Finchline / Magpipe

19 november 2011, 20:40

OMVANG ORGANISATIE NL (AANTAL MEDEWERKERS, IN NL ALS IN EU):

25 medewerkers.

HISTORIE (HOE LANG BESTAAT DE ORGANISATIE?):

12 jaar. We nemen al sinds 2000 de belangrijkste nieuwsbronnen en weblogs mee, begin 2010 zijn we gestart met monitoren twitter, facebook, fora en andere some bronnen.

STRATEGIE EN VISIE (WAT IS DE STRATEGIE VAN DE ORGANISATIE (PRIORITEITEN) EN WELKE RICHTING ONTWIKKELD DE ORGANISATIE ZICH?)

De snelle opkomst van social media heeft het ondernemerschap voorgoed veranderd:

Zowel de hoeveelheid informatie, de snelheid van kennisdeling, het groeiende aantal participerende en publicerende individuen en organisaties groeien de komende jaren explosief.

Het is voor organisaties meer dan ooit van belang om deze groeiende hoeveelheid online informatie te kunnen verzamelen, filteren, verrijken en te delen ter versterking van haar eigen bedrijfsvoering. Alle organisatiedisciplines gericht op de klant gaan niet langer als losse ‘kolom’ opereren maar als een eenheid. Informatie moet binnen deze structuur eenduidig en consistent verzameld en gedeeld worden; zowel intern als extern.

Social Media creëren nieuwe vormen van klantrelaties en samenwerken waardoor het structureren van ‘social conversations’ de commerciële slagvaardigheid van een organisatie bepaalt.

HOWARDSHOME ENABLES ORGANISATIONS TO CREATE SOCIAL BUSINESS VALUE

HowardsHome maakt van ongestructureerde online data, gestructureerde strategische informatie. HowardsHome bied met haar producten en expertise organisaties de mogelijkheid om online informatie en social conversations te kunnen verzamelen, filteren, verrijken en delen ter versterking van de commerciële activiteiten en van de eigen interne organisatie.

OMZETONTWIKKELING AFGELOPEN 5 JAAR

Onze omzetcijfers worden niet openbaar gepubliceerd.

VERWACHTTE OMZET 2012 EN GROEI KOMENDE JAREN

Op basis van de ingezette Social Business strategie wordt de komende jaren een belangrijke omzetgroei verwacht.

PRODUCTEN (MONITORING, WEBCARE, OVERIGE PRODUCTEN)

• Finchline: Social media/nieuws monitoring en analyse

• Magpipe: Social business platform voor organisaties

• HowardsHome: nieuwsmonitoring en distributie

DIENSTEN (CONSULTING, ONDERZOEK, RAPPORTEREN)

Via gespecialiseerde partners.

SPECIALISATIE IN BEPAALDE SECTOREN/ VERTICALS (WAAR LIGT DE FOCUS OP IN MARKTAANPAK EN TOOL)

• Sales & marketing (bureaus en professionals)

• Public relations

• Marktonderzoek

• R&D

• Organisatiebureau’s en business consultancy

USP (WAT ONDERSCHEIDT DEZE TOOL VAN ANDERE AANBIEDERS?)

Finchline:

• Focus op Nederlandse taal

• Realtime

• Analysemogelijkheden

• Gebruiksgemak

Magpipe:

• Integratie LinkedIn / Twitter

• Social business platform, gaat verder dan webcare:

• Een platform waar alle actuele online informatie over (potentiele) klanten en concurrenten optimaal gefilterd, samengevat en gedeeld kan worden met collega’s

• Het vergroot de samenwerking en de effectiviteit van alle commerciële disciplines binnen een organisatie op basis van het verzamelen en delen van online informatie met als resultaat nieuwe klanten en meer omzet uit bestaande klanten

• Helpt bij het integreren van beschikbare online informatie binnen CRM omgevingen

• Mogelijkheid om kennis binnen de hele organisatie te delen (niet alleen binnen één klein team)

INDIEN RELEVANT, MET WELKE (SOORT) BUREAUS HEBBEN JULLIE EEN SAMENWERKINGSVERBAND?

