Internetgebruiker heeft behoefte aan bakens

13 juli 2005, 13:02

Deze week een aardig artikel en column van Peter Olsthoorn in Tijdschrift voor Marketing waarin hij ingaat op de worsteling van uitgevers met online marketing. Na zijn rondleiding langs diverse bijeenkomsten over uitgeven en journalistiek met nieuwe media, is zijn conclusie dat weblogs op dit moment de meeste aandacht heeft. Een technische innovatie die door nieuwelingen is opgepakt maar waar steeds meer oude partijen op inspelen. Zijn terechte vraag is, wat kunnen die nog toevoegen aan het bestaande?

Volgens Olsthoorn is structuur wat er ontbreekt en wat de oude partijen kunnen toevoegen aan het bestaande. Immers, de berg aan berichten en links van weblogs komen welliswaar met RSS binnen, en zijn met zoekmachines wel weer te vinden maar dat volstaat niet. Lezers willen, net als met een krant, selectie, duiding en verbanden, dus context. Dat bieden webdiensten zoals weblogs vaak niet. Hij wijst daarbij o.a. naar de afnemende interesse in social softwarediensten als Friendster en Orkut.

Alhoewel ik het deels met Olsthoorn eens ben, denk ik dat hij vooral is uitgegaan van de generatie uit het oude tijdperk (waaronder hijzelf en ondergetekende). Voor de nieuwe generatie is structuur niet de belangrijkste factor, maar vooral beleving (er moet wat te doen zijn). Zoals ik eerder deze week al aangaf was ik verbaasd over de enorme populariteit van myspace.com, een van de grootste (of wellicht de grootste) online community van dit moment. En als er een ding is dat daar ontbreekt is het structuur. Iedereen kan daar zijn eigen omgeving creeren met een eigen identiteit (format, kleuren, fonts, muziek, foto’s, etc).

Ik vraag me dan ook af of de nieuwe generatie wel behoefte heeft aan bakens of dat het juist meer vrijheid is dat ze nodig hebben. Ben daar overigens voor mezelf nog niet over uit. Een ding is zeker, er is een groot verschil tussen de huidige en nieuwe generatie internetgebruikers.

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

2 Reacties

  jorrit

  gezien de omvang van de “oude generatie” is structurering van o.a. weblogs zeker belangrijk. vandaar ook ons initiatief (www.startlog.nl). verder denk ik dat de behoefte aan structuur/chaos samenhangt met leeftijd en minder met generatie; jongeren hebben volgens mij een minder gestructureerde/gerationaliseerde geest dan ouderen.


  13 juli 2005 om 21:00
  Bart

  Ik denk dat iedereen behoefte heeft aan structuur. Alleen is de structuur waarmee de wereld tot voor kort opgegroeid was totaal anders dan de structuur die nu aangeboden wordt, en die de jongere generaties verkiezen.

  Structuur betekende vroeger : hierarchie. We werden getraind in lineair denken, in wandelen van punt a naar punt b in een rechte lijn. De lineaire weg door een grote massa gegevens is via een hierarchische structuur – een boomstructuur van gegevens die je afdaalt.

  De structuur waar huidige generaties mee opgroeien is een parallelle structuur. Jongeren kijken tegelijk tv, chatten op msn en bellen via hun gsm. Ze plannen hun dag niet één event per keer op voorhand, maar als het hun invalt (via gsm worden impromptu bijeenkomsten opgezet).

  (Een deel van deze theorie wordt mooi beschreven in ‘Everything bad is good for you’.)

  Die omschakeling van lineair naar parallel denken wordt m.i. ook weerspiegeld in de manier waarop internet gebruikt wordt.

  De mooiste exponent is Gmail. Gedaan met mailtjes ordenen in hierarchisch ingedeelde mappen. Alles staat naast elkaar op dezelfde hoogte.

  Structuur betekent niet meer ‘browse’, maar wel ‘search’, of ’tags’ (folksonomies).

  In een fenomeen als de blogosfeer zit er wel degelijk structuur; alleen zit die niet in een hierarchische boom-vorm, maar in de parallelle vorm van conversaties over blogs heern. Tagging, diensten als Technorati… zij zorgen voor kadering.


  14 juli 2005 om 05:37

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!