Coosto

19 november 2011, 20:31

OMVANG ORGANISATIE NL (AANTAL MEDEWERKERS, IN NL ALS IN EU):

22 FTE.

HISTORIE (HOE LANG BESTAAT DE ORGANISATIE?)

De dienst Coosto is op 29 augustus 2010 gelanceerd. Coosto is een dochteronderneming van Wiseguys Internet B.V., opgericht in 1999. Wiseguys levert Spider, webmining en classificatie technologie.

STRATEGIE EN VISIE (WAT IS DE STRATEGIE VAN DE ORGANISATIE (PRIORITEITEN) EN WELKE RICHTING ONTWIKKELD DE ORGANISATIE ZICH?)

Bij Coosto ligt de prioriteit bij het ontwikkelen van innovatieve technologie voor grote hoeveelheden social webdata (big data).

OMZETONTWIKKELING AFGELOPEN 5 JAAR

Niet vrijgegeven.

VERWACHTTE OMZET 2012 EN GROEI KOMENDE JAREN

Niet vrijgegeven.

PRODUCTEN ( MONITORING, WEBCARE, OVERIGE PRODUCTEN)

Monitoring, webcare (workflow management & engagement).

DIENSTEN (CONSULTING, ONDERZOEK, RAPPORTEREN)

Training, technische consultancy m.b.t. de dienst Coosto.

SPECIALISATIE IN BEPAALDE SECTOREN/ VERTICALS (WAAR LIGT DE FOCUS OP IN MARKTAANPAK EN TOOL)

Coosto wordt gebruikt door bedrijven en organisaties in de volgende sectoren: overheid, financieel, ICT, gezondheid, energie, recreatie, educatie en retail.

Coosto is echter een generiek product wat gebruikers de vrijheid biedt om precies datgene eruit te halen dat voor hun organisatie relevant is. Dit zorgt ervoor dat Coosto door vele verschillende type organisaties/bedrijven kan worden ingezet.

USP (WAT ONDERSCHEIDT DEZE TOOL VAN ANDERE AANBIEDERS?)

Volume aan data, historisch archief vanaf januari 2009 (onafhankelijk van zoekterm), flexibele snelle manier van zoeken, diepgaande data-analyse.

INDIEN RELEVANT, MET WELKE (SOORT) BUREAUS HEBBEN JULLIE EEN SAMENWERKINGSVERBAND?

Al onze partners zijn te vinden op onze website: http://www.coosto.nl/home/partner

BEDRIJFSNAAM / TOOL

OP WELKE MANIER WORDT DE BEVEILIGING VAN HET SYSTEM GEWAARBORGD (BIJV. AUDITS… ETC.)?

De Coosto servers zijn zowel software als hardware-matig redundant uitgevoerd. Daarnaast draait er een real time redundante backup. De hardware beschikt over redundante powersupplies en netwerksupplies. De servers worden door Coosto gehost in een zwaar beveiligd datacenter van KPN voorzien van een luchtgekoelde omgeving. In het datacenter zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week diverse beveiligingscamera’s actief. In het datacenter houdt de portier 24×7 toezicht op het betreden en verlaten van het datacenter. Alle racks waarin in de servers staan zijn voorzien van cijfersloten. Het datacenter is beveiligd met het VESDA systeem (hoge snelheid rook- en fijnstofdetectie). De alarmopvolging is 24×7. Fysieke toegang tot het datacenter is 365 dagen per jaar mogelijk, 24 uur per dag mogelijk door een KPN uitgegeven persoonsgebonden toegangspas op naam van een Coosto medewerker. Het datacenter heeft meerdere redundante verbindingen met de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX), verschillende transit-partijen en directe verbindingen naar de belangrijkste Nederlandse ISP’s. De stroomvoorziening in het Datacenter is aangesloten op twee onafhankelijke 2.000 KVA transformatorstations. Tevens is de stroomvoorziening voorzien van een no-break systeem. Dit systeem is een back-up voorziening bestaande uit een dieselgenerator, 230 VAC Nobreak en 48 VDC, waarop in geval van calamiteiten overgeschakeld kan worden.

HOE WORDT OMGEGAAN MET SCHAALBAARHEID VAN HET SYSTEM?

De architectuur van Coosto is zo ontwikkeld dat het lineair schaalt.

HOE WORDT DE FEEDBACK VAN KLANTEN GEBRUIKT BIJ VERBETERING VAN TOOL (OVERLEGVORM, INPUT, METEN KLANTTEVREDENHEID) EN WAT ZIJN DE LAATSTE UITKOMSTEN?

