IT-beheer in eigen huis kost Europa 115 miljoen manuren

8 juli 2003, 12:23

Bedrijven die ervoor kiezen hun e-business systemen intern te ontwikkelen en te beheren, zijn duurder uit dan bedrijven die dit uitbesteden. Reden hiervoor is dat organisaties niet beseffen dat er verborgen kosten bij deze activiteiten komen kijken. Dit blijkt uit een onafhankelijk onderzoek van PSINet Europe, leverancier van e-business infrastructuuroplossingen.

7,5 miljoen verspilde manuren

Dit jaar zullen in Europa 115 miljoen manuren worden verkwist aan activiteiten die te maken hebben met interne hosting. Dat is 23 keer meer dan het aantal manuren dat nodig was om in 2000 de Olympische Spelen van Sydney te organiseren en beheren. In Nederland alleen al worden dit jaar 7,5 miljoen manuren verspild. Dat blijkt uit onderzoek dat Cumulus Research Partners uitvoerde voor PSINet Europe. Deze miljoenen verloren uren ontstaan doordat bedrijven onderschatten hoeveel tijd, kapitaal, materiaal, diensten, planning en beheer nodig zijn om hun infrastructuur draaiende te houden. De beslissing om het zelf te doen, wordt vaak genomen na berekeningen over terugverdieneffecten. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de dagelijkse praktijk van het continu laten draaien van complexe systemen.

Voordelen van outsourcing

Het onderzoek bewijst dat investeringen in een outsourcing-infrastructuur geen kostbare aangelegenheid zijn voor bedrijven, maar dat dit juist talrijke voordelen biedt. Door de infrastructuur uit te besteden aan een gekwalificeerde dienstenleverancier kan het geld van de verloren uren worden besteed aan andere strategische en bedrijfsmatige noodzakelijkheden. In het rapport krijgt dit concept de naam mee van ‘Added Competitive Value’ (ACV).

Volgens het rapport zijn de belangrijkste voordelen van outsourcing:

– Een kleiner financieel risico doordat er een goed kostenbeheer is.

– Een kleiner technologisch risico dankzij de expertise inzake migratie.

– Een kleiner bedrijfsrisico dankzij schaalvoordelen en expertise inzake bedrijfsprocessen.

– Uitbreidbaarheid naarmate er behoefte aan is.

– Sneller afleveren van producten op de markt.

Speciale rekenmodule ontwikkeld

Als onderdeel van het onderzoek heeft PSINet een rekenmodel laten ontwikkelen, waarmee klanten zelf de impact kunnen berekenen van de verborgen kosten van insourcing. Deze Insourcing Cost Evaluator (ICE) toont aan hoe de administratieve uren voor de IT-strategie oplopen, maar bijna nooit worden meegerekend wanneer bij de start van een project het budget wordt opgemaakt. De activiteiten die in het ICE-model worden meegerekend, zijn: de tijd die wordt besteed aan het vastleggen van de strategie, het opstellen van budgetten, interviewen, aanwerven en behouden van personeelsleden, selecteren van leveranciers, beheren van aankopen en beheren van niet-IT gerelateerde aspecten van middelen en infrastructuur zoals huisvesting en elektriciteitsvoorziening.

Meer toegevoegde waarde uit IT-budget

De reactie van Nicholas Jeffery, managing director Nederland voor PSINet Europe, op het rapport: ‘Het “zwarte gat” dat door dit onderzoek aan het licht wordt gebracht, moet een waarschuwing zijn voor ieder bedrijf dat op zoek is naar besparingen door zijn IT-infrastructuur intern te beheren. Bedrijven zoeken terecht naar mogelijkheden om meer toegevoegde waarde uit hun IT-budget te halen. Echter, al te vaak wordt in het beslissingsproces te weinig aandacht besteed aan de complexiteit en het beheer van insourcing. Die kosten worden pas later duidelijk. De tijd die naar schatting wordt gespendeerd aan het oplossen van problemen inzake beschikbaarheid, wordt ingevuld door kostbaar en duur personeel; van human resources tot operationele diensten, financi?n en IT-beheer. Dit gaat ten koste van de economische groei van een organisatie.’

Outsourcing: een economische beslissing

Scott Smith, managing partner van Cumulus Research en auteur van het rapport, voegt daar nog aan toe: ‘De tijd is voorbij dat je met minimale middelen een e-business infrastructuur kan laten draaien. Het is ook niet langer mogelijk om met een minimum aan personeel, middelen en kennis een bedrijf te laten overleven. Zelfs indien bedrijven ervan overtuigd zijn dat ze het zelf kunnen doen, zorgt de verborgen kostprijs ervoor dat het economisch gezien geen zin heeft. Outsouring is geen wondermiddel. Wel is het meer dan ooit een kosteneffectieve manier om toegevoegde waarde te halen uit het menselijk en technisch kapitaal van een onderneming. De mogelijkheden en de reikwijdte worden immers uitgebreid. Het is een economische beslissing: IT-infrastructuur mag niet langer het exclusieve terrein van de IT-manager zijn. Het is nu duidelijk een beslissing voor de Raad van Bestuur en financi?le commissies, en misschien moeten zelfs de aandeelhouders inspraak krijgen.’

Bron:

http://www.persberichten.com/

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!