Lezersattentie weblogs nadert die van dagbladen

9 januari 2005, 17:19

Kengetallen van verschillende typen weblogs (cijfers per dag)

Naar aanleiding van het Pew-rapport The state of blogging, heeft Dave Pollard de blogosfeer ingedeeld naar type blogs waarbij weblogs met het hoogste bereik tot de A-lijst behoren, de weblogs met een iets minder bereik tot de B-lijst, etc. Volgens Pollard hebben ca. 20.000 weblogs (minder dan 0,4% van het totale aantal actieve weblogs), een redelijk bereik (vanaf gemiddeld 500 pageviews per dag). Op basis van een gemiddelde van 10 pageviews per lezer en een gemiddelde leestijd van 40-60 seconden per pagina, heeft hij vervolgens de totale lezersattentie berekend voor de verschillende typen weblogs (zie tabel).

Leuk, maar echt interessant wordt het pas als Pollard de lezersattentie voor weblogs gaat vergelijken met die voor dagbladen.

Er van uitgaande dat zijn cijfers voor de Amerikaanse dagbladenmarkt kloppen, dan is de gemiddelde lezersattentie voor een dagbladartikel 167 uur. Ter vergelijking, een weblog van de A-lijst heeft een totale lezersattentie van 1700 uur. Stel dat de weblog 10 artikelen per dag brengt, dan is de lezersattentie volgens Pollard dus vergelijkbaar.

In zijn vergelijking gaat Pollard nog een stap verder door de totale lezersattentie te aggregeren over alle weblogs waarbij hij dan uitkomt op ca. 1 miljoen uur. Vergelijk dit met de totale lezersattentie voor dagbladen van 12,5 miljoen uur en realiseer je dat de lezersattentie voor dagbladen nog steeds afneemt terwijl die voor weblogs nog sterk zal toenemen en je begrijpt zijn boodschap.

Lezersattentie voor dagbladen berekend voor Amerikaanse en Nederlandse markt

Vraag is natuurlijk of we de conclusies van Pollard mogen doortrekken voor de Nederlandse markt. Voor de totale Nederlandse blogosfeer hebben we helaas geen harde cijfers zodat we ons moeten beperken tot de individuele weblog. Laten we als voorbeeld een weblog nemen met een bereik van 50.000 pageviews per dag. Een dergelijke weblog zou op basis van eerder genoemde uitgangspunten uitkomen op een totale lezersattentie van ca. 700 uur per dag. Voor Marketingfacts gelden de eerder genoemde uitgangspunten overigens niet. De gemiddelde bezoeker bekijkt niet 10 maar slechts 2 pagina’s (!) en de gemiddelde leestijd per pagina ligt iets hoger, namelijk op 60-80 seconden. Met 2.500 pageviews per dag komt Marketingfacts daarmee op een totale lezersattentie van ca. 50 uur per dag. Vergelijkbaar met weblogs op de B-lijst van Pollard.

Voor Nederland is de totale verspreidingsoplage van de 32 dagbladedities samen ca. 4 miljoen en is het totale bereik ca. 7 miljoen lezers (bron: Cebuco). De gemiddelde leestijd van dagbladen is ca. 3 uur per week oftewel ca. 30 minuten per dag (bron: TBO). Het gemiddelde aantal artikelen per krant schat ik hoger in namelijk op 100 (Pollard schat dit voor VS op 50) zodat de gemiddelde lezersattentie uitkomt op 547 uur per artikel. Beduidend hoger dan in de VS (zijn wij zoveel effectiever dan de Amerikanen?) maar afhankelijk van het aantal artikelen per dag, nog steeds vergelijkbaar met de lezersattentie van populaire weblogs.

De toekomst zal ons leren of en zo ja hoe weblogs een rol gaan spelen in onze dagelijkse nieuwsvoorziening. Dat de dagbladen een belangrijke concurrent er bij hebben gekregen is inmiddels wel duidelijk.

Met dank aan Sander Duivestein en Arnoud voor het verwijzen naar het artikel van Dave Pollard.

Meer lezen:

The state of blogging

Blogs are not the only fruit (!)

Shirky’s Power Law

110 million people read weblogs?

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

1 Reactie

    Paul

    Tja…dagbladen, tijdschriften, we doen er zelf aan mee…zelfs op dit weblog. Staan alleen maar verwijzingen naar de bladen/uitgevres…geen weblogs…niet achterhaald? ;-))


    10 januari 2005 om 16:29

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!