LinkedIn in Nederland anno 2013 – de resultaten van de enquête

23 juli 2013, 10:04

Volgens een recent onderzoek van PowerFormula melden zich iedere seconde twee nieuwe leden aan bij Linkedin. In Nederland zijn we recent de 4 miljoen leden gepasseerd, maar wat dóen we nu eigenlijk met z’n allen met LinkedIn? Alleen connecten is immers niet meer voldoende, toch? En zijn we nog wel tevreden met de 'nieuwe' koers die LinkedIn volgens velen is ingeslagen? Lees in deze blog alles over hoe Nederlanders* dit platform inzetten en gebruiken en vergelijk de uitkomsten met een jaar geleden.

Thanks to you all!

Net als vorig jaar hebben bijna 1.000 mensen ‘even’ de tijd genomen om hun LinkedIn-gedrag te laten analyseren door het invullen van onze enquête. Die mensen zijn benaderd via Marketingfacts, via onze eigen contacten, LinkedIn, etc. Dat betekent dat het niet per se een representatieve steekproef is voor heel Nederland (vandaar die * in de inleiding) en zelfs niet onder online Nederlanders; het is immers best denkbaar dat juist mensen die LinkedIn veel gebruiken, hebben deelgenomen. Maar de groep respondenten is groot genoeg om wederom voldoende inzichten en punten van herkenning op te leveren, die we met jullie willen delen.

Het gros van de respondenten (85 procent) is tussen 21 en 50 jaar oud en heeft een HBO- of academische opleiding (90 procent). Ruim de helft werkt in loondienst en nog eens 38 procent werkt als zelfstandige.

LinkedIn als gemeengoed voor zakelijk Nederland?

LinkedIn is bijna niet meer weg te denken voor zakelijk Nederland. 70 procent geeft aan inmiddels langer dan 3 jaar gebruik te maken van LinkedIn en nog eens de helft van deze groep heeft een account van 5 jaar en ouder. Dat LinkedIn steeds intensiever gebruikt wordt, blijkt ook uit het feit dat 6 op de 10 leden dagelijks inlogt, waarvan 30 procent zelfs meerdere keren per dag. De gemiddelde tijd dat mensen actief zijn is in vergelijking met bv. Facebook nog steeds erg laag, namelijk 5 – 15 minuten.

De hoofdreden om LinkedIn te gebruiken blijft het makkelijk kunnen netwerken (91 procent). Ook de mogelijkheid om jezelf als professional te profileren is voor 74 procent een voorname reden. 41 procent gebruikt LinkedIn om actief op zoek te gaan naar business opportunities (sales) en het vinden van een baan of nieuw project is voor 35 procent een reden om actief te zijn.

Op welke andere platformen is men actief?

Net(werken)

Bij veel organisaties staat werken met LinkedIn nog steeds ter discussie: behoort het nu tot de dagelijkse werkzaamheden of is een profiel privé-eigendom en moet er dus met name buiten de baas zijn tijd gelinkt worden? In Nederland gebruikt inmiddels ruim de helft van alle leden een zakelijk e-mailadres als primary address. 28 procent geeft aan dat LinkedIn van essentieel belang is bij het uitvoeren van hun werkzaamheden en de helft van alle respondenten vindt LinkedIn absoluut ondersteunend.

Inmiddels hebben we gemiddeld 336 connecties (tegenover 282 in 2012). Deze connecties worden trouwens door 13 procent afgeschermd voor hun netwerk uit concurrentie overwegingen. Het merendeel van de gebruikers kent 76 – 99 procent van hun connecties persoonlijk, en ongelofelijk maar waar: 13 procent zegt zelfs alle connecties persoonlijk te kennen.

Op het netvlies blijven

LinkedIn biedt je diverse mogelijkheden om actief op het netvlies te blijven van je netwerk. Of, om in Jan Willem Alphenaars termen te blijven, “het mannetje ván te worden”. Van nature zijn we nieuwsgierig, dus 'Who has viewed my profile' wordt inmiddels door ruim 92 procent geraadpleegd. Maar wat te doen als daar je prospect ineens opduikt? 67 procent van de mensen klikt terug naar zijn/haar profiel en daarnaast stuurt 20 procent meteen een reactie “of ze iets kunnen betekenen”. Ikzelf zou dat laatste nooit adviseren, omdat het vaak als 'push' ervaren wordt (ruim 60 procent geeft ook aan dit als storend te ervaren), alhoewel de manier waarop je een dergelijk bericht schrijft natuurlijk ook van belang is.

