van de vrouwen denkt 29% dat hun organisatie alle werknemers gelijk behandelt, tegenover 13% van de mannen. Ook gelooft 22% van alle ondervraagden niet dat hun organisatie alle werknemers gelijk behandelt op het vlak van ‘family status’, dus bijvoorbeeld in het geval van ouderschap. Hierbij gelooft 25% van de vrouwen hier niet in tegenover 17% van de mannen. Van de vrouwen denkt 35% dat family status hun carrière in de weg zit, tegenover 25% van de mannen.

De All-In D&I Monitor is de Nederlandse versie van de wereldwijde WFA diversiteitspeiling die in 27 landen werd gehouden. De resultaten zijn gebaseerd op meer dan 10.000 reacties van over de hele wereld, uitgevoerd in juni en juli 2021.

luuk ros
Manager Merk & Media van NIMA bij NIMA

Binnen het Nederlands Instituut voor Marketing verantwoordelijk voor de het merkmanagement van NIMA, content (die we al dan niet in samenwerkingen met leden en derden publiceren) en verbindingsofficier richting pers en stakeholders. Ik was van 2018 tot 2024 Hoofdredacteur van Marketingfacts. Studeerde in 1995 af (hbo Communicatie) en werkte bij een aantal corporates (Albert Heijn, DaimlerChrysler/debitel en Praxis), bureaus (Van Oorschot, Coebergh), maar vooral bij B2B-vakmedia (Telecommerce, Tijdschrift voor Marketing, Marketingonline, MarketingTribune, Marketingfacts) en inmiddels dus bij de beroepsvereniging voor professionals in marketing. Marketing-nerd. Professional Consumer. Retailmarketing. Leest/luistert/kijkt alles wat los en vast zit over innovatie in marketing. Bedenker van de NIMA Marketing Day.

COMMUNITY
Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!