Drinkwaterbedrijven eisen sluiting website

19 september 2003, 09:29

De website zero-water.com met informatie over het Nederlandse leidingwater moet gesloten worden. In ieder geval moet de tekst op 98 plaatsen worden geschrapt of grondig worden aangepast. Dit vordert de Vereniging van Waterleidingbedrijven in Nederland (VEWIN) in een kort geding bij de Rechtbank Den Haag tegen Holland Waterfiltration Systems BV (HWS). Het geding dient op maandag 29 september 2003, ?s morgens om 11.00 uur voor de Rechtbank Den Haag.

VEWIN wil dat HWS bepaalde informatie verwijdert omdat deze de indruk zouden wekken dat er gezondheidsrisico?s kleven aan het drinken van leidingwater. Bovendien zou HWS ten onrechte beweren dat ter zake van het Nederlandse leidingwater een gebrek aan openbaarheid van informatie en/of voorlichting van de consument zou zijn. Er wordt een dwangsom van Euro 25.000 gevorderd indien HWS zou weigeren aan het door VEWIN gevraagde bevel te voldoen.

De beheerder van de website, HWS, stelt daarentegen dat de gegevens op haar website afkomstig zijn van wetenschappelijke en gouvernementele organisaties waaronder nota bene van drinkwaterbedrijven zelf. Het bedrijf is van mening dat de consument recht op informatie heeft over leidingwater – welke stoffen worden er in aangetroffen, waar komen deze vandaan en welke gezondheidseffecten kunnen deze hebben. De informatie op de website maakt het voor de consument mogelijk om zelf te beoordelen wat hij drinkt en te beslissen over de vraag of hij de risico?s op dezelfde wijze taxeert als de wetgever en de waterleidingbedrijven. HWS volgt hiermee naar zijn zeggen vrijwel letterlijk de Amerikaanse drinkwaterwet (die gebaseerd is op de ?Civil Right to Know Act?) en nieuwe stoffenbeleid van het Ministerie van VROM (?SOMS

?: ?Strategisch Omgaan Met Stoffen?). Ook het Witboek over Voedselveiligheid van de Europese Unie stelt dat de consument met volledige kennis van zaken hun levensmiddelen moeten kiezen

Tweede-Kamerlid Boris van der Ham (D66) heeft op 9 september 2003 aan de Staatssecretaris van VROM (aanvullende) vragen gesteld over het recht van consumenten op informatie. Van der Ham vraagt of de beleidsuitgangspunten in ?SOMS? (zoals vastgesteld door de Ministerraad op 4 oktober 2002) ook gelden voor de stoffen die in het leidingwater worden aangetroffen. Volgens deze uitgangspunten moet essenti?le informatie over stoffen openbaar gemaakt moeten worden ?om de consumenten en beroepsmatige gebruikers van stoffen in staat te stellen keuzes te maken? (zie: http://parlando.sdu.nl/).

Stichting Natuur en Milieu opent binnenkort met een aantal andere milieu- en consumentenorganisaties een gezamenlijke website met consumenten informatie over de veiligheid van versvoedsel in verschillende Nederlandse supermarkten: ?openheid geeft consumenten de mogelijkheid om een bewuste keuze te maken en zal supermarkten aanmoedigen om voedsel zonder resten gevaarlijke stoffen te verkopen?. Tot nu toe weigeren supermarkten om informatie te geven (www.snm.nl/landbouw(underscore)03(underscore)08(underscore)20.htm)

HWS meent dat gegevens verstrekking over drinkwater (een ?bijsluiter? voor leidingwater) een vanzelfsprekendheid zou moeten zijn.

Bron:

http://www.perssupport.anp.nl/

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!