Bron afbeelding: blog.linkedin.com

Om de vindbaarheid (SEO) positief te beïnvloeden, werkt 46 procent met gerichte zoek- en trefwoorden en 52 procent past zijn/haar profiel zelfs regelmatig aan met als enige doel om “gezien” te worden. Een goede ontwikkeling is te zien bij de status updates, want in vergelijking met een jaar geleden schrijft 40 procent wekelijks een eigen status-update om zijn/haar netwerk te informeren. Alleen een profiel hebben op LinkedIn om te connecten, is voor deze groep blijkbaar een gepasseerd station.

Een andere manier om mensen naar je profiel te lokken is gebruik te maken van visuele impressies of links. Ten tijde van het onderzoek (april/mei) was 'Media' nog niet geheel uitgerold, maar toch maakte al 65 procent gebruik van deze mogelijkheid om video, documenten en (web)links aan je persoonlijk profiel toe te voegen. LinkedIn slaat hiermee verder de weg in van beeld, impressie en zelfs emotie.

Wat betreft de vernieuwde layout en look is inmiddels een kwart van de mensen helemaal tevreden, terwijl de helft aangeeft nog volop ruimte voor verbetering te zien. 25 procent is geheel niet onder de indruk van de aanpassingen!

Linkstrategie

Welke LinkedIn-strategie hanteer jij? Moet je iemand persoonlijk ontmoet hebben om te een linkverzoek te accepteren? Ikzelf leer de meeste mensen in mijn LinkedIn-netwerk pas 'kennen' nadat we gelinked zijn. 38 procent geeft aan altijd een persoonlijke tekst toe te voegen, wanneer ze iemand uitnodigen om te linken, 25 procent doet dit vaak en nog eens 28 procent doet dit afhankelijk van de persoon die ze willen uitnodigen. Toch geeft nog 1 op de 10 aan nooit een persoonlijke tekst toe te voegen.

Hoe reageren mensen dan op uitnodigingen van mensen die ze (nog) niet kennen? Een kwart weigert meteen en nog eens 13 procent laat de uitnodiging doodleuk doodbloeden in de inbox. Voor 11 procent geldt het motto “the more the merrier”, zij accepteren alles en iedereen. 50 procent geeft echter aan een bericht terug te sturen met een vraag naar de motivatie achter de uitnodiging, alvorens een beslissing te nemen. Die laatste optie is wellicht het meest raadzaam, gelet op het feit dat 40 procent van de uitnodigingen zonder motivatie onbedoeld zo verstuurd wordt. Denk aan de iPhone- en iPad-apps waar je geen persoonlijk bericht met je uitnodiging kunt meesturen!

Bron afbeelding: linkedin-makeover.com

Interessante persoon gevonden om te linken? Een kwart van de mensen heeft hiervoor al eens een “introductieverzoek” ingezet, waarbij je een wederzijds contact gebruikt om je te laten introduceren. Het succes hiervan is sterk afhankelijk van de bereidheid van de tussenpersoon om je te introduceren, ondervindt ruim 50 procent. Maar liefst 30 procent ziet weinig heil in het gebruik van de introductie. Daarnaast gaat nog eens 40 procent buiten LinkedIn om op zoek naar de contactgegevens van de gevonden persoon, voor hen biedt de functionaliteit van LinkedIn dus onvoldoende mogelijkheden of is……. nog onbekend.

Worden er ook mensen verwijderd? Jawel, want ruim 50 procent geeft aan regelmatig mensen te verwijderen als connectie met als hoofdreden spamgedrag (54 procent), of omdat de connectie geen waarde heeft voor het eigen netwerk (42 procent). Concurrentie is zelden een reden om iemand te verwijderen (9 procent), wellicht omdat deze mensen überhaupt niet toegelaten worden als connectie.

