Jongeren en babyboomers over seks, relaties en vreemdgaan

11 maart 2004, 14:26

Jongeren praten weliswaar makkelijker over seks dan de babyboomers, maar als het gaat om vreemdgaan en relaties lijken zij traditioneler ingesteld dan de oudere generatie, zo blijkt uit recent onderzoek van marktonderzoeksbureau Trendbox.

Life & Living onderzoek

Al sinds 1990 brengt Trendbox door middel van het grootschalige Life & Living onderzoek (tot op heden n=68.057 respondenten) op een zeer divers aantal gebieden houding en gedrag van de Nederlandse bevolking in kaart. Naast bijvoorbeeld de houding ten aanzien van financi?n, consumeren, werk, vrije tijd, geloof en milieu komen hierin ook relaties aan de orde. In de loop der jaren blijkt de attitude ten aanzien van de verschillende vormen van relaties in Nederland aan verandering onderhevig. Was bijvoorbeeld het ongehuwd ouderschap een generatie geleden nog een taboe, tegenwoordig lijkt het soms een voorwaarde om voor het etiket ?hip? in aanmerking te komen. Daarbij zien we in de media verschillende stromingen als het om seks gaat. De tv-zenders die Nederland elke avond voorzagen van het nodige bloot lopen nu voorop in morele verontwaardiging. Maar hoe staat het met de houding van de Nederlandse jongeren ten opzichte van seks en relaties? En hoe verhoudt zich dat tot de babyboomers die de ?vrije? jaren zestig en zeventig hebben meegemaakt?

Seks

In het openbare leven schreeuwt seks ons van alle kanten toe. Op tv, in winkels en ook in reclame en kunst lijkt het onderwerp gemeengoed geworden. Ongeacht openhartige en luchtige televisieprogramma?s over seks en relaties en haaks op de heersende idee dat het onderwerp inmiddels uit de taboesfeer is, vindt een ruime meerderheid (70%) van de 16-24 jarigen seks toch een persoonlijke aangelegenheid die niemand anders wat aangaat. Ook de babyboomers (hier gedefinieerd als 44-60 jarigen) zijn in dit opzicht vrij gesloten. Dit ondanks het feit dat deze generatie is opgegroeid in de jaren zestig en zeventig, waarin de seksuele revolutie en vrijheid de centrale thema?s waren. Maar liefst 81% van de babyboomers praat namelijk liever niet met anderen over dit onderwerp, en houdt het thema bij voorkeur binnen de slaapkamermuren.

Relaties en vreemdgaan

Met het promiscue gedrag van de jongeren lijkt het ook wel mee te vallen. Terwijl de media soms doen geloven dat het leven van de jeugd voornamelijk draait om wilde feesten, neemt de jongere toch een serieus standpunt in betreffende liefde, seks en vreemdgaan. Tweederde (68%) van de jongeren ziet seks en liefde namelijk als twee zaken die niet los van elkaar gezien kunnen worden. De babyboomers zijn iets liberaler in dat opzicht en, naar men zelf zegt, makkelijker in staat om deze zaken te scheiden. Deze groep is namelijk vaker van mening dat seks en liefde als afzonderlijke zaken gezien kunnen worden (61%).

Jongeren zijn ook stellig in hun mening over vreemdgaan. 81 procent van de jongeren geeft aan dat hun verhouding over en uit is als de partner een seksuele relatie zou aangaan met een ander, terwijl 68% van alle babyboomers zegt de relatie te be?indigen als de partner het bed zou delen met iemand anders.

Een en ander wordt bovendien nog eens onderstreept door het gegeven dat vreemdgaan iets is dat door veel jongeren niet geaccepteerd wordt. Bijna alle jongeren keuren het af, slechts 6% is van mening dat een enkele keer vreemdgaan moet kunnen. Van de oudere generatie vindt 9% dat het een enkele keer moet kunnen.

Jongeren hechten door de tijd heen bovendien meer aan het hebben van een vaste relatie. Het aantal jongeren dat aangeeft het belangrijk te vinden om een vaste partner in het leven te hebben, is het afgelopen jaar significant toegenomen ten opzichte van de voorgaande jaren. In 2003 gaf meer dan driekwart (77%) van de 16-24 jarigen aan een vaste partner belangrijk te vinden, terwijl dit in 1997 ongeveer 70% bedroeg. De groep babyboomers vindt het hebben van een vaste partner weliswaar belangrijker dan de jongere generatie, maar deze uitkomst (84%) is in de afgelopen jaren stabiel gebleven.

Bron:

http://www.trendbox.nl/

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!