Coosto richt zich voor de ontwikkeling van het product voornamelijk op hetgeen de klanten als input leveren in combinatie met R&D. Via een feedbackknop in de tool kunnen klanten opmerkingen en suggesties indienen. Deze nemen wij allen mee in de bespreking van onze roadmap. Daarnaast leveren de klantcontacten van onze accountmanagers belangrijke nieuwe input op. Voor specifieke onderwerpen organiseren wij klantsessies om meer input te krijgen van onze klanten Een voorbeeld: Voor de doorontwikkeling van onze webcare omgeving hebben wij onlangs een serie klantsessies georganiseerd. Tijdens deze sessies hebben een set van opdrachtgevers hun wensen kenbaar gemaakt voor de nieuw te realiseren functionaliteit.

TECHNOLOGIE

SOFTWARE-INSTALLATIE (SAAS / LOKALE INSTALLATIE / HYBRIDE (WAT LOKAAL/WAT NIET: DATA, SOFTWARE))

SaaS.

HEEFT DE SOFTWARE API’S EN KUNNEN DERDE HIER OOK GEBRUIK VAN MAKEN?

Ja.

STANDAARDINTEGRATIES MET ANDERE SOFTWAREPAKKETTEN?

Middels API calls.

WAT IS DE SLA EN SUPPORT ZOALS DIE WORDT AFGEGEVEN VOOR DE BESCHIKBAARHEID VAN HET TOOL EN DE DATABASE?

Voor support kunnen de klanten via een speciale knop in de tool hun vraag of opmerking plaatsen. Deze wordt binnen het uur door de support afdeling behandeld. Voor dringende vragen is de support afdeling tevens telefonisch bereikbaar.

Coosto wordt gewaarborgd door een getdetailleerd service level agreement waarin diverse probleem klasses gekoppeld zijn aan response tijden en verplichtingen vanuit Coosto.

HOE KOMT DE DE ROADMAP VOOR KOMEND JAAR TOT STAND, HOE WORDT GEBRUIKERSINPUT MEEGENOMEN EN WAT IS DE CYCLUS HIERVOOR?

De roadmap wordt voornamelijk opgebouwd aan de hand van gebruikersfeedback en klant- en partnergesprekken. De roadmap voor de komende 2 kwartalen wordt via een link in de tool aan de klanten gecommuniceerd.

WELKE EISEN WORDEN ER GESTELD AAN DE IT-OMGEVING OM GEBRUIK TE KUNNEN MAKEN VAN DE TOOL (FLASH, ADOBE-AIR, ETC.)?

Coosto kan gebruikt worden binnen iedere moderne Internetbrowse m.u.v. IE6.

WELKE ONDERDELEN VAN DE TOOL ZIJN BESCHIKBAAR OP MOBILE DEVICES EN WAT ZIJN DE BEPERKINGEN?

Coosto is volledig compatible voor mobile devices.

BRONNEN

WAT IS HET AANTAL GEÏNDEXEERDE BLOGS, FORA EN WEBSITES GEDEFINIEERD IN AANTAL SITES EN AANTAL BERICHTEN?

385.000 bronnen (en groeiende), gemiddeld 3.1 miljoen berichten per dag (en groeiende).

KUNNEN GEBRUIKERS ZELF BRONNEN TOEVOEGEN OF KAN DAT VIA DE LEVERANCIER?

Gebruikers kunnen aan ons doorgeven welke bronnen zij graag toegevoegd willen hebben.

WAT ZIJN DE CRITERIA OM POSTINGS/GEBRUIKERS TOE TE VOEGEN EN/OF UIT TE SLUITEN IN DE DATABASE?

Coosto indexeert opinie, meningen en nieuwsberichten. Postings die binnen deze categorieën vallen worden toegevoegd aan onze database ongeacht het type bron, platform vanuit waar er wordt gepost, of het device dat wordt gebruikt om een bericht te posten. Bij het indexeren van berichten wordt taalclassificatie toegepast.

IN WELKE LANDEN WORDT DE DATA OPGESLAGEN EN HOE LANG?

De data wordt opgeslagen in onze daarvoor speciaal ingerichte serverparken in Nederland.

WAAR WORDT DE DOOR DE GEBRUIKER AANGEVULDE INFORMATIE OPGESLAGEN(OPGESTELDE QUERY, TOEGEVOEGDE INFORMATIE… ETC.)?

