Kennisnet op koers

17 maart 2003, 15:48

Onderwijsportal kennisnet.nl wordt steeds meer gebruikt en gewaardeerd. Dat blijkt uit een onderzoek dat marktonderzoeksinstituut NIPO in opdracht van de stichting Kennisnet heeft uitgevoerd. De portal van en voor het onderwijs krijgt van docenten, ouders en leerlingen een ruime voldoende.

In vergelijking met 2001 heeft Kennisnet veel vooruitgang geboekt in met name naamsbekendheid, het gebruik en de beoordeling van de site. Nagenoeg alle docenten zijn nu bekend met kennisnet.nl. De verwachting is dan ook dat dit een verdere verhoging van het gebruik tot gevolg zal hebben. Om dit te bereiken worden de voorlichters van Kennisnet straks nog intensiever ingezet. De voorlichters gaan gratis bij de onderwijsinstellingen langs om onder andere webwandelingen te presenteren.

Bij de meting is net als in 2001 onderscheid gemaakt tussen de sectoren primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en de beroeps- en volwasseneneducatie (BVE). Hieruit blijkt dat inmiddels 42% van de docenten PO gebruik maakt van kennisnet.nl. Binnen het VO bedraagt het percentage zelfs 56%. Het gebruik door docenten uit de sector BVE bedraagt 36%. Om deze percentages nog verder te verhogen zal de communicatie de komende tijd vooral gericht zijn op wat de doelgroep met kennisnet.nl allemaal kan.

Doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in de performance van kennisnet.nl. Het gaat dus niet om de infrastructuur (inmiddels zijn alle scholen aangesloten door nl.tree, het consortium van regionale kabelmaatschappijen), maar om de portal kennisnet.nl.

Het onderzoek is in oktober en november 2002 voor de tweede keer gehouden. Er zijn 1200 interviews afgenomen en additioneel zijn circa 5000 bezoekers van kennisnet.nl online ondervraagd.

Een uitgebreide samenvatting van het rapport staat op:

www.kennisnet.nl/

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!