Grafische industrie straalt zelf verkeerd imago uit

28 februari 2006, 13:33

Het gaat helemaal niet slecht in de grafische sector. Natuurlijk verdwijnen er bedrijven en arbeidsplaatsen, maar dat is niet te wijten aan de economie, die zich weliswaar langzaam herstelt. Anderzijds heeft die economie de afgelopen jaren geen schokkende bewegingen laten zien in de consumptie van papier voor media toepassingen. Er is in de jaren 2002-2004 slechts 1% minder papier verbruikt voor media toepassingen, met weliswaar belangrijke verschuivingen van traditionele druk naar digitaal print.De papiervolumes vinden kennelijk andere toepassingen, want de advertentiemarkt in met name kranten en tijdschriften heeft altijd te lijden onder economische zwakkere perioden. Natuurlijk speelt ook internet een belangrijke rol, maar veel van de grotere traditionele uitgevers verkrijgen zelf ook al inkomsten uit advertentie euro’s op het web. Gerichte content op steeds meer verschillende doelgroepen zijn vooral voor uitgevers van tijdschriften de belangrijkste verschuiving in het producten portfolio.

De grafische branche heeft in de afgelopen 20 jaar een behoorlijke omslag gemaakt van traditioneel op productie gerichte handarbeid naar steeds meer on-demand industrieel handelen door middel van ver doorgevoerde automatiserings hulpmiddelen. De fout die de branche daarbij gemaakt heeft, is het ontbreken van de juiste marketing die bij die vernieuwing moest worden gecommuniceerd. Het KVGO (Koninklijk Verbond Grafische Ondernemingen) heeft zich de laatste jaren veel te veel terug getrokken op kerntaken zoals CAO’s en leveringsvoorwaarden, terwijl alles wat met innovatie op het gebied van productie automatisering te maken had, werd genegeerd.

De golf aan faillisementen en reorganisaties bereikte in de jaren 2003-2004 het dieptepunt. Aan het einde van dat jaar bestond de branche uit bijna 3200 bedrijven, met in totaal bijna 48.000 werkzame personen en een omzet van bijna 7,4 miljard euro. 91% van die omzet is voor rekening van drukkerijen in de ruimste zin van het woord. De overige 9% is goed voor een bijna gelijke verdeling tussen gespecialiseerde voorbereidingsbedrijven (te klassificeren als traditionele prepress) en afwerkingbedrijven (vouwen, snijden, binden etc.). De meeste mensen werken in bedrijven met een omvang tussen de 10 en 100 medewerkers. Binnen deze groep werken 29.000 medewerkers. Vooral de prepress bedrijven, verenigd in het

CMBO (BrancheOrganisatie voor de CommunicatieMedia) hebben hun weg gevonden in nieuwe media toepassingen in de breedste zin des woords. CMBO voert de secretariaten voor onder andere PIBN, IPAN en IDP.

Peter Luit is zelfstandig consultant binnen de mediamix. Met een technisch/bedrijfskundige achtergrond bekijkt hij media ontwikkelingen vooral vanuit procesdenken. Hij adviseert mediabedrijven (grafisch, interactief/on-line, broad-narrowcasting) op het gebied van innovatie processen, ontwikkelen van nieuwe methoden en het stimuleren van mensen op het gebied van hun eigen 'marktfitness'. Als voorzitter van de brancheorganistaie voor de communicatiemedia CMBO is hij betrokken bij diverse aanpalende organisaties die in de breedte van het speelveld opereren. Hij is daarnaast bestuurder bij VNO-NCW en mede initiatiefnemer van het Platform Creatieve Media binnen VNO-NCW.

Categorie
Tags

2 Reacties

  everhoog

  Peter,

  kan je vertellen waar je de cijfers over papierverbruik en de verschuiving naar digitale print vandaan hebt?


  1 maart 2006 om 08:11
  Peter Luit

  @Ewald: De eerste cijfers zijn afkomstig van het KVGO en Kenniscentrum GOC en deels gepubliceerde cijfers in het Grafisch Weekblad aan de hand van berekeningen vanuit de papiersector.

  De verschuiving naar digital print lijkt in ons land niet echt te worden onderzocht. Mij zijn geen cijfers bekend. Echter de conclusie aangaande de in gang gezette verschuiving is wel te trekken op basis van de verkopen van onder andere Xerox, Océ, Xeikon, Kodak en Canon in het hogere segment van de grafische industrie.

  Opgemerkt dient te worden dat papierverbruik op kantoorniveau niet is meeberekend, om de vergelijking zuiver te houden.


  1 maart 2006 om 12:12

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!