De negen stappen naar een succesvolle benchmark

15 april 2003, 08:34

Benchmarking wordt binnen de internetwereld nog nauwelijks toegepast. Er bestaan nog nauwelijks wetten en regels voor de beste invulling van de website. Daarnaast volgen de ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden elkaar in rap tempo op. Dit maakt het voor bedrijven interessant en wellicht noodzakelijk om (op periodieke basis) een vergelijking te maken met andere initiatieven in de markt ?n daarvan te leren.

De negen stappen

1. Bepaal de focus van de benchmark. Identificeer de website-onderdelen welke het meest zullen profiteren van het benchmarkproces, gebaseerd op de kosten, het belang voor de klant en het veranderingspotentieel volgens het onderzoek

2. Bepaal het expertmodel en de onderliggende dimensies

3. Selecteer de ?peergroup? ? ofwel de organisaties met de hoogste online effectiviteit (conversie ratio), de laagste kosten, de hoogste klanttevredenheid, enz. Organisaties binnen de peergroup kunnen uw directe concurrenten zijn, maar ook organisaties uit een andere bedrijfstak

4. Meet de prestaties van de peergroup en identificeer beste praktijkvoorbeelden. Leg deze zowel woordelijk vast als aan de hand van printscreens

5. Meet de prestaties van uw eigen website

6. Vergelijk de resultaten en bepaal de kloof tussen de prestaties van de eigen website en die van de peergroup

7. Communiceer de benchmarkresultaten binnen de organisatie en bepaal gezamenlijk verbeterpunten welke passen binnen de internetstrategie en relevant zijn voor beoogde doelgroep

8. Specificeer actieplannen om de verbeteringen te realiseren waardoor de concurrentie wordt ge?venaard of zelfs wordt overtroffen

9. Voer periodiek nieuwe benchmarks uit om grip te houden op de concurrentie en tijdig nieuwe ontwikkelingen te signaleren

Overige tips:

* Cre?er een externe ori?ntatie binnen de organisatie

* Zorg dat de organisatie open staat voor nieuwe idee?n

* Ken jezelf voor je probeert anderen te kennen

* Zet middelen in om het onderzoekswerk ?n de follow-up goed gedaan te krijgen

* Neem voldoende tijd om het werk te doen

* Betrek je beste en slimste mensen

* Beloon degene die participeren

* Verkrijg commitment van senior management voor de uitkomsten van de benchmark

* Haal financiering binnen voor een geplande verbeterslag

Bron:

Jungle Rating

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!