Social referral, skills, recommendations en endorsements

De Nederlandse LinkedIn-gebruiker is wereldwijd het minst actief geweest met het gebruik van de recommendations (aanbevelingen). Sinds een halfjaar hebben we nu echter ook de mogelijkheid om via een endorsement – in het Nederlands: onderschrijving (!) – iemands kennis en expertise te bevestigen. Hoe worden deze onderdelen nu gezien en gewaardeerd? 34 procent heeft 1 tot 3 recommendations, en nog eens 25 procent heeft er 4 tot 10. Echter 30 procent heeft geen enkele aanbeveling vanuit zijn/haar netwerk ontvangen. Wellicht komt dat doordat slecht een kwart van alle gebruikers actief om een aanbeveling vraagt na afronding van een project, dienst of baan.

Bron afbeelding: blog.linkedin.com

LinkedIn heeft de afgelopen maanden het endorsen van skills erg gepusht, door steeds een blauwe banner te laten zien, wanneer je het profiel van een connectie bezocht. Inmiddels heeft 60 procent tussen de 6 tot 15 skills in zijn profiel geplaatst, 25 procent doet ook hier voorlopig helemaal niet aan mee. Over welke vorm van aanbevelen waardevoller is, zijn we het eens: ruim 65 procent geeft aan een recommendation waardevoller te vinden dan een endorsement vanwege het persoonlijke karakter en het kunnen toevoegen van tekst. 17 procent vindt beide manieren waardevol, en slechts 6 procent geeft aan endorsements waardevoller te vinden.

In de praktijk merken we dat endorsements met name waarde hebben voor recruiters als extra mogelijkheid om een shift te maken tussen kandidaten op basis van social referral… U checkt toch ook de bevindingen van anderen wanneer u een hotel of vakantie boekt?

Company page

Het afgelopen 2 jaar heeft het bedrijfsprofiel een ware transitie doorgemaakt. Was het in 2010 nog een statisch en weinig uitnodigend online A4-tje, tegenwoordig biedt deze functionaliteit volop mogelijkheden voor employer branding. 73 procent van de respondenten geeft aan dat zijn/haar bedrijf een profiel op LinkedIn heeft, 20 procent heeft dit niet en 7 procent heeft geen idee. Van de aanwezige bedrijven heeft ruim 70 procent ook producten en diensten aangemaakt, waarvan het gros (54 procent) 3 tot 4 diensten, 28 procent 5 tot 9 en 17 procent slechts 1 of 2 diensten.

Vanuit het bedrijfsprofiel bestaat de mogelijkheid om de interactie aan te gaan met je volgers via status-updates, toch maakt 75 procent van de bedrijven hier geen structureel gebruik van. Reden? Het ontbreken van een doordachte contentstrategie die passend is voor LinkedIn. Van de 8 procent (!) die met het bedrijf adverteert op LinkedIn is ruim 60 procent tevreden genoeg om het in de toekomst te herhalen, de andere 40 procent haakt af vanwege de kosten of het ontbreken van aantoonbare resultaten.

Hello Goodbye: LinkedIn Today en Signal

LinkedIn Today is 2 jaar na lancering door een kwart van de gebruikers omarmd als waardevolle functie om informatie te verzamelen en op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het vakgebied. 35 procent kent de functie en gebruikt het niet en nog eens 35 procent geeft aan deze functie niet te kennen.

Bron afbeelding: blog.linkedin.com

LinkedIn Signal (eerder al omschreven als het “best bewaarde geheim van LinkedIn”) blijkt voor velen nog steeds een geheim te zijn. Slechst 14 procent maakt gebruik van deze functie om leads te vinden (54 procent) en op de hoogte te blijven van branchegerelateerde onderwerpen (85 procent). Sterker nog, 2 op de 3 mensen geeft aan deze functionaliteit in zijn geheel niet te kennen. Inmiddels heeft LinkedIn dan ook aangegeven dat Signal per 29 juli as. verdwijnt.

Helaas is een passend alternatief voorlopig nog niet voor handen. Slechts 20 procent volgt de eigen blog van LinkedIn om de nieuwste ontwikkelingen te volgen, 60 procent verneemt nieuwe ontwikkelingen via zijn/haar netwerk en 30 procent leest Nederlandse blogs om op de hoogte te blijven.

