De waarde van open innovatie voor B2B organisaties

5 maart 2012, 06:07

De waarde van open innovatie voor B2C is duidelijk, zij zetten social media in voor ideation, crowdsourcing en voice-of-customer initiatieven. Volgens Kalypso zijn de waarde en de competitieve voordelen minder duidelijk voor B2B. Zij willen vaak hun technische uitdagingen niet publiek maken. Veel van de uitdagingen vereisen specieke kennis en daarom specieke personen om een goede bijdrage te kunnen geven aan het open innovatie proces. Toch kan open innovatie in de huidige R&D omgevingen van groot belang zijn, vooral vanuit de markt-gedreven optiek.

De huidige R&D omgevingen hebben te kampen met beperkte middelen, maar de toegenomen concurrentie, snelheid van product levenscycli en andere externe factoren dragen bij aan de behoefte om innovatieprocessen te versnellen en te verbeteren.

Het artikel omschrijft vier dimensies die waarde creëren:

  1. Faster, More Successful Technology Development

  2. Increased Probability of Breakthrough Ideas

  3. Improved Team Productivity

  4. Expanded Revenue Opportunities

Ad.1 Sociale media creëren transparantie en zichtbaarheid, voor B2B betekent dat zij niet telkens het wiel opnieuw hoeven uit te vinden. Misschien is er al een bestaande oplossing in een andere bedrijfstak (cross-polination)?

Ad.2 Bij open innovatie moeten ogen gericht zijn op zowel de interne organisatie als al de mogelijke partners buiten een organisatie. Denk aan al de slimme personen binnen de organisatie met hun eigen kennis en ervaring. Platforms kunnen hen zichtbaar maken. De toegevoegde waarde van externe personen is dat zij “out of the box” kunnen denken zonder gelimiteerd te worden door corporate culture en denken.

Zoals Henry Chesbrough, “vader” van het open innovatie gedachtegoed zei:

“There are a lot of smart people out there, but most of them don't work for you”

Ad.3 Dit borduurt voort op nummer twee. Open innovatie geeft ook een kijkje in de keuken, kan bijdragen aan het aantrekken van nieuw talent maar dient ook als inspiratie voor het aanwezige talent.

Ad.4 Het Kalypso artikel geeft een dat open innovatie een breder scala van inkomstenbronnen kan creëren, zoals licensing en het opzetten van joint ventures of spin-offs.

B2B open innovatie voorbeelden

Dit artikel geeft een tiental voorbeelden van B2B organisaties die open innovatie omarmt hebben, waaronder Medtronic, DSM, Shell en HP. Daarnaast kun je ook denken aan open innovatie netwerken als het OICAM, het Polymer Science Park en AutomotiveNL.

Markt-gedreven innovaties

In een vorig artikel heb ik enkele open innovatie voordelen op papier gezet, waaronder kosten reducties, verbeterde output en het continue begrijpen van onvervulde behoeften en ontwikkelingen.

Met name het laatste, vanuit een marketing gedachte is van belang. In dit onderzoek wordt open innovatie uitgelegd als “open searchness”, het zoeken en gebruiken van externe ideeën en bronnen om interne R&D te versnellen.

Hierbij hoort –naar mijn idee- vooral de market pull bij, markt-gedreven innovaties die continue afgestemd zijn op de problemen van (eind)gebruikers. Door dit uitgangspunt te nemen worden de vier dimensies vanzelf bereikt.

It’s all about engagement

Succesvolle open innovatie draait niet alleen om het mechanische, het daadwerkelijke proces, van onderzoek tot lancering en alles wat erbij hoort. Het draait tevens om engagement, het zo efficiënt en effectief mogelijk bijeenbrengen van de juiste personen en de juiste kennis. Uitdagingen bij het engagement stuk zijn zichtbaarheid binnen en buiten de organisatie, zijn dergelijke initiatieven opgenomen in corporate communications, mogelijkerwijs in HR, processen enzovoorts.

Social technologies kunnen bijdragen aan de efficiency en effectiviteit van open innovatie.

Mocht het open innovatie platform een doorlopend karakter hebben, dan zijn betrokkenheid en top-of-mind twee uitdagingen. Hoe kunnen goede personen/bedrijven betrokken blijven en die toegevoegde waarde blijven leveren. Ook hier gaat het verder dan het daadwerkelijke proces, denk aan incentives, partnerships, communicatie enzovoorts.

Een cultuur van open innovatie is van belang voor de organisatie zelf, voor Nederland maar ook Europa om te blijven behoren tot de sterkste economieën:

“Wie niet mee vibreert met open source, open access, open science, open innovatie manoeuvreert zich stilletjes naar de achtergrond”. (via @RonNuwenhof)

Afbeelding cover van Chesbrough's boek “Open Innovation

Gianluigi Cuccureddu
Ecommerce marketing professional bij ZZP

Ondersteun organisaties en marketing professionals met het maximaliseren van hun ecommerce marketing investeringen. Focus gebieden: performance marketing, marketing technologie, google shopping, feed marketing, datafeed optimalisatie, SEA, BI/AI.

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!