In een eigen data storage netwerk.

WELKE TAALGEBIEDEN/LANDEN WORDEN ONDERSTEUND?

Momenteel Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk.

OP WELKE MANIER WORDT ER GESELECTEERD OP TAAL (LOCATIE, TAALHERKENNING…. ETC.)?

Deze worden geïndexeerd zolang de andere taal niet dominant is.

OP WELKE WIJZE WORDEN DE BERICHTEN BINNENGEHAALD?

Berichten worden binnengehaald door binnen ons bedrijf ontwikkelde spidertechnologie.

TRADITIONELE/ MAINSTREAM WEBSITES

Coosto indexeert opinie, meningen en nieuwsberichten. Statische websites, zoals bv. corporate webpagina’s worden binnen Coosto niet meegenomen.

SOCIALE NETWERKEN/ COMMUNITIES

Ja: Twitter, Facebook, LinkedIn, Hyves, Google+. Posts en reacties. Updatefrequentie: Twitter/Facebook realtime, overig ieder uur.

SOCIALE NIEUWSSITES (BIJV. NUJIJ.NL)

Ja. Posts en comments. Updatefrequentie: ieder uur.

FORA/ DISCUSSIE BOARDS

Ja, meer dan 100 K. Posts en comments. Updatefrequentie: ieder uur.

BLOG’S

Ja, meer dan 100 K. Posts en comments. Updatefrequentie: ieder uur.

AFBEELDINGEN

Titels van en reacties op afbeeldingen.

VIDEO

Nee.

IS TWITTER AANGESLOTEN EN OP WELKE MANIER (B.V. FIREHOSE, SELECTIE LANDEN OF TAAL ETC.)?

Ja, Coosto is aangesloten op de Twitter firehose.

WELKE PAGINA’S EN UPDATES VAN FACEBOOK WORDEN GEINDEXEERD EN OP WELKE MANIER (WELKE LANDEN EN/OF TAALGEBIEDEN ZIJN BESCHIKBAAR) (EIGEN FACEBOOKPAGE, FB OPEN STATUSUPDATES)

De openbare pagina’s. In het geval dat een Facebook account voor de webcare wordt gekoppeld aan Coosto alle berichten van die pagina (binnen de eigen projectomgeving).

(DIGITAL BESCHIKBARE) TRADITIONELE MEDIA (RTV, KRANTEN)

Alleen digitaal beschikbare artikelen.

GENEREREN META-DATA

IS SENTIMENTANALYSE MOGELIJK, WELKE SENTIMENTEN KUNNEN WORDEN BEPAALD?

Positief/negatief: ja.

Andere sentimenten: neutraal.

Sentiment wordt geautomatiseerd toegekend. Gebruikers kunnen voor elk bericht het sentiment handmatig aanpassen.

HOE WORDT SENTIMENT BEPAALD, IS DE SENTIMENTANALYSE ZELFLEREND (MAAKT ZE GEBRUIK VAN AI / NLP OF ANDERE SEMANTISCHE VERWERKING, MEDE OP BASIS VAN GEBRUIKERSFEEDBACK).

Neuraal.

INDIEN RELEVANT HOE ZOU JE DE BETROUWBAARHEID VAN DE AUTOMATISCHE SENTIMENTANALYSE INSCHATTEN? GEEF EEN AANTAL VOORBEELDEN.

Gemiddeld kan Coosto 85% van de berichten voorzien van een sentiment, waarvan weer 85% correct wordt geclassificeerd. De betrouwbaarheid van de sentiment-analyse is in enige mate afhankelijk van het type zoekopdracht. Van berichten met ironie, sarcasme of straattaal is het sentiment lastiger te bepalen. Bij een zoekopdracht die veel van dergelijke berichten oplevert zal de nauwkeurigheid wat lager zijn. Het genoemde percentage van 85% is een gemiddelde.

IS HET MOGELIJK OM INFORMATIE TE GENEREREN OVER AUTEURS, BV OP BASIS VAN BIO INFORMATIE, HISTORIE VAN POSTINGS, ETC. (PROFILING). IS HET MOGELIJK TE SELECTEREN OP BASIS VAN DEZE DATA EN WELKE BRONNEN WORDEN HIERBIJ GEBRUIKT/GECOMBINEERD?

Ja. Alle bronnen.