O.a. Deloitte, Lammers van Toorenburg PR, Pondres, 3sixtyfive.

OP WELKE MANIER WORDT DE BEVEILIGING VAN HET SYSTEM GEWAARBORGD (BIJV. AUDITS… ETC.)?

Periodieke audits en eigen personeel.

HOE WORDT OMGEGAAN MET SCHAALBAARHEID VAN HET SYSTEM?

Volledig schaalbaar doordat systemen in cloud staan (binnen EU ivm privacy wetgeving).

HOE WORDT DE FEEDBACK VAN KLANTEN GEBRUIKT BIJ VERBETERING VAN TOOL (OVERLEGVORM, INPUT, METEN KLANTTEVREDENHEID) EN WAT ZIJN DE LAATSTE UITKOMSTEN?

Maandelijkse ontwikkelcyclus. Input vanuit partners, support en eigen sales plus analyse van gebruik.

TECHNOLOGIE

SOFTWARE-INSTALLATIE (SAAS / LOKALE INSTALLATIE / HYBRIDE (WAT LOKAAL/WAT NIET: DATA, SOFTWARE))

SaaS

HEEFT DE SOFTWARE API’S EN KUNNEN DERDE HIER OOK GEBRUIK VAN MAKEN?

Software is ivm schaalbaarheid en gebruik door diverse toepassingen vrijwel volledig op API’s gebaseerd. Deze API’s zijn nog niet publiek beschikbaar, dit staat wel op de roadmap.

STANDAARDINTEGRATIES MET ANDERE SOFTWAREPAKKETTEN?

Finchline: diverse deelmogelijkheden, nu meestal maatwerk Magpipe: Alle bekende CRM pakketten staan op de roadmap.

WAT IS DE SLA EN SUPPORT ZOALS DIE WORDT AFGEGEVEN VOOR DE BESCHIKBAARHEID VAN HET TOOL EN DE DATABASE?

Best effort / uptime 2011: 99,95%

HOE KOMT DE DE ROADMAP VOOR KOMEND JAAR TOT STAND, HOE WORDT GEBRUIKERSINPUT MEEGENOMEN EN WAT IS DE CYCLUS HIERVOOR?

Roadmap wordt vastgesteld voor 1 jaar, 3 maanden en komende ontwikkelcyclus van 1 maand. De roadmap is gebaseerd op gebruikersvragen, en op basis van inzichten in marktonwikkelingen en technische mogelijkheden.

WELKE EISEN WORDEN ER GESTELD AAN DE IT-OMGEVING OM GEBRUIK TE KUNNEN MAKEN VAN DE TOOL (FLASH, ADOBE-AIR, ETC.)

IE 9+ / Chrome of Firefox

Alles is volledig HTML 5 en werkt net zo goed op pc als op tablets.

WELKE ONDERDELEN VAN DE TOOL ZIJN BESCHIKBAAR OP MOBILE DEVICES EN WAT ZIJN DE BEPERKINGEN?

Alle, geen beperkingen. Voor Magpipe ook mobiele apps voor ios (Apple), Android en Blackberry.

BRONNEN

WAT IS HET AANTAL GEÏNDEXEERDE BLOGS, FORA EN WEBSITES GEDEFINIEERD IN AANTAL SITES EN AANTAL BERICHTEN?

Ons uitgangspunt is een zo breed mogelijke brondekking. Klanten selecteren Finchline mede vanwege deze bewezen optimale brondekking.

KUNNEN GEBRUIKERS ZELF BRONNEN TOEVOEGEN OF KAN DAT VIA DE LEVERANCIER?

Ja, via verzoek aan de helpdesk. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

WAT ZIJN DE CRITERIA OM POSTINGS/GEBRUIKERS TOE TE VOEGEN EN/OF UIT TE SLUITEN IN DE DATABASE?

Een bron moet actief zijn en waarde toevoegen. We bezoeken de bron zelf, als hier bijvoorbeeld een jaar geen berichten zijn opgenomen dan nemen we deze niet mee.

