Engagor

28 februari 2012, 09:41

Naam tool

Engagor

Omvang organisatie NL (Aantal medewerkers, in NL en in EU)

10 (BE)

Historie (Hoe lang bestaat de organisatie?)

Engagor bestaat sinds februari 2011 en is opgericht door CEO Folke Lemaitre.

Strategie en visie (Wat is de strategie van de organisatie (prioriteiten) en in welke richting ontwikkelt de organisatie zich?)

Engagor biedt een all-in-one tool aan, waarmee bedrijven alle social media activiteit kunnen uitvoeren en opvolgen. Engagor is voor zowel webcare als marketing perfect te gebruiken. Daarnaast biedt de tool uitgebreide Analytics (en export-mogelijkheden)

Producten (Monitoring, webcare, overige producten)

Met Engagor is geschikt voor Monitoring, Webcare en Analytics. Vele bronnen worden hierbij benut (zoals: sociale media, nieuwssites, blogs, forums, review sites, etc. en dat op internationaal niveau). Hiermee zijn de volgende voordelen te behalen:

 • Analytics om campagnes, reputatie, etc. op te volgen en te exporteren;

 • Engagement: via Engagor kan je de Webcare organiseren.

Diensten (Consulting, onderzoek, rapporteren)

Afnemers wordt een training aangeboden om de tool vlot te leren gebruiken.

Specialisatie in bepaalde sectoren/ verticals (Waar ligt de focus op in marktaanpak en tool)

De tool richt zich op middelgrote en grote bedrijven.

USP (Wat onderscheidt deze tool van andere aanbieders?)

Engagor is uniek omdat ze het totaalpakket aan monitoring, analytics en engagement aanbieden. Andere tools bieden van deze drie onderdelen er maar één of twee aan.

Indien relevant, met welke (soort) bureaus hebben jullie een samenwerkingsverband?

Met verschillende bureaus in België en buiteland, o.a. The Reference, DearMedia, Talking Heads, RCA, Duval Guillaume, Goldbach Interactive (Zwitserland), Baas (Griekenland), etc.

Op welke manier wordt de beveiliging van het system gewaarborgd (bijv. audits… etc)?

Er wordt geen specifieke beveiliging toegepast.

Hoe wordt omgegaan met schaalbaarheid van het system?

Men kan extra users/topics aankopen wanneer dat uit komen. á €25/user/maand en € 50/topic/maand

Hoe wordt de feedback van klanten gebruikt bij verbetering van tool (overlegvorm,input, meten klanttevredenheid) en wat zijn de laatste uitkomsten? Wij hebben een heel nauw contact met al onze klanten (binnen- en buitenland) omwille van onze uitstekende support. Klanten kunnen vragen stellen op onze chat of via mail/telefoon. Op de chat krijgen klanten (tijdens de werkuren) steeds onmiddellijk een antwoord. Als klanten voorstellen doen ter verbetering, wegen wij altijd af of deze Engagor ten goede komen en worden deze voorstellen heel vaak geïmplementeerd. Recent is er bv. steeds meer vraag naar integratie met CRM-systemen, iets dat we momenteel volop aan het onderzoeken zijn.

TECHNOLOGIE

Software-installatie ( SaaS / lokale installatie / Hybride (wat lokaal/wat niet: data, software).

SaaS wordt toegepast.

Heeft de software API’s en kunnen derden hier ook gebruik van maken?

Relaties kunnen hier van gebruik maken. Meer informatie over de API op http://developers.engagor.com/.

Standaardintegraties met andere softwarepakketten?

Op dit moment wordt gewerkt aan integratie met Salesforce, om vervolgens integratie met andere CRM-systemen op te zetten. Webcare gebeurt volledig in Engagor zelf.

Wat is de SLA en support zoals die wordt afgegeven voor de beschikbaarheid van het tool en de database?

Het Annual uptime percentage bedraagt 99%. Reactietijd naar aanleiding van vragen en problemen is twee werkdagen. Acute problemen worden zo snel mogelijk opgelost (binnen 12 uur). Het Support Center is op verschillende manieren bereikbaar: via; website chat, email en telefoon.

Hoe komt de de roadmap voor komend jaar tot stand, hoe wordt gebruikersinput meegenomen en wat is de cyclus hiervoor?

Roadmap wordt opgesteld op basis van feedback van klanten en onze visie op de evolutie: welke functionaliteiten hebben klanten nodig, wat zijn de verwachten van de tool, etc.