Het afgelopen jaar hebben alle apps het loodje gelegd. Met name het verdwijnen van Events (68 procent), en de directe koppeling naar WordPress (54 procent) en Slideshare (47 procent) heeft kwaad bloed gezet. Ook de gehele sectie Questions & Answers is verdwenen, net als de mogelijkheid om een Poll te starten. Inmiddels heeft LinkedIn een geheel nieuwe Contacts-module ontwikkeld, waarover we binnenkort meer ervaringen zullen delen.

Plussen en minnen

We besloten de enquête met een aantal open vragen, waaruit we een top-5 frustraties en top-5 pluspunten hebben kunnen samenstellen.

Frustraties

 1. Het push-gedrag van LinkedIn zelf om bepaalde activiteiten te ondernemen, zoals het aanschaffen van een premium account, het endorsen van mensen uit je netwerk of het doen van profiel suggesties.

 2. Het verdwijnen van veel gebruikte functionaliteit zoals Events, WordPress en Slideshare.

 3. De mobiele en tablet apps die niet alle functionaliteit herbergen.

 4. De functionaliteit van het platform zelf, onduidelijke menustructuren en zoekopdrachten die steeds moeilijker uit te voeren zijn.

 5. Het niet of niet volledig communiceren van alle veranderingen in functionaliteit en layout, zelfs niet met de betalende gebruiker.

Pluspunten

 1. Inzicht in hoe het netwerk opgebouwd is richting je 2e graad, waardoor je makkelijk verbanden kunt leggen, en nieuwe contacten kunt leggen.

 2. Virtuele rolodex vervangt de visitekaartjes, je netwerkcontacten niet meer uit het oog verliezen.

 3. De mogelijkheid van een online CV maakt je slagvaardiger als interim manager of kandidaat bij het zoeken naar (en gevonden worden voor) een nieuw project of baan.

 4. LinkedIn Groups als mogelijkheid om informatie uit te wisselen, op de hoogte te blijven van je branche en nieuwe mensen te ontmoeten.

 5. Het zakelijke aspect van LinkedIn, weinig poespas, nadruk ligt op de professional en niet zozeer de privé persoon.

En verder de volgende cijfertjes

 • 60 procent maakt gebruik van de Nederlandse layout.

 • 17 procent heeft een tweetalig profiel (Nederlands en Engels).

 • 35 procent is lid van 6 – 15 groepen, 25 procent van 16 – 30 groepen en 10 procent heeft het maximum van 50 groepen bereikt.

 • Waarom zijn mensen lid van groepen? 80 procent om kennis uit te wisselen, 75 procent om up-to-date te blijven op vakgebied, 32 procent voor het zoeken van een baan/opdracht en 25 procent voor het zoeken van leads.

 • 74 procent van de respondenten vindt groepen een waardevol aspect binnen LinkedIn.

 • Ruim 70 procent heeft een verwijzing naar LinkedIn op de website en ruim 35 procent gebruikt een LinkedIn-button in de e-mailhandtekening.

 • Wereldwijd heeft ca. 15 procent een premium LinkedIn-account, bij onze respondenten is dat 11 procent. Echter een ruime meerderheid van de niet-betalende leden (54 procent) zou gerust € 1,- per maand over hebben om LinkedIn te kunnen blijven gebruiken in de huidige vorm.

 • 30 procent heeft aantoonbaar via LinkedIn nieuwe opdrachten of omzet binnen gehaald.

 • Bijna 60 procent heeft LinkedIn al eens gebruikt op zoek naar een nieuwe baan. De Job Search (64 procent), LinkedIn Groups (60 procent) en het gebruiken van Status Updates (52 procent) zijn daarbij vaak gebruikte methoden.

 • 40 procent heeft (via het werk) al eens een training over LinkedIn gevolgd, en voor ruim 90 procent(!) heeft deze training voldoende of veel nieuwe inzichten opgeleverd. Slechts 4 procent geeft aan ontevreden te zijn over de gevolgde training.