IS HET MOGELIJK OM TE ZOEKEN OP BASIS VAN RELEVANTE KEYWORDS/SLEUTELWOORDEN?

Ja.

IS HET MOGELIJK TE SELECTEREN OP INVLOED VAN DE AUTEUR VAN EEN BERICHT? OP WAT VOOR MANIER WORDT DEZE INVLOED BEPAALD?

Ja. Bij de invloed wordt voornamelijk gekeken naar interactie: als een auteur een bericht plaatst, hoe vaak wordt hier op gereageerd/ hoe vaak wordt dit bericht doorgeplaatst (geretweet). Daarnaast wordt het aantal volgers meegenomen. Dit alles wordt gemeten op basis van een oneindige boomstructuur, onafhankelijk van tijd.

OP WELKE GEBIEDEN IS HET MOGELIJK OM TRENDANALYSE UIT TE VOEREN (SENTIMENT, VOLUME, TIJDSTIP, GEO, NETWERK, INVLOED… ETC.)?

Volume (hoeveel), sentiment (hoe), trending topics (wat), websites (waar), auteurs (wie). Deze vormen kunnen in iedere denkbare combinatie toegepast worden.

IS HET MOGELIJK TE SELECTEREN OP BELANG VAN BRONNEN? WAT IS DE METHODE OM BELANG VAN BRONNEN TE BEPALEN?

Ja, Coosto biedt een bereikscore waarmee men bronnen kan selecteren die een groot potentieel bereik hebben. Voor de totstandkoming van deze score wordt gekeken naar populariteit op basis van traffic.

IS ER EEN EENVOUDIGE OPTIE VOOR DIRECTE VERTALING BESCHIKBAAR (BIJV. VIA GOOGLE TRANSLATE) EN IS HET MOGELIJK DE TAAL VAN UITINGEN AUTOMATISCH TE BEPALEN?

Deze optie is op dit moment niet beschikbaar.

IS HET MOGELIJK OM LOCATIE VAN UITINGEN TE BEPALEN (GEO)?

Ja.

IN HOEVERRE IS HET MOGELIJK OM DATA TE KOPPELEN AAN EXTERNE BRONNEN (ZOALS BEREKENEN PR-WAARDE, CBS-INFORMATIE… ETC.), ZOJA LEG UIT.

Alle data kan worden geëxporteerd naar CSV- of Excel-formaat, van waaruit het gekoppeld kan worden aan andere externe bronnen.

SELECTIEMOGELIJKHEDEN

OP WAT VOOR MANIER WORDT DE QUERY OPGEBOUWD DOOR DE GEBRUIKER?

Geavanceerde boolean operators.

IS HET MOGELIJK ITERATIEF DE QUERY OP TE BOUWEN OP BASIS VAN ZOEKRESULTATEN?

Ja.

IS HET MOGELIJK VISUEEL EEN DRILL-DOWN TE DOEN OP DE UITKOMSTEN? (TOPICS, BRONNEN, POSTERS, …)

Ja.

IN HOEVERRE IS HET MOGELIJK OM TE SELECTEREN OP RELEVANTIE, ZOJA HOE WORDT RELEVANTIE BEPAALD?

Is een standaard sortering in Coosto op basis van ADF.

TOT WELK NIVEAU VAN TIJDSINTERVALLEN KAN WORDEN GESELECTEERD (DAG, UUR, MINUUT, ..)

Maand, week, dag, uur, minuut.

USER INTERFACE

UIT WELKE MODULES BESTAAT DE TOOL (BV WEBCARE, SELECTIE, RAPPORTAGE, …)

Monitoring en webcare. Binnen zowel de monitoring als webcare module zijn rapportage-modules aanwezig.

WAT ZIJN DE WORKFLOWMOGELIJKHEDEN VAN DE TOOL OP GEBIED VAN: WEBCARE, RAPPORTAGE GENEREREN?

Aan ieder bericht kan met een taak en label worden toegewezen aan een collega. Men kan ook instellen dat dEr kunnen rapportagesit automatisch wordt gedaan. Men kan vervolgens memo’s toevoegen aan een taak, vanuit een taak reageren op het betreffende bericht en de status van een taak aanpassen. Er kunnen rapportages worden uitgedraaid over zowel de taken (o.a. behandeltijd, acties) en de engagement (o.a. reactietijd).

IS HET MOGELIJK OM CLASSIFICATIENIVEAU VAN GEBRUIKERS EN/OF CLASSIFICATIE IN WORKFLOW TOE TE PASSEN?