Welke eisen worden er gesteld aan de IT-omgeving om gebruik te kunnen maken van de tool (flash, Adobe-air.. etc)

Idealiter wordt Engagor gebruikt in Chrome. De tool draait niet op Flash en werkt dus overal zeer snel.

Welke onderdelen van de tool zijn beschikbaar op mobile devices en wat zijn de beperkingen?

Engagor is beschikbaar op mobiele apparaten, maar er bestaat wel nog geen app.

BRONNEN

Wat is het aantal geïndexeerde blogs, fora en websites gedefinieerd in aantal sites en aantal berichten

Meer dan 100.000 bronnen worden gescand. Voor nieuwssites, forums, blogs, review sites etc. werkt Engagor samen met dataproviders met een zeer uitgebreid bronnenaanbod. Social media wordt rechtstreeks gescand.

Kunnen gebruikers zelf bronnen toevoegen of kan dat via de leverancier

Gebruikers kunnen zelf bronnen toevoegen aan hun topics via gekoppelde sociale profielen of RSS-feeds. Deze bronnen worden dan integraal gemonitord, los van de keyword search. Er kunnen ook bronnen toegevoegd worden door onze data providers, vaak gratis, soms betalend.

Wat zijn de criteria om postings/gebruikers toe te voegen en/of uit te sluiten in de database?

In keyword-search kan worden aangeven van welke gebruikers men (geen) berichten wil binnenkrijgen. Dit geldt ook voor categorieën (men kan bijvoorbeeld alleen social media scannen of alleen nieuwssites, etc.) en zelfs specifieke websites.

In welke landen wordt de data opgeslagen en hoe lang?

In België voor 6 maand, 1 jaar, 2 jaar of oneindig (afhankelijk van het accountplan)

Waar wordt de door de gebruiker aangevulde informatie opgeslagen(opgestelde query, toegevoegde informatie… etc)?

Op de eigen servers (in België)

Welke taalgebieden/landen worden ondersteund?

Engagor ondersteunt alle landen en meer dan 180 talen.

Op welke manier wordt er geselecteerd op taal (locatie, taalherkenning…. etc)

Engagor herkent de taal van de berichten. Men kan ook filteren op locatie: locatie wordt bepaald op basis van coördinaten (bij Twitter bv.), biografie op Twitter, IP-adres, .co.uk/.nl/.be/etc.

Op welke wijze worden de berichten binnengehaald?

De tool werkt via API’s en data-providers

Traditionele/ mainstream websites

Belangrijke nieuwssites/forums/blogs etc. worden meermaals per dag gecrawld.

Sociale netwerken/ communities

Facebook, Twitter, Foursquare, Instagram, LinkedIn, Youtube, Pinterest. Indien die profielen gekoppeld worden aan een topic en halen ze alle activiteit (comments, posts, likes, retweets, check-ins, etc.) binnen. Op basis van de keywordsearch halen ze alles binnen waar de keywords in vermeld worden (real-time).

Sociale nieuwssites (bijv. nujij.nl)

Alle belangrijke internationale social nieuwssites worden meerdere keren per dag gescreend.

Fora/ discussie boards

Fora worden meerdere keren per dag gescreend.

Blogs

Blogs worden meerdere keren per dag gescreend.

Afbeeldingen

Afbeeldingen worden gemonitord op voorwaarde dat er in de beschrijving/comments en een keyword vermeld wordt

Video

Video’s worden gemonitord, op voorwaarde dat er in de beschrijving/comments een keyword vermeld wordt.

Is twitter aangesloten en op welke manier (bv firehose, selectie landen of taal etc.)

Twitter is aangesloten middels Firehose.

Welke pagina’s en updates van Facebook worden geindexeerd en op welke manier (welke landen en/of taalgebieden zijn beschikbaar) (eigen facebookpage, FB open statusupdates)

Engagor monitort Facebook op 2 manieren:

 • Door het koppelen van Facebookpages (eigen of vreemd) aan topics (in dat geval halen we alle activiteit binnen en ook de Facebook Insights voor de eigen pages)

 • ofwel via de keyword search, dan worden openbare statusupdates gemonitord.

(Digital beschikbare) Traditionele media (RTV, kranten)

Nieuwssites worden meerdere keren per dag gescreend

GENEREN META-DATA

Is sentimentanalyse mogelijk, welke sentimenten kunnen worden bepaald?

Positief/negatief: ja (en neutraal).

Andere sentimenten? Nee.