Voorbeeld: Een site die een RSS feed van nu.nl doorplaatst zonder waarde toe te voegen nemen we niet op.

IN WELKE LANDEN WORDT DE DATA OPGESLAGEN EN HOE LANG?

Nederland en Ierland. Maximaal 1 jaar.

WAAR WORDT DE DOOR DE GEBRUIKER AANGEVULDE INFORMATIE OPGESLAGEN (OPGESTELDE QUERY, TOEGEVOEGDE INFORMATIE… ETC.)?

In de gebruikersdatabase.

WELKE TAALGEBIEDEN/LANDEN WORDEN ONDERSTEUND?

Alleen Nederland (Finchline)

Nederlands en Engels (Magpipe), in principe taalonafhankelijk.

OP WELKE MANIER WORDT ER GESELECTEERD OP TAAL (LOCATIE, TAALHERKENNING…. ETC.)

Eigen ontwikkelde algoritmes. Door onze meer dan 10 jaar ervaring op dit gebied levert dit een beter resultaat dan de taaldetectie die bijvoorbeeld Twitter zelf levert.

Niet-Nederlandse berichtgeving van een Nederlander wordt niet meegenomen.

OP WELKE WIJZE WORDEN DE BERICHTEN BINNENGEHAALD?

Meeste berichten via zelfontwikkelde crawlers. We crawlen volledige berichttekst en vertrouwen niet zonder meer op de aanlevering die in RSS feeds zit.

TRADITIONELE/ MAINSTREAM WEBSITES

Ja, belangrijkste bronnen (near) realtime, andere bronnen meerdere malen per dag.

SOCIALE NETWERKEN/ COMMUNITIES

Ja, belangrijkste bronnen (near) realtime, andere bronnen meerdere malen per dag. Artikelen, posts en comments.

SOCIALE NIEUWSSITES (BIJV. NUJIJ.NL)

Ja, belangrijkste bronnen (near) realtime, andere bronnen meerdere malen per dag.

FORA/ DISCUSSIE BOARDS

Ja, belangrijkste bronnen (near) realtime, andere bronnen meerdere malen per dag.

BLOG’S

Ja, belangrijkste bronnen (near) realtime, andere bronnen meerdere malen per dag.

AFBEELDINGEN

Nee.

VIDEO

Nee.

IS TWITTER AANGESLOTEN EN OP WELKE MANIER (BV FIREHOSE, SELECTIE LANDEN OF TAAL ETC.)

Omdat taaldetectie van Twitter onvoldoende functioneert hebben we zelf crawlers ontwikkeld. Dit blijkt in vergelijkende tests bijzonder effectief en levert een beter resultaat. We halen alle Nederlandstalige tweets op, op dit moment > 5 miljoen per dag.

WELKE PAGINA’S EN UPDATES VAN FACEBOOK WORDEN GEINDEXEERD EN OP WELKE MANIER (WELKE LANDEN EN/OF TAALGEBIEDEN ZIJN BESCHIKBAAR) (EIGEN FACEBOOKPAGE, FB OPEN STATUSUPDATES)

Dit gebeurt via zoekinterface van facebook. Alle publiek beschikbare informatie over opgegeven trefwoorden wordt geïndexeerd.

(DIGITAL BESCHIKBARE) TRADITIONELE MEDIA (RTV, KRANTEN)

De sites van kranten, omroepen en dergelijke worden meegenomen. RTV uitzendingen vallen buiten de monitoring. Rechtspraak, parlementaire informatie, etc. zijn wel inbegrepen.

GENEREREN META-DATA

IS SENTIMENTANALYSE MOGELIJK, WELKE SENTIMENTEN KUNNEN WORDEN BEPAALD?

