Informatieverplichtingen op websites

29 december 2005, 09:15

De grote groei van internet heeft tot gevolg gehad dat bijna elk bedrijf tegenwoordig een internetsite heeft. Wat niet iedere gebruiker van een website weet (en vele professionele webmasters ook niet), is dat een website inhoudelijk aan een aantal juridische minimumeisen moet voldoen. Met name op het gebied van e-commerce is er een uitgebreid scala aan informatieplichten opgenomen in de wet.

Het is niet in ??n oogopslag duidelijk aan welke informatieplichten een website moet voldoen. Bijkomend nadeel is dat de wetgever niet heeft gekozen voor een uniform sanctieregime, maar de voorkeur heeft gegeven aan een grote diversiteit van mogelijke sancties. Om het geheel te complementeren is de regelgeving ook nog eens verspreid over meerdere hoofdstukken van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Het artikel Informatieverplichtingen op websites van Stichting Software Borg spitst zich toe op de informatieverplichtingen waaraan een website moet voldoen en welke als zodanig in de wet zijn opgenomen. Daarnaast wordt duidelijk wat de eventuele consequenties kunnen zijn, indien uw website niet aan de wettelijke eisen voldoet. Tot slot is in de bijlage een checklist opgenomen, waarmee u een website op de wettelijke informatieverplichtingen kunt nalopen

Informatieplichten

Op basis van de Richtlijn Transacties op Afstand zijn er diverse informatieverplichtingen in de wet opgenomen welke vervuld moeten worden wanneer er met een consument een overeenkomst op afstand wordt gesloten. Wanneer een consument via een website goederen of diensten koopt (online bestellingen) gelden deze aanvullende informatieplichten. De verplichtingen kunnen in twee categorie?n verdeeld worden: informatieplichten die gelden v??rdat de overeenkomst wordt gesloten en informatieplichten die n? het sluiten van de overeenkomst moeten worden vervuld. Beide worden in het artikel verder toegelicht.

Rechten

Indien een consument een koop op afstand sluit middels een online bestelling op een website, heeft hij het recht de overeenkomst gedurende zeven werkdagen te ontbinden. Als de verkoper niet voldoet aan de informatieverplichtingen die gelden n? het totstandkomen van de overeenkomst wordt deze termijn verlengd tot drie maanden.

Checklist

Zoals te lezen is in het artikel zijn de plichten die voortkomen uit het runnen van website niet erg duidelijk, en voor velen is de regelgeving zelfs geheel onbekend. Als men bedenkt dat bij veel websites zelfs de naam van het bedrijf ontbreekt, verdient het aanbeveling de website van uw organisatie eens nauwkeurig na te lopen. Om een handvat aan te reiken is in de bijlage van het onderzoek een checklist opgenomen die het geheel van informatieplichten op een rijtje zet.

http://www.ag-rapportenservice.nl/(ev1qlu45ognxbfn04as5y045)/Default.lynkx?HomePointer=1-10&type=RapportView&RapportPointer=1-9-44755-44757-57052

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!