Geautomatiseerd? Ja, voor Engels, Nederlands en Grieks

Handmatig? Ja, je kan het automatisch sentiment overschrijven

Hoe wordt sentiment bepaald, is de sentimentanalyse zelflerend (maakt ze gebruik van AI / NLP of andere semantische verwerking, mede op basis van gebruikersfeedback)

Engagor werkt met een zelf-lerend systeem (machine learning). Initieel zijn in dit systeem talloze voorbeelden ingevoerd van stukken tekst waarvan het sentiment gekend is. Hieruit ontstaat een wiskundig model, waaraan alle nieuwe monitoring resultaten worden afgetoetst. Op die manier kan telkens vrij nauwkeurig bepaald worden of tweets e.d. positief of negatief zijn. Uiteraard is deze automatische sentiment analyse geen exacte wetenschap en is er een foutmarge van 30%. Dit betekent dat in 70% van de gevallen de sentimentanalyse correct is, wat exact overeenkomt met menselijke sentimentanalyse. Als je twee personen 1000 zinnen laat beoordelen op sentiment, zullen zij ook in 70% van de gevallen hierin overeenkomen.

Is het mogelijk om informatie te genereren over auteurs, bv op basis van bio informatie, historie van postings, etc (profiling). Is het mogelijk te selecteren op basis van deze data en welke bronnen worden hierbij gebruikt/gecombineerd?

De gebruiker kan filteren op aantal followers, op locatie en op taal. Op elke auteur kan men klikken en ziet direct de vroegere conversaties die geweest is met alle interessante info er over.

Is het mogelijk om te zoeken op basis van relevante keywords/sleutelwoorden

Heel gemakkelijk kan worden gefilterd op keywords en een combinaties van keywords.

Is het mogelijk te selecteren op invloed van de auteur van een bericht? Op wat voor manier wordt deze invloed bepaald?

Het is mogelijk de analytics-users die een groot bereik hebben te tonen en het is mogelijk te filteren op aantal followers.

Op welke gebieden is het mogelijk om trendanalyse uit te voeren (sentiment, volume, tijdstip, geo, netwerk, invloed… etc)?

Sentiment, volume, tijdstip, locatie, invloed… Dit zijn allemaal filtermogelijkheden die in Engagor zijn toe te passen. We tonen trends (word cloud), top conversaties (over alle bronnen heen), top influencers, timeline (met topdagen en topuren, verdeeld week/weekend)

Is het mogelijk te selecteren op belang van bronnen? Wat is de methode om belang van bronnen te bepalen?

De Inbox kan filteren op ‘source rank’. Deze wordt bepaald op basis van belangrijkheid en invloed van de bron.

Is er een eenvoudige optie voor directe vertaling beschikbaar (bijv. via Google Translate) en is het mogelijk de taal van uitingen automatisch te bepalen?

Engagor ondersteunt meer dan 180 talen en in elke ‘mention’ kan een automatische vertaling naar het Engels worden opgevraagd. Taal voor alle mentions wordt automatisch bepaald.

Is het mogelijk om locatie van uitingen te bepalen (geo)?

Locatie wordt, indien mogelijk, altijd bepaald.

In hoeverre is het mogelijk om data te koppelen aan externe bronnen (zoals berekenen PR-waarde, CBS-informatie… etc), zoja leg uit.

Alle grafieken zijn afzonderlijk te exporteren in onder andere Excel en CSV, en te gebruiken met de API. Waarmee ze integreren, hangt af van de wens van de klant.

SELECTIEMOGELIJKHEDEN

Op wat voor manier wordt de query opgebouwd door de gebruiker?

SQL-query / visueel beide mogelijkheid. De gebruiker kan zelf een (boolean) query opbouwen of een handiger visueel systeem gebruiken.

Is het mogelijk iteratief de query op te bouwen op basis van zoekresultaten?

Indien nodig kan de query worden aangapast en dan tevens de oudere resultaten zuiveren door ze te laten matchen op de nieuwste query (en dus de niet-matchende resultaten te verwijderen)

Is het mogelijk visueel een drill-down te doen op de uitkomsten (topics, bronnen, posters, …)

Filteren is o.a. mogelijk op topic, bron, auteur, sentiment, social profiel, type post en nog veel meer.

In hoeverre is het mogelijk om te selecteren op relevantie, zoja hoe wordt relevantie bepaald?

Alle inkomende resultaten voldoen aan de query en zijn dus relevant. Het is niet mogelijk automatisch te bepalen welke resultaten eigenlijk niet relevant zijn.

Tot welk niveau van tijdsintervallen kan worden geselecteerd (dag, uur, minute, ..)

Het is mogelijk te filteren op 1 dag en dan bijvoorbeeld alle grafieken te sorteren op uur.

