Intermediair Imago Onderzoek 2005

27 april 2005, 03:25

Hoogopgeleiden eindelijk optimistisch over arbeidsmarkt Hoewel hoogopgeleiden negatief oordelen over de huidige arbeidsmarkt, zijn ze opvallend optimistisch over de nabije toekomst. Bijna 70% van de hoopopgeleiden schat de arbeidsmarkt voor 2006 (zeer) gunstig in. Dat is ??n van de opmerkelijke uitkomsten van het Intermediair Imago Onderzoek 2005.

Vooral mannen hebben positieve verwachtingen: ruim 75% oordeelt (zeer) positief over de toekomstige arbeidsmarkt. Daarmee lijkt de negatieve stemming onder hoogopgeleiden voor het eerst sinds jaren om te buigen.

Glazen plafond intact

Uit het Intermediair Imago Onderzoek 2005 komt verder naar voren dat de arbeidsmarkt volgens hoogopgeleiden nog steeds conservatieve trekjes vertoont. Zo meent het overgrote deel van de hoogopgeleiden (61%) dat het glazen plafond voor vrouwen onaangetast is. Opmerkelijk is dat veel starters (65%) die mening zijn toegedaan. Slechts eenderde van de mannen ziet helemaal geen glazen plafond.

Parttime werken voor mannen not done

Ook op het gebied van de werkduur vinden hoogopgeleiden de arbeidsmarkt conservatief. Zo meent 69% van hen dat parttime werken voor mannen nog niet geaccepteerd is. Vooral vrouwen (74%) en wo-ers (72%) zijn die mening toegedaan. Leeftijdsdiscriminatie komt nog volop voor, aldus de hoogopgeleiden. Bij de beoordeling van een CV speelt volgens mannen leeftijd voornamelijk een positieve rol, naar de mening van vrouwen een negatieve. Vooral volgens vrouwen tot 27 jaar en vrouwen van 34 jaar en ouder.

Allochtonen arbeidsmobieler

Bijna 22% van de hoogopgeleiden is actief op zoek naar een andere baan. Hoogopgeleide niet-westerse allochtonen blijken nog mobieler te zijn: bijna 27% van hen onderneemt momenteel actie om van baan te veranderen. Nog geen 10% van de niet-westerse allochtonen geeft aan niet van baan te willen veranderen.

Negatieve pers slecht voor Ahold, nauwelijks voor Shell

Minder dan een kwart van de hoogopgeleiden vindt dat de negatieve pers van de afgelopen periode van invloed is op het beeld van Shell als werkgever. Van de groep hoogopgeleiden tot en met 30 jaar is slechts een vijfde van mening dat het imago van Shell beschadigd is. Ahold heeft duidelijk meer schade opgelopen. Vooral mannen, wo-ers en ?oudere? hoogopgeleiden menen dat het werkgeversimago van Ahold te lijden heeft onder de berichtgeving rond het boekhoudschandaal.

Favoriete werkgevers

Jaarlijks onderdeel van het Intermediair Imago Onderzoek is de ranking van favoriete werkgevers. Philips heeft zijn positie als meest favoriete werkgever onder hoogopgeleiden gecontinueerd.

De top-10 bestaat uit:

1 Philips

2 Shell

3 ING

4 ABN AMRO

5 Rabobank

6 Unilever

7 Heineken

8 KLM

9 Ahold

10 KPN

De drie populairste werkgevers in de publieke sector zijn: de Politie, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Belastingdienst. De meest favoriete werkgever voor jonge vrouwelijke hoogopgeleiden is Unilever en die voor jonge mannelijke hoogopgeleiden is Philips.

Bron:

Persbericht Intermediair

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!