Positief/negatief: ja

Andere sentimenten? (neutraal en onbekend)

Geautomatiseerd ja

Handmatig Nee

Twittersentiment vanaf augustus

HOE WORDT SENTIMENT BEPAALD, IS DE SENTIMENTANALYSE ZELFLEREND (MAAKT ZE GEBRUIK VAN AI / NLP OF ANDERE SEMANTISCHE VERWERKING, MEDE OP BASIS VAN GEBRUIKERSFEEDBACK)

NLP

INDIEN RELEVANT HOE ZOU JE DE BETROUWBAARHEID VAN DE AUTOMATISCHE SENTIMENTANALYSE INSCHATTEN? GEEF EEN AANTAL VOORBEELDEN.

Hangt van het onderwerp af, tussen de 70 en 80%.

IS HET MOGELIJK OM INFORMATIE TE GENEREREN OVER AUTEURS, BV OP BASIS VAN BIO INFORMATIE, HISTORIE VAN POSTINGS, ETC. (PROFILING). IS HET MOGELIJK TE SELECTEREN OP BASIS VAN DEZE DATA EN WELKE BRONNEN WORDEN HIERBIJ GEBRUIKT/GECOMBINEERD?

Auteurs, persoons en bedrijfsherkenning worden standaard binnen FinchLine aangeboden. Afhankelijk van bron ook bio informatie beschikbaar. Binnen Magpipe worden aanvullende functies aangeboden waarin bijvoorbeeld historie wordt opgebouwd (social CRM).

IS HET MOGELIJK OM TE ZOEKEN OP BASIS VAN RELEVANTE KEYWORDS/SLEUTELWOORDEN

Ja.

IS HET MOGELIJK TE SELECTEREN OP INVLOED VAN DE AUTEUR VAN EEN BERICHT? OP WAT VOOR MANIER WORDT DEZE INVLOED BEPAALD?

Nee.

OP WELKE GEBIEDEN IS HET MOGELIJK OM TRENDANALYSE UIT TE VOEREN (SENTIMENT, VOLUME, TIJDSTIP, GEO, NETWERK, INVLOED… ETC.)?

Sentiment, volume, personen, bedrijven, bronnen, tijd, share of voice, auteur, thema’s, etc.

IS HET MOGELIJK TE SELECTEREN OP BELANG VAN BRONNEN? WAT IS DE METHODE OM BELANG VAN BRONNEN TE BEPALEN?

Nee.

IS ER EEN EENVOUDIGE OPTIE VOOR DIRECTE VERTALING BESCHIKBAAR (BIJV. VIA GOOGLE TRANSLATE) EN IS HET MOGELIJK DE TAAL VAN UITINGEN AUTOMATISCH TE BEPALEN?

Nvt, we richten ons met Finchline op het Nederlands taal gebied.

IS HET MOGELIJK OM LOCATIE VAN UITINGEN TE BEPALEN (GEO)?

Nvt, we richten ons met Finchline op het Nederlands taal gebied.

IN HOEVERRE IS HET MOGELIJK OM DATA TE KOPPELEN AAN EXTERNE BRONNEN (ZOALS BEREKENEN PR- WAARDE, CBS-INFORMATIE… ETC.), ZOJA LEG UIT.

Alle data kan (geautomatiseerd) geëxporteerd / gedownload worden voor verwerking in eigen systemen.

SELECTIEMOGELIJKHEDEN

OP WAT VOOR MANIER WORDT DE QUERY OPGEBOUWD DOOR DE GEBRUIKER?

SQL en visuele drilldown.

IS HET MOGELIJK ITERATIEF DE QUERY OP TE BOUWEN OP BASIS VAN ZOEKRESULTATEN?

Ja.

IS HET MOGELIJK VISUEEL EEN DRILL-DOWN TE DOEN OP DE UITKOMSTEN? (TOPICS, BRONNEN, POSTERS, …)

Ja.

IN HOEVERRE IS HET MOGELIJK OM TE SELECTEREN OP RELEVANTIE, ZOJA HOE WORDT RELEVANTIE BEPAALD?

Nee.