Ja.

WELKE SOORTEN GEBRUIKERS WORDEN ONDERSCHEIDEN EN WAT ZIJN HUN RECHTEN?

Admin: kan alles wat betreft monitoren en webcare en heeft tevens het recht om gebruikers te beheren.

Editor: kan alles wat betreft monitoren en webcare, behalve gebruikers beheren.

Guest: kan na inloggen alle data bekijken, maar niet zelf zoeken/zoekopdrachten aanpassen. Kan tevens gebruik maken van de webcareomgeving.

Receiver: kan niet inloggen in Coosto maar wel alerts en automatische rapportages ontvangen. Rechten worden per gebruiker ingesteld. Alerts, rapportages en webcare taken kunnen wel direct aan groepen deelnemers worden toegekend.

IN HOEVERRE IS HET MOGELIJK OM VANUIT GRAFIEKEN IN TE ZOOMEN OP DETAILNIVEAU?

Door in de grafiek te klikken kan worden ingezoomd op een bepaalde periode (b.v. een dag).

VOOR WEBCARE IS REGELMATIG DE NORM BINNEN 1 UUR NADAT DE UITING ONLINE IS GEGAAN REAGEREN, BINNEN 24 UUR OPGELOST. IN WELKE MATE SUPPORT HET SYSTEEM OM DEZE SLA TE HALEN (DENK AAN SORTERING, PRIORITERING, ALERTING BIJ OVERSCHRIJVING ETC.)

Coosto kan berichten automatisch in de webcare omgeving laten binnenkomen en desgewenst een e-mail naar de webcare-medewerker sturen als er een nieuw bericht is. Vanuit de tool kan vervolgens direct op het bericht worden gereageerd, maar ook advies worden gevraagd aan collega’s.

RAPPORTAGE

WELKE RAPPORTAGES ZIJN ER MOGELIJK ZOALS: STATISTIEKEN, TOPICS, ETC.

Webcare: taken, engagement.

Monitoring (PDF): volume en sentiment, Trending topics, bronnen, auteurs, berichten van een enkele zoekopdracht of van een vergelijking. Het is tevens mogelijk deze rapportage automatisch te laten versturen. Dit kan per dag, week of maand, waarbij zelf de gewenste dag kan worden gekozen. Ieder onderdeel van Coosto is te exporteren naar Excel, CSV, PDF, JPEG, GIF of TIF.

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN VOOR HET GRAFISCH WEERGEVEN VAN DE INFORMATIE (GRAFIEKEN, TAG CLOUDS, ETC.)

Lijngrafieken, staafgrafieken, tagcloud.

WELKE ALERTS ZIJN MOGELIJK, HOE WORDEN DEZE GECOMMUNICEERD (MAIL, RSS, SMS, ETC.), ZIJN DEZE REALTIME EN HOE KUNNEN DEZE WORDEN INGESTELD?

Alerts zijn naar eigen wens in te stellen:

• Alert bij een overschrijding van een bepaald volume aan berichten.

• Alert bij een bepaald aantal positieve en/of negatieve berichten.

• Alert zodra er een bericht verschijnt

• Wel of geen updates na de 1e notificatie.

Alerts zijn realtime voor zover de data realtime wordt geïndexeerd (Twitter, Facebook) en worden per e-mail verstuurd. Naast de notificatie zelf worden ook de 50 meest recente berichten getoond. Alerts worden verstuurd per e-mail.

WELKE MOGELIJKHEID ONDERSTEUND DE SOFTWARE OM REALTIME INFORMATIE TE RAPPORTEREN, OP BASIS VAN WELKE BRONNEN?

Zie bovenstaand antwoord.

WELKE MOGELIJKHEID ONDERSTEUND DE SOFTWARE OM EEN OVERZICHTSSCHERM (NARROWCASTING) TE GENEREREN, KAN DEZE DE REALTIME STATUS WEERGEVEN?

Coosto heeft hiervoor zijn zogenaamde ‘Sonar’. Deze laat de realtime berichtgeving zien rondom een zoekopdracht, inclusief sentiment, trending topics en volume opbouw, onafhankelijk van het type bron.

WELKE MOGELIJKHEID TOT AUTOMATISERING VAN RAPPORTAGE ONDERSTEUND DE SOFTWARE? (SELECTIE UITVOEREN, VASTE RAPPORTAGES EN AUTOMATISCHE VERSPREIDING)

Alerts worden automatisch verstuurd.