USER INTERFACE

Uit welke modules bestaat de tool (bv webcare, selectie, rapportage, …)

Engagor heeft twee grote delen:

 • Inbox: dient voor webcare en werkt zoals een email-inbox. Alle resultaten komen chronologisch binnen en je kan hier antwoorden, toewijzen aan elkaar, markeren als gelezen, etc.

 • Insights: bevat alle statistieken, zowel voor individuele topics als vergelijkend over topics heen. Hier kan je alles exporteren. Je kan ook volledig zelf bepalen wat je in een grafiek wil met de Custom Chart Builder.

Wat zijn de workflowmogelijkheden van de tool op gebied van: webcare, rapportage genereren?

Rapportage:

 • Automatisch notificaties en rapporten ontvangen;

 • Alle elementen uit de Insights exporteren;

Webcare:

 • Het is mogelijk mentions aan elkaar toewijzen (dit kan ook automatisch op basis van filters);

 • Het is real-time zodra iemand actie onderneemt op een mention (x is aan het antwoorden, x is aan het taggen, etc.);

 • tags toevoegen (om later op te filteren) en dit ook automatisch op basis van filters;

 • mentions markeren als gelezen;

 • statistieken bekijken over het gebruik van Engagor;

 • bij de user roles instellen of iemand direct mag posten op de sociale profielen of dit bv. eerst ter goedkeuring naar iemand met meer rechten moet sturen.

Is het mogelijk om classificatieniveau van gebruikers en/of classificatie in workflow toe te passen?

Je kan statistieken bekijken over het gebruik van Engagor:

 • hoe lang werkt elke user dagelijks in Engagor?

 • welke acties voert elke user uit in Engagor?

Welke soorten gebruikers worden onderscheiden en wat zijn hun rechten?

Men werkt met user roles en users. Het is mogelijk zelf in te stellen welke user roles er zijn (kiezen welke permissies, toegang tot welke topics, rechten op welke sociale profielen) en dan per user kiezen welke user role die krijgt.

In hoeverre is het mogelijk om vanuit grafieken in te zoomen op detailniveau?

Het is mogelijk door te klikken binnen Engagor om exact te zien waar Engegor de cijfers en statistieken vandaan haalt.

Voor webcare is regelmatig de norm binnen 1 uur nadat de uiting online is gegaan reageren, binnen 24 uur opgelost. In welke mate support het systeem om deze SLA te halen (denk aan sortering, prioritering, alerting bij overschrijving etc.)

Het is eenvoudig de Inbox te sorteren op oud-nieuw/nieuw-oud om dan alles in volgorde te behandelen. Wat je nog moet afhandelen, kan je toewijzen aan jezelf zodat dit een ‘taak’ wordt.

RAPPORTAGE

Welke rapportages zijn er mogelijk zoals: statistieken, topics, etc.

Alle statistieken kunnen geëxporteerd worden en het is ook mogelijk geavanceerde filters toepassen (keywords, locatie, taal, aantal followers, type mention, profiel, etc.).

Wat zijn de mogelijkheden voor het grafisch weergeven van de informatie (grafieken, tag clouds, etc.)

Standaard heeft alles zijn eigen weergave (grafieken, tabellen, wordclouds, etc.) in de Insights maar in de Custom Chart Builder kan de gebruiker vrij kiezen tussen lijndiagram, staafdiagram, pie chart, etc.

Welke alerts zijn mogelijk, hoe worden deze gecommuniceerd (mail, rss, sms, etc.), zijn deze realtime en hoe kunnen deze worden ingesteld?

Alerts zijn mogelijk via mail en rss-feed. Het is mogelijk filters in te stellen, wanneer je een alert wilt ontvangen krijgen:

 • als er bepaalde woorden voorkomen in een mention;

 • als de mention van bepaalde users komt;

 • als er ineens veel meer mentions zijn dan normaal.

Welke mogelijkheid ondersteunt de software om realtime informatie te rapporteren, op basis van welke bronnen?

Informatie wordt realtime ge-update (d.m.v. grafieken)

Welke mogelijkheid ondersteunt de software om een overzichtsscherm (narrowcasting) te genereren, kan deze de realtime status weergeven?

Op het Engagor-Dashboard zie je het aantal mentions in de Inbox, het aantal taken dat je hebt en het aantal mentions dat wacht op goedkeuring door users met voldoende rechten

Welke mogelijkheid tot automatisering van rapportage ondersteunt de software? (selectie uitvoeren, vaste rapportages en automatische verspreiding)

Je kan per user kiezen voor dagelijkse of wekelijkse rapporten. Begin 2013 lanceren wij onze Custom Dashboards, die je ook als dagelijks/wekelijks rapport zal kunnen laten versturen.