TOT WELK NIVEAU VAN TIJDSINTERVALLEN KAN WORDEN GESELECTEERD (DAG, UUR, MINUUT, …)

Uur, dag, week, maand, kwartaal, jaar

USER INTERFACE

UIT WELKE MODULES BESTAAT DE TOOL (BV WEBCARE, SELECTIE, RAPPORTAGE, …)

Finchline Explore > nieuws en sociale media snel, realtime verkennen en analyseren

Finchline Enterprise > nieuws en sociale media rapporteren, delen en verspreiden

Magpipe > social business platform waarmee je berichten uit LinkedIn, twitter en alle andere bronnen die ook in Finchline zitten kunt delen en discussieren met collega’s en vanwaaruit je kunt antwoorden. Magpipe gaat verder dan webcare. Het richt zich volledig om social conversations binnen en buiten je organisatie te managen.

WAT ZIJN DE WORKFLOWMOGELIJKHEDEN VAN DE TOOL OP GEBIED VAN: WEBCARE, RAPPORTAGE GENEREREN?

Workflow kun je volledig zelf bepalen met behulp van groepen, tagging en zoekfilters. Magpipe is meer dan een webcare omgeving en richt zich op het managen van social conversations (intern en extern).

IS HET MOGELIJK OM CLASSIFICATIENIVEAU VAN GEBRUIKERS EN/OF CLASSIFICATIE IN WORKFLOW TOE TE PASSEN?

Ja, door middel van tagging.

WELKE SOORTEN GEBRUIKERS WORDEN ONDERSCHEIDEN EN WAT ZIJN HUN RECHTEN?

Finchline is single user (geen rollen en rechten)

Magpipe: groepsgebaseerd rechtensysteem (volledig aanpasbaar)

IN HOEVERRE IS HET MOGELIJK OM VANUIT GRAFIEKEN IN TE ZOOMEN OP DETAILNIVEAU?

Dit is mogelijk.

VOOR WEBCARE IS REGELMATIG DE NORM BINNEN 1 UUR NADAT DE UITING ONLINE IS GEGAAN REAGEREN, BINNEN 24 UUR OPGELOST. IN WELKE MATE SUPPORT HET SYSTEEM OM DEZE SLA TE HALEN (DENK AAN SORTERING, PRIORITERING, ALERTING BIJ OVERSCHRIJVING ETC.)

Voor ons niet van toepassing.

RAPPORTAGE

WELKE RAPPORTAGES ZIJN ER MOGELIJK ZOALS: STATISTIEKEN, TOPICS, ETC.

Sentiment, volume, personen, bedrijven, bronnen, tijd, share of voice, auteur, thema’s. Wij leveren binnen onze diensten een onderscheidende en tijdbesparende Twitter- en Newscloud die visualiseert welke onderwerpen spelen of hebben gespeeld.

Brondata en de afgeleide analysedata zijn te exporteren in: PDF, CSV, XLS.

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN VOOR HET GRAFISCH WEERGEVEN VAN DE INFORMATIE? (GRAFIEKEN, TAG CLOUDS, ETC.)

Staaf, pie, lijst, tag cloud, tabel, combinatie van één of meer onderwerpen, thema facet visualisaties.

WELKE ALERTS ZIJN MOGELIJK, HOE WORDEN DEZE GECOMMUNICEERD (MAIL, RSS, SMS, ETC.), ZIJN DEZE REALTIME EN HOE KUNNEN DEZE WORDEN INGESTELD?

E-mail alerts > near realtime (tweets, nieuws en social).

Dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse nieuwsbrieven.

WELKE MOGELIJKHEID ONDERSTEUND DE SOFTWARE OM REALTIME INFORMATIE TE RAPPORTEREN, OP BASIS VAN WELKE BRONNEN?

Dit is standaard.

WELKE MOGELIJKHEID ONDERSTEUND DE SOFTWARE OM EEN OVERZICHTSSCHERM (NARROWCASTING) TE GENEREREN, KAN DEZE DE REALTIME STATUS WEERGEVEN?

News- en twittercloud kunnen op iedere HTML 5 browser getoond worden met auto-refresh.