PDF rapportages kunnen automatisch worden verstuurd. Dit kan per dag, week of maand, waarbij zelf de gewenste dag kan worden gekozen.

WELKE MOGELIJKHEID IS ER OM STATISTIEKEN TE GENEREREN OVER DE WEBCARE-ACTIVITEITEN?

Er kunnen rapportages worden uitgedraaid over zowel de taken (o.a. behandeltijd per agent, behandeltijd per label, behandeltijd per bron, acties) en de engagement (o.a. reactietijd).

VOOR WEBCARE IS VRIJ VAAK DE NORM BINNEN 1 UUR NADAT DE UITING ONLINE IS GEGAAN REAGEREN, BINNEN 24 UUR OPGELOST. IN WELKE MATE KAN OP DEZE SLA WORDEN GERAPPORTEERD?

Coosto kan berichten automatisch in de webcare omgeving laten binnenkomen en desgewenst een e-mail naar de webcare-medewerker sturen als er een nieuw bericht is. Vanuit de tool kan vervolgens direct op het bericht worden gereageerd, maar ook advies worden gevraagd aan collega’s.

WEBCARE

WELKE ACTIES KUNNEN ER GENOMEN WORDEN OP INDIVIDUELE UITINGEN (REAGEREN, DOORSTUREN, ACTIEPUNTEN, NOTITIES… ETC.)?

Aan ieder bericht kan met een taak en label worden toegewezen aan een collega. Men kan ook instellen dat dit automatisch wordt gedaan. Men kan vervolgens memo’s toevoegen aan een taak, vanuit een taak reageren op het betreffende bericht en de status van een taak aanpassen. Een webcare agent kan direct vanuit Coosto een reactie plaatsen op het betreffende bericht.

IN HOEVERRE HET MOGELIJK INDIVIDUELE BERICHTEN TE LABELEN EN DOOR TE STUREN NAAR DE JUISTE GEBRUIKER?

Aan ieder bericht kan met een taak en label worden toegewezen aan een collega. Men kan ook instellen dat dit automatisch wordt gedaan. Men kan vervolgens memo’s toevoegen aan een taak, vanuit een taak reageren op het betreffende bericht en de status van een taak aanpassen. Er kunnen rapportages worden uitgedraaid over zowel de taken (o.a. behandeltijd, acties) en de engagement (o.a. reactietijd).

ZIJN ER ALERTS MOGELIJK OP INDIVIDUEN?

Ja.

WAT IS DE INTEGRATIE MET TWITTER, FACEBOOK, FORA EN ANDERE OM VANUIT HET TOOL TE KUNNEN REAGEREN, ZIJN PRIVEBERICHTEN OOK MOGELIJK?

Reageren is mogelijk op Twitter en Facebook, fora en blogs. Reageren op privéberichten is ook mogelijk.

IN HOEVERRE IS HET MOGELIJK HET OVERZICHT TE BEWAKEN VAN CONVERSATIES VANUIT HET TOOL?

Alle taken en bijbehorende conversaties worden bewaard in de webcareomgeving (tenzij men ze wil verwijderen). Deze taken zijn op verschillende manieren te sorteren.

PRIJSSTELLING

ANDERE CONTRACTVOORWAARDEN (BIJV. DUUR VAN EEN CONTRACT, SPRAKE VAN STANDAARDVERLENGING, MOGELIJKHEID TOT OPZEGGING CONTRACT IN EERSTE JAAR, ETC.)

Doorlopend contract of jaarcontract met mogelijkheid tot tussentijds opzeggen.

BASIS VOOR GEBRUIKERSLICENTIES, KOSTEN PER LICENTIE

Vanaf 150 euro (via partner).

PRIJS PER MODULE INDIEN WEBCARE EN MONITORING APART WORDEN BEREKEND?

Vanaf 150 euro (via partner).

KOSTEN VOOR TRAINING/CONSULTANCY

Training 500 euro per groep, inclusief doorlopende technische consultancy.

ZIJN ER EXTRA KOSTEN VERBONDEN AAN SUPPORT?

Support is inbegrepen in bovengenoemde prijzen.

IN HOEVERRE IS HET MOGELIJK OM (TIJDELIJK) OP TE SCHALEN IN HET KADER VAN CRISIS?

Dit is mogelijk.

Martijn Kriens
Partner bij iCrowds

Partner iCrowds, bedenker Medical Data Recorder

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!