Games veroveren markt voor vrijetijds software

9 oktober 2003, 12:00

Games worden steeds belangrijker binnen de totale markt voor vrijetijds software (software ten behoeve van home-entertainment). In de eerste zes maanden van 2003 bedraagt de omzet van spelcomputer software (PlayStation 1/2, Nintendo 64, GameCube, Xbox en Gameboy Advance) ruim ? 51 miljoen, een stijging van 12% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar

Zo blijkt uit de ?Home Entertainment Software Monitor 2003-1?, uitgevoerd door het Rotterdamse marktonderzoeksbureau Blauw Research. Hiermee is de markt voor console-software beduidend groter dan die van PC CD-Rom Home-entertainment software. Binnen de totale markt voor vrijetijds software (spelcomputer & PC CD-Rom) bedraagt het aandeel van spelcomputersoftware inmiddels 65%.

De stijging wordt met name veroorzaakt door de toegenomen omzet van de nieuwe generatie platforms PS2, Gamecube en Xbox. De Xbox laat wat betreft omzet zelfs een verdubbeling zien ten opzichte van dezelfde periode in 2002. Inmiddels heeft 1 op de vijf Nederlandse huishoudens een spelcomputer staan of liggen. De gemiddelde gamer besteedt bijna 5 uur per week aan het spelen van games.

Ook binnen de PC CD-Rom markt wordt het aandeel games steeds belangrijker, terwijl de andere marktsegmenten zoals infotainment en naslagwerken op CD-Rom in omzet verder dalen. De daling van deze marktsegmenten wordt onder andere veroorzaakt door de verdere groei van breedband Internet. Consumenten gebruiken het Internet steeds vaker en makkelijker voor informatie of entertainment, de voordelen van CD-Rom zoals die vroeger golden (bijvoorbeeld snelheid en grafische mogelijkheden) worden minder relevant naarmate het Internet sneller wordt, en gebruikers steeds meer ?always online? zijn. De totale omzet van de PC CD-Rom home-entertainment software markt bedraagt ? 41,5 miljoen, een daling van bijna 10% vergelijkbaar met dezelfde periode vorig jaar.

De verwachting is dat het aandeel games binnen de totale home-entertainment software markt verder zal stijgen, terwijl de andere marktsegmenten verder zullen dalen. Ook de recente introductie van online gaming (Xbox, & PS2online) zal de markt voor games verder doen opleven. In het eerste kwartaal van 2004 zullen nieuwe ontwikkelingen over 2003 worden gerapporteerd.

Werkzaam bij TNS Singapore als Senior Manager Interactive op het gebied van (nieuwe) media en emerging technologies. Met name gespecialiseerd in het toepassen van nieuwe onderzoeksmethoden en -technieken.

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!