 • Van de 29 procent die wel eens contact heeft gehad met de supportafdeling is 17 procent zeer tevreden en nog eens 43 procent tevreden. Een op de vijf mensen geeft aan ontevreden te zijn over de wijze van afhandeling van hun vraag of klacht.

 • 57 procent denkt dat LinkedIn zich ook gaat profileren als MBO-/LBO-platform, met name bij het vinden van een nieuwe baan.

 • 85 procent geeft aan LinkedIn de komende jaren te blijven zien als hét zakelijk platform binnen de social media.

 • 40 procent denkt dat LinkedIn sites als Monsterboard en Vacaturebank op korte termijn overbodig gaat maken.

 • En….. 7 procent gelooft dat LinkedIn over 2 jaar dezelfde status heeft als Hyves…….

Natuurlijk zijn we benieuwd naar jullie gebruikerservaringen, conclusies, frustraties en 'glazen-bol'-opmerkingen inzake LinkedIn. We nodigen je uit om een comment achter te laten!

Richard van der Blom
Social Selling Expert / Keynote Speaker / LinkedIn Expert bij Just Connecting BV

Richard van der Blom is een van de bekendste en meest geboekt LinkedIn & Social Selling Experts van Nederland. Begonnen in 2009 heeft Richard in binnen- en buitenland inmiddels meer dan 500(!) bedrijven wegwijs gemaakt in LinkedIn voor Sales en Marketing (www.justconnecting.nl). ✔ Lid van een Europese denktank LinkedIn ✔ 3 jaar op rij verkozen tot Top-5 spreker NIMA ✔ Genomineerd in 2019 voor Top 100 Global Social Selling Speakers ✔ Bedenker van de B.E.S.T. Social Selling methodiek en S.T.E.P.S. Social Selling Strategie. Veelgevraagd spreker en trainer om organisaties verder te helpen met de Digitale Transformatie van hun sales- en marketingafdeling. Tevens Founder van Boost in Valencia (www.boostinvalencia.nl) een exclusief 1-op-1 trainingsprogramma in Valencia voor ondernemers die meer balans willen.

Categorie
Tags

4 Reacties

  Jan Posdijk

  Mooie en nuttige opsomming van de plussen en minnen. 1 opmerking: volgens mij wordt Linkedin Signal niet meer ondersteund..

  mvg

  Jan Posdijk


  13 september 2013 om 21:25
  Melle B. van der Meulen

  Een ander minpunt van Linkedin wordt misschien met opzet niet genoemd. Jouw profiel kan namelijk anoniem bekeken worden en daar hebben vele Linkedin gebruikers een enorme hekel aan. Als een profiel bekeken wordt, is daar niks stiekums aan, dus hef die mogelijkheid tot anoniem bekijken van profielen dan ook onmiddellijk op. Dit niet-opheffen van het anonieme bekijken zou voor mij reden zijn om uit pricacy overwegingen op te stappen bij Linkedin. En met mij denken nog vele Linkedin gebruikers er net zo over.

  Petitie LinkedIn: Do Not Permit Anonymous Viewing of A Member’s Profile.


  1 april 2014 om 13:35
  RichardvanderBlom

  Beste Melle, bedankt voor je input. Ikzelf heb er geen enkele moeite mee dat mensen anoniem mijn profiel kunnen bekijken. Blijkbaar maken zij zich pas bekend als er een aanleiding is. Ik laat eerlijk gezegd ook niet mijn NAW gegevens achter in iedere winkel die ik binnen stap. Daarnaast zijn sommige mensen vanwege hun functie soms vanuit de werkgever verplicht het af te schermen. Maar ik zal de vraag meenemen in de nieuwe Linkedin enquete die binnenkort live gaat.


  1 april 2014 om 13:51
  DanielTof

  We’re web-based resources, You will find directory affordable housing Spain, in which available all detailed information about any available real estate country. bank property in spain. We offer the pages the cheap and affordable housing, buy that will anyone. Townhouses and small apartment and palaces, other housing we have to directory presented in a large range.

  We offer budget the property and housing VIP category. property in torrevieja spain. For each of catalog items attached detailed description the property quality photos.


  23 januari 2017 om 02:13

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!