Welke mogelijkheid is er om statistieken te genereren over de webcare-activiteiten?

Engagor houdt alles bij wat er gebeurt in het account. Je kan statistieken opvragen voor acties per user, onderling vergelijken en we houden ook bij hoe lang een user elke dag actief is in Engagor. Dit alles is te exporteren.

Voor webcare is vrij vaak de norm binnen 1 uur nadat de uiting online is gegaan reageren, binnen 24 uur opgelost. In welke mate kan op deze SLA worden gerapporteerd?

Response-time en handle-time maken momenteel nog geen deel uit van Engagor, maar zullen live gaan begin 2013.

WEBCARE

Welke acties kunnen er genomen worden op individuele uitingen (reageren, doorsturen, actiepunten, notities… etc)?

Alle mogelijke acties van het social network in kwestie (reply, retweet, like, etc.). Je kan ze ook doorverwijzen aan collega’s, je kan notities toevoegen, je kan er tags aan toevoegen, je kan sentiment aanpassen, markeren als gelezen, etc.

In hoeverre het mogelijk individuele berichten te labelen en door te sturen naar de juiste gebruiker?

Het is mogelijk (meerdere) tags (automatisch) toe tevoegen en (automatisch) door te verwijzen aan de juiste person.

Zijn er alerts mogelijk op individuen?

Ja, dat is mogelijk.

Wat is de integratie met Twitter, Facebook, fora en andere om vanuit het tool te kunnen reageren, zijn privéberichten ook mogelijk?

Je kan rechtstreeks posten/reageren/etc. op Twitter, Facebook, Google+ en LinkedIn. Privéberichten zijn ook mogelijk.

In hoeverre is het mogelijk het overzicht te bewaken van conversaties vanuit het tool?

De Outbox toont alle uitgestuurde berichten vanuit Engagor en het is mogelijk te filteren op welke user welke bericht heeft uitgestuurd.

In hoeverre is mogelijk om met meerdere teamleden conversaties te voeren en bewaken (bijvoorbeeld ook overdracht) Is onderscheid mogelijk waarbij medewerkers input kunnen leveren via de tool?

Het is mogelijk mentions aan elkaar door te verwijzen. Telkens als iemand een actie uitvoert op een mention (reply, tagging, markeren als gelezen, etc.) wordt dit live weergegeven in de mention zodat je geen dubbel werk doet.

Welke statistieken zijn er te maken op de gevoerde conversaties?

Dit zijn ‘usage statistics’: acties per user, type acties, aantal minute actief gespendeerd in Engagor per dag, etc.

PRIJSSTELLING

Andere contractvoorwaarden (Bijv. duur van een contract, sprake van standaardverlenging, mogelijkheid tot opzegging contract in eerste jaar, etc.)

Contracten zijn minimaal voor 1 jaar. Voor verlenging wordt telkens contact opgenomen. Betaling geschiedt vooraf, dus bij opzegging zal een account niet ‘zomaar’ verlengd worden.

Basis voor gebruikerslicenties, kosten per licentie

Users, concurrerende users, aantal zoekopdrachten, gebruik data, etc. Indicatie total Cost of Ownership. Alles staat duidelijk op www.engagor.com/pricing. 1 topic is typisch een merk, een campagne, een concurrent, etc. Aan 1 topic koppel je een keyword search (max. complexiteit van 80) en meerdere sociale profielen.

Prijs per module indien webcare en monitoring apart worden berekend?

Prijs is per periode, Engagor is 1 totaalpakket.

Kosten voor training/consultancy

Training halve dag = € 500,-

Training volledige dag = €900,-

Training houdt in: uitleg van de tool, hulp bij opzet account (topics, automation recipes, tags, etc.)

Zijn er extra kosten verbonden aan support

Nee.

In hoeverre is het mogelijk om (tijdelijk) op te schalen in het kader van crisis?

Dit is mogelijk

ADDITIONELE INFORMATIE

Is er nog andere informatie die nog niet is gevraagd, maar wel van belang is voor de beschrijving van de tool?

Engagor biedt gratis trials aan. Je kan de tool dus 14 dagen gratis uitproberen. Agencies/bureaus die ons doorverkopen aan klanten krijgen hiervoor een revenue share (gaande van 10% tot 20%, afhankelijk van het doorverkochte bedrag).

Martijn Kriens
Partner bij iCrowds

Partner iCrowds, bedenker Medical Data Recorder

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!