WELKE MOGELIJKHEID TOT AUTOMATISERING VAN RAPPORTAGE ONDERSTEUND DE SOFTWARE? (SELECTIE UITVOEREN, VASTE RAPPORTAGES EN AUTOMATISCHE VERSPREIDING)

Ja, over alle ingestelde topics, PDF en Excel via e-mail.

WELKE MOGELIJKHEID IS ER OM STATISTIEKEN TE GENEREREN OVER DE WEBCARE-ACTIVITEITEN?

Niet van toepassing.

VOOR WEBCARE IS VRIJ VAAK DE NORM BINNEN 1 UUR NADAT DE UITING ONLINE IS GEGAAN REAGEREN, BINNEN 24 UUR OPGELOST. IN WELKE MATE KAN OP DEZE SLA WORDEN GERAPPORTEERD?

Niet van toepassing.

WEBCARE

WELKE ACTIES KUNNEN ER GENOMEN WORDEN OP INDIVIDUELE UITINGEN (REAGEREN, DOORSTUREN, ACTIEPUNTEN, NOTITIES… ETC.)?

Reageren (afhankelijk van bron), doorsturen en delen met collega’s, reageren naar collega’s / discussieren, liken.

IN HOEVERRE HET MOGELIJK INDIVIDUELE BERICHTEN TE LABELEN EN DOOR TE STUREN NAAR DE JUISTE GEBRUIKER?

Zowel labelen als toewijzen gebruiker.

ZIJN ER ALERTS MOGELIJK OP INDIVIDUEN?

Ja, via zoekopdracht en volgen van personen.

WAT IS DE INTEGRATIE MET TWITTER, FACEBOOK, FORA EN ANDERE OM VANUIT HET TOOL TE KUNNEN REAGEREN, ZIJN PRIVEBERICHTEN OOK MOGELIJK?

Integratie met Twitter, uitgebreide LinkedIn integratie. Uitbreiding andere netwerken op roadmap.

IN HOEVERRE IS HET MOGELIJK HET OVERZICHT TE BEWAKEN VAN CONVERSATIES VANUIT HET TOOL?

Niet van toepassing.

IN HOEVERRE IS MOGELIJK OM MET MEERDERE TEAMLEDEN CONVERSATIES TE VOEREN EN BEWAKEN (BIJVOORBEELD OOK OVERDRACHT) IS ONDERSCHEID MOGELIJK WAARBIJ MEDEWERKERS INPUT KUNNEN LEVEREN VIA DE TOOL?

Magpipe is gericht op gebruik binnen de hele organisatie (niet alleen het webcare team).

WELKE STATISTIEKEN ZIJN ER TE MAKEN OP DE GEVOERDE CONVERSATIES?

Engagement per gebruiker, activiteit in groepen, bedrijven, commentaren per periode etc

PRIJSSTELLING

ANDERE CONTRACTVOORWAARDEN (BIJV. DUUR VAN EEN CONTRACT, SPRAKE VAN STANDAARDVERLENGING, MOGELIJKHEID TOT OPZEGGING CONTRACT IN EERSTE JAAR, ETC.)

?

BASIS VOOR GEBRUIKERSLICENTIES, KOSTEN PER LICENTIE

• Finchline Explore: 99 euro per maand

• Finchline Enterprise: 600 euro per maand

Prijzen netto excl BTW

PRIJS PER MODULE INDIEN WEBCARE EN MONITORING APART WORDEN BEREKEND?

Magpipe: 100 euro per maand voor de eerste 10 gebruikers.

Daarboven 10 euro per medewerker per maand excl implementatiebegeleiding.

KOSTEN VOOR TRAINING/CONSULTANCY.

90-125 euro per uur

ZIJN ER EXTRA KOSTEN VERBONDEN AAN SUPPORT?

Nee.

IN HOEVERRE IS HET MOGELIJK OM (TIJDELIJK) OP TE SCHALEN IN HET KADER VAN CRISIS?

Mogelijk in overleg.

Martijn Kriens
Partner bij iCrowds

Partner iCrowds, bedenker Medical